Clicks177

Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych. Prečo to slávime v nedeľu a nie v pondelok?

Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych. Prečo to slávime v nedeľu a nie v pondelok?

Z evanjelií vieme, že Ježiš Kristus vstal z mŕtvych “na tretí deň” (Mt 20:19). Ukrižovanie a smrť nášho Pána pripadá na Veľký piatok, ktorý bol dňom príprav židovských veľkonočných sviatkov, ktoré pripadali na Sabbath, teda sobotu.

Ak teda Ježiš zomrel o tretej hodine po obede v piatok, podľa správneho rátania času, tretím dňom od jeho ukrižovania by mal byť pondelok a nie nedeľa. Mýli sa Cirkev ak zmŕtvychvstanie Ježiša Krista slávi už v nedeľu?

Podľa biblistu Ben Witheringtona, židovská kultúra v dobe biblických príbehov nerátala dni v súlade s dnešným 24 hodinovým intervalom, kedy deň začínal po polnoci, ale začínal pri západe Slnka. Ak Ježiš Kristus zomrel na Veľký piatok, potom v piatok po západe slnka nastal druhý deň. Tretí deň po ukrižovaní takto pripadal na obdobie soboty po západe slnka a trval až do západu slnka v nedeľu.

Z toho vyplýva, že ak Mária Magdaléna išla k hrobu Pána Ježiša skoro ráno v nedeľu a ten tam nebol, bolo to na tretí deň po ukrižovaní. Preto aj kresťania slávia zmŕtvychvstanie Krista na Veľkonočnú nedeľu.

Tomáš Taraba
acer
Proč Kristus vstal z mrtvých zrovna třetího dne, a ne dříve ani později?
Narození, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista byly pro naši spásu. Proto chtěl vstát z mrtvých tehdy, když byla naše spása dokonána. Kdyby vstal z mrtvých hned, nebylo by bývalo uvěřeno, že byl mrtvý. Kdyby zase vstal později, nerozšířilo by se to tak snadno mezi lidmi a ani učedníci by nevytrvali ve víře a tak by …More
Proč Kristus vstal z mrtvých zrovna třetího dne, a ne dříve ani později?
Narození, smrt a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista byly pro naši spásu. Proto chtěl vstát z mrtvých tehdy, když byla naše spása dokonána. Kdyby vstal z mrtvých hned, nebylo by bývalo uvěřeno, že byl mrtvý. Kdyby zase vstal později, nerozšířilo by se to tak snadno mezi lidmi a ani učedníci by nevytrvali ve víře a tak by ani jeho utrpení nebylo užitečné. "Jaký učitel vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu?" (Ž 30,10) Proto vstal z mrtvých třetího dne, aby bylo věřeno, že byl mrtvý a aby učedníci neztratili víru.
Mates5485 likes this.