Clicks33
vi.news

Francis chấp thuận sách kinh chứa những sai lầm nghiêm trọng

Giáo hoàng Francis đã cho phép xuất bản một "bản dịch" mới của Sách kinh tiếng Ý, Hồng y Perugia Gualtiero Bassetti đã thông báo cho hội đồng chung của các Giám mục Ý vào ngày 20 tháng 5.

Trong số các sai sót chính của sách này có một bản dịch tưởng tượng Kinh Lạy Cha.

Thay vì "đừng đưa chúng con vào cám dỗ", Giáo hội Francis lại nói rằng, "đừng từ bỏ chúng con với cám dỗ."

Một sai sót khác được đưa vào Gloria. "Bình yên trên trái đất cho những người có thiện chí", sẽ được thay thế bởi Giáo hội Francis bằng "trên thế giới hòa bình với nhân loại, được Thiên Chúa yêu mến."

Việc sửa chữa những lời tận hiến ("cho nhiều người") mà Benedict XVI ngần ngại giới thiệu vào năm 2006 đã bị loại bỏ.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsUcwagkydxk