Clicks100
nl.news

Viganò: Franciscus "liegt overduidelijk om zijn slechte daden te verdoezelen"

Franciscus liegt "schaamteloos tegen de hele wereld" over kardinaal McCarrick "om zijn slechte daden te verdoezelen", zo vertelde whistleblower aartsbisschop Carlo Maria Viganò, 78, aan The Washington Post (10 juni).

Viganò gelooft Francis niet, aangezien die in een recent interview beweerde dat hij "niets" over McCarrick wist en dat hij zich niet herinnert dat hij in 2013 door Viganò op de hoogte werd gesteld.

Viganò gelooft dat het "eerlijke onderzoek" van de McCarrick-zaak, beloofd door het Vaticaan, "rampzalig" zal zijn voor Franciscus.

Volgens Viganò bestaat er een "homomaffia" onder de bisschoppen die alle hervormingsinspanningen saboteert en elkaar beschermt.

Viganò noemde het "verbijsterend dat het woord 'homoseksualiteit' niet één keer in recente documenten van de Heilige Stoel voorkomt".

#newsXxijhxatar