Język
Wyświetlenia
714

OŚWIADCZENIE dotyczącego ks. Michała Woźnickiego SDB.

OŚWIADCZENIE DO OŚWIADCZENIA dotyczącego ks. Michała Woźnickiego SDB.

Oświadczamy, że sytuacja, która ma miejsce w ostatnim czasie w Towarzystwie Salezjańskim Świętego Jana Bosko w Inspektorii we Wrocławiu, która porusza i bulwersuje wiele osób, to nic innego jak walka zakażonych modernizmem przełożonych i poszczególnych salezjanów, z Mszą Świętą Wszechczasów, szatańsko sprowadzona do walki personalnej z konkretnymi kapłanami sprawującymi Najświętszą Ofiarę w Rycie Trydenckim.

Znamy Księdza Michała Woźnickiego. To prawy Kapłan, który broni Tradycji i Świętej Mszy Wszechczasów oraz powierzonych Mu dusz wiernych, zwłaszcza małżeństw, rodzin i młodzieży. W Zgromadzeniu Salezjańskim, od co najmniej trzech lat, jest szargana godność Księdza Michała, kierowane są w Jego kierunku obelgi i pomówienia. Zakazano Mu głoszenia Słowa bez podania przyczyny, czy choćby wskazania, na czym kontrowersyjność Jego wypowiedzi miałaby polegać. Został On też zmuszony, przez swoich przełożonych, do poddania się upokarzającym padaniom psychiatrycznym. Ten pokorny kapłan, w duchu zakonnego posłuszeństwa (jak można tak cynicznie zarzucać Mu brak posłuszeństwa) przeszedł badania, które wykazały całkowite zdrowie Ks. Michała (czym salezjanie się nie chwalą, a szkoda!).

Czyż teraz to nie przełożeni, dla stwierdzenia własnej wiarygodności, powinni poddać się takim badaniom?

Dlaczego nie brano pod rozwagę uwag współbrata (Księdza Michała) o nadużyciach i braku poszanowania, braku czci wobec Najświętszego Sakramentu, nieuczciwościach wobec wiernych, niemoralności, o głoszeniu heretyckiej nauki niezgodnej z doktryną (świadczącej, co najmniej, o ignorancji wobec doktryny, jeśli nie celowej modernistycznej propagandzie)?

Czyż katolicki kapłan, mając wokół siebie protestantów w sutannach (czytaj posoborowych posoborowców) ma zachować spokój i opanowanie?

Czyż nie najważniejsze jest Jego oddanie i posłuszeństwo Bogu w takiej sytuacji?

W kwiecistych słowach ubolewa się nad upowszechnieniem „prywatnej rozmowy” z inspektorem (nieproszone wejście czterech mężczyzn do celi zakonnika mimo zamkniętych na klucz drzwi). Przecież była to bandycka napaść w przestrzeni prywatnej, którą zwłaszcza zakonnicy mają prawo mieć. Nikt, kto szanuje drugiego człowieka nie posuwa się do aktów przymusu, gwałtu i zastraszenia ani w rodzinie, ani w instytucji, a tym bardziej w zakonie. Na rozmowy „służbowe” jest czas i miejsce.
Tak samo traktowany jest Ksiądz Jacek Bałemba, którego wykłady tak chętnie i powszechnie są udostępniane i na którego naukę powołuje się wiele środowisk Tradycji Katolickiej. Po czterech latach tułaczki, Ksiądz Jacek łaskawie dostał miejsce w salezjańskim domu, ale bez możliwości publicznego odprawiania Mszy Św Wszechczasów z asystą choćby jednego ministranta , oraz z zakazem przyjmowania intencji mszalnych poza rok 2018.

Cóż to jest, jeśli nie rugowanie Katolickiej Mszy Świętej?

Salezjanie (ich przełożeni) źle traktują osoby związane z „Tradycją”, wręcz walczą z Mszą Świętą Wszechczasów. Jak trzeba, to możemy podawać przykłady i przedłożymy dokumenty z parafii salezjańskich, w których parafianie od długiego czasu zabiegają o odprawianie Mszy św w Rycie Trydenckim, a są zbywani, oszukiwani i nie respektuje się ich potrzeb (co gwarantuje kan. 212 Kodeksu Kanonicznego)

Słuchamy ogłoszeń Księdza Michała. Nie narusza On depozytu wiary , prawd wiary katolickiej. Wolimy więc uczestniczyć we Mszy Trydenckiej sprawowanej przez tego Katolickiego Kapłana na pianinie, ale z relikwiami świętych męczenników, a więc z zachowaniem niezbędnych warunków ołtarza, niż w NOM na byle czym (kajaku czy stole).

Jesteśmy prawdziwie dotknięci, ale nie waleczną postawą Księdza Michała, a oświadczeniem inspektorii wrocławskiej, które jest niebywałym skandalem i wzywamy konkretnych salezjanów i ich przełożonych do nawrócenia i ekspiacji za grzechy nadużywania władzy i panoszącego się modernizmu.

Parafianie wierni Tradycji Katolickiej
z Poznania, Warszawy, Chocianowa i Środy Śląskiej.
Napisz komentarz
Nemo potest duobus dominis servire ! wspomniał ten post w 17.01.2018 - Ogłoszenia księdza Michała Woźnickiego SDB.
„Na mocy treści niniejszego aktu i mocą Naszej Apostolskiej władzy, przyznajemy i uznajemy po wieczne czasy, że dla śpiewania bądź recytowania Mszy świętej w jakimkolwiek kościele, bezwzględnie można posługiwać się tym Mszałem, bez jakichkolwiek skrupułów sumienia lub obawy o narażenie się na karę, sąd lub cenzurę, i że można go swobodnie i zgodnie z prawem używać.

Żaden biskup,

administrator, …
Więcej
Quas Primas lubi to. 
Codzienną Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa proponuję odmawiać w czerwcu bieżącego roku w następujących czterech intencjach:

– o przynajmniej jednego biskupa w Polsce, który sam regularnie odprawiałby tradycyjną Mszę Świętą i wziął w obronę Tradycję katolicką,

– o powstanie przynajmniej jednego tradycyjnego wyższego seminarium duchownego,

– o świętość duchowieństwa katolickiego,

Więcej
Soli Deo gloria lubi to. 
Ks. Jacek Bałemba, Kazanie o spowiedzi, 5.06.2016

Kościół prowadzi nas po drogach czasu ku wieczności z Panem Bogiem. Do Pana Boga należy czas i wieczność. Czas dany nam jest po to, abyśmy doszli do wieczności z Panem Bogiem. Do wieczności zmierzamy poprzez czas.

Po drogach czasu – ku wieczności – prowadzi nas Kościół święty. Prowadzi nas nade wszystko poprzez świętą liturgię: Ofiarę i słowo …
Więcej
Soli Deo gloria lubi to. 
Coraz więcej kapłanów…

Bardzo pocieszające jest, że coraz więcej „szeregowych” kapłanów zaczyna dostrzegać skalę destrukcji i szerzonych od pięćdziesięciu lat przez posoborowy establishment błędów i aberracji. Bogu niech będą dzięki.

Nie jest to informacja, którą obwieszczają krzyczące nagłówki publikacji medialnych.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twit…
Więcej
„Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana”
(2 Kor 4, 5).

Skoro wiara katolicka opiera się na Objawieniu Bożym zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji (rozumianej tak, jak ją przez wieki rozumiał Kościół), sprawa obrony Tradycji jest w istocie obroną wiary katolickiej – jedynej prawdziwej wiary, jedynej wiary dającej zbawienie duszy.
Niezbywalny postulat obrony wiary katolic…
Więcej
Bez skromności nie ma nic prawego, nic szlachetnego.

Strój może być gustowny i przyzwoity, wyrażający kulturę duszy. Strój bywa nieprzyzwoity, wyrażający bałagan duszy. Co chcą osiągnąć, uważające się za pobożne, panie, ubierające się na granicy przyzwoitości – w lecie i nie tylko?

Odzyskiwanie katolickich obyczajów niejedno ma imię. Jeśli kobieta przestaje chodzić w spodniach a zaczyna ubierać…
Więcej
„Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26).

Wszystkie nasze błyszczące inicjatywy i przedsięwzięcia całego naszego życia poniosłyby fiasko, jeżeli poszlibyśmy do piekła. Trzeba czuwać. Absolutny priorytet troski o duszę. Ściślej: o zbawienie duszy.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitte…
Więcej
No, i widzą Państwo, jakich to dożyliśmy okoliczności niepospolitych: ten, kto trwa wiernie przy zdrowej katolickiej doktrynie, jakiej Kościół uczył przez wieki, jest oskarżany o sianie zamętu w Kościele.
Można by to potraktować jako żart, gdyby nie było to w istocie głęboko tragiczne. Pogubienie intelektualne i duchowe jest rozległe.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatho…
Więcej
Jeśli kapłan rzymskokatolicki podejmuje decyzję, aby celebrować tylko Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim, jest to decyzja dobra.

Jeśli rzymski katolik podejmuje decyzję, aby brać udział tylko we Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim, jest to decyzja dobra.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
VRS lubi to. 
I oczywiście błędu nie można ubierać w tradycyjne szaty.
– – –
Obrona błędu nie jest służbą prawdzie.
– – –
Nie przed prawdą należy bronić Kościół, lecz przed błędem.
– – –
Im bliżej prawdy, tym klarowniej widać
miałkość obrony „nowego porządku” (novus ordo).
– – –
Ogólniejsze spostrzeżenie. Do trafnej i odważnie publicznie artykułowanej diagnozy rozbioru wiary katolickiej okazują się zdolni w …
Więcej
VRS lubi to. 
Należy zabiegać o Mszę Świętą w tradycyjnym rycie rzymskim i należy zabiegać o kapłanów ją celebrujących.

Czas na działania poważne. Nie próżnujmy!

„Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim,
pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu”
(1 Kor 15, 58).

treści katolickie:
sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.…
Więcej
Oddany Prawdzie lubi to. 
Wziąwszy pod uwagę niezrównaną doskonałość i piękno tradycyjnej liturgii oraz niezwykle dramatyczną sytuację Kościoła i jawny rozbiór wiary katolickiej, postulatem naglącym jest, aby kapłani – bez względu na konsekwencje – podejmowali decyzję celebrowania wyłącznie Mszy Świętej w tradycyjnym rycie rzymskim. Ośmielamy się skromnie wyartykułować postulat – z pełną odpowiedzialnością i bez cienia … Więcej
Oddany Prawdzie lubi to. 
Powszechny powrót do katolickiego porządku kultu

I znowu trzeba wybaczyć kolokwializmy trywialne:

Tylko powszechny powrót do Mszy Świętej w rycie rzymskim spowoduje usunięcie za jednym zamachem całego zbójeckiego spektrum aberracji, profanacji i uzurpacji, i doprowadzi do przywrócenia katolickiego porządku kultu.


– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.… Więcej
Szaleństwo tańca

Człowiek rozumny mówi o celowości.

Kościół jest domem modlitwy.

„Potem wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich:

«Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców»” (Łk 19, 45-46).

A wy uczyniliście z niego parkiet do potańcówek…

Jezus Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie już jest znieważany w …
Więcej
Święty kapłan uczy czci Najświętszego Sakramentu

A tymczasem nie słyszano, aby św. Jan Bosko kiedykolwiek zachęcał młodych
do zabawy w kościele. To był kapłan rzymskokatolicki, wierzący. I święty.

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
22Cecylia lubi to. 
VRS lubi to. 
Msza Święta – Ofiara Kalwarii

Msza Święta – Ofiara Kalwarii.
Źródło życia Bożego dla świata.
Sens życia rzymskokatolickiego kapłana.


www.youtube.com/watch

– – –
treści katolickie:

sacerdoshyacinthus.com
verbumcatholicum.com
twitter.com/sachyacinthus
Salezjanie (ich przełożeni) źle traktują osoby związane z „Tradycją”, wręcz walczą z Mszą Świętą Wszechczasów. Jak trzeba, to możemy podawać przykłady i przedłożymy dokumenty z parafii salezjańskich, w których parafianie od długiego czasu zabiegają o odprawianie Mszy św w Rycie Trydenckim, a są zbywani, oszukiwani i nie respektuje się ich potrzeb (co gwarantuje kan. 212 Kodeksu Kanonicznego)
Dlaczego nie brano pod rozwagę uwag współbrata (Księdza Michała) o nadużyciach i braku poszanowania, braku czci wobec Najświętszego Sakramentu, nieuczciwościach wobec wiernych, niemoralności, o głoszeniu heretyckiej nauki niezgodnej z doktryną (świadczącej, co najmniej, o ignorancji wobec doktryny, jeśli nie celowej modernistycznej propagandzie)?
Oddany Prawdzie lubi to. 
Znamy Księdza Michała Woźnickiego. To prawy Kapłan, który broni Tradycji i Świętej Mszy Wszechczasów oraz powierzonych Mu dusz wiernych, zwłaszcza małżeństw, rodzin i młodzieży.

W Zgromadzeniu Salezjańskim, od co najmniej trzech lat, jest szargana godność Księdza Michała, kierowane są w Jego kierunku obelgi i pomówienia.

Zakazano Mu głoszenia Słowa bez podania przyczyny, czy choćby wskazania, …
Więcej
Oddany Prawdzie lubi to. 
Tymoteusz
Jak widać na tym przykładzie, antykatolicka nagonka Franciszka na prawowiernych kapłanów przynosi zgniłe owoce...

„Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.” (Mt 10, 21-22).
Oddany Prawdzie lubi to. 
Oświadczamy, że sytuacja, która ma miejsce w ostatnim czasie w Towarzystwie Salezjańskim Świętego Jana Bosko w Inspektorii we Wrocławiu,

która porusza i bulwersuje wiele osób, to nic innego jak
walka zakażonych modernizmem przełożonych i poszczególnych salezjanów,

z Mszą Świętą Wszechczasów,
szatańsko sprowadzona do walki personalnej z konkretnymi kapłanami sprawującymi Najświętszą Ofiarę … Więcej
Oddany Prawdzie lubi to.