Clicks21
ms.news

Josef Seifert: Francis Telah “Menolak Nilai Kristian”, Menerbalikkan Status Tuhan Kepada "Relativis"

Ahli Falsafah Austrian, Josef Seifert telah membuat kritikan tajam terhadap tuntutan bicara Pope Francis di Abu Dhabi berkenaan dengan pluralisme dan kepelbagaian agama yang "ditakdirkan oleh Tuhan".

Dalam suatu artikel yang diterbitkan dalam en.gloria.tv (8 Februari), Seifert bertanya, "Bagaimanakah Tuhan boleh merestukan agama yang menafikan status Christ dan penyelamatan?"

Bagi Seifert, kata-kata Francis "mengandungi semua heresi" dan menjadikan Tuhan kepada target relativisme yang "tidak kenal" bahawa hanya ada satu yang benar dan "tidak peduli " sama ada manusia percaya akan kebenaran atau kepalsuan.

Dia menyimpulkan bahawa dokumen Abu Dhabi Francis telah "menafikan nilai Kristian" dan mengimplikasikan bahawa Tuhan mesti membencikan Gereja Katholik kerana ia menolak sebarang relativisasi agama Kristian yang akan mengubahkannya kepada banyak jenis agama yang kontradik.

Seifert meminta Francis untuk menarik balik perbicaraan heresinya,

"Jika dia tidak berbuat demikian, saya khuatir bahawa tindakan Undang-undang Canon mungkin diambil di mana seorang Pope akan kehilangan pejabat Petrine kerana menyebarkan heresy, khususnya dalam tindakannya yang menyebarkan semua jenis heresi."

#newsJeenivolsj