Wika
Mga Click
61
fil.news

Ang Pagtatanghalian Ba ni Francis sa Basilica ang "Pinakamataas na Parangal ng Charity"? ni Padre Reto Nay

Nakipanayam ang Radio Vatican kay Padre Antonio Spadaro sa pagsisikap na mabigyang-katwiran ang Tanghalian sa Basilica ni Francis. Ayon kay Spadaro, "Ang katotohanan na si Papa Francis ay nagtanghalian sa sagradong gusali ay ito ang pinakamataas na parangal ng charity at, samakatuwid, ang pangunahing prinsipyo ng Kristiyanismo."

Kung ito ay totoo, kung gayon bawat simbahan ay kailangang ibahin at gawing restawran, ospital o hostel. May kailangan pang magtanong kung lehitimo na magkaroon ng simbahan na tanging simbahan lamang.

Dapat basahin ni Spadaro ang sinasabi ng Gawa 6:2 tungkol dito.

#newsXnjpajjbgn