Jazyk
Zobrazení
965
Victory 5

Co je hřích proti Duchu svatému?

Tehdy k němu přivedli posedlého, který byl slepý a němý; a uzdravil ho, takže ten němý mluvil i viděl. Zástupy žasly a říkaly: „Není to Syn Davidův?“ Když to slyšeli farizeové, řekli: „On nevyhání démony jinak než ve jménu Belzebula, knížete démonů.“ (Mt 12,22-24)
Farizeové nemohli popřít uzdravení a zázraky, které Ježíš činil. Byly očividnou realitou. Zároveň však věděli, že zázraky jsou potvrzením Ježíšových slov a Boží moci, která je za Ním a že je nemohou nijak vyvrátit. Proto s podlostí řekli:„On to činí ve spojení s Belzebulem – knížetem zlých duchů.“ Čili jinými slovy prohlásili, že Pán Ježíš je okultista. Co na to odpověděl Ježíš? „Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“ (Mt 12,31) Tedy když působí Boží moc a člověk to připíše démonickým silám, je to hříchem proti Duchu svatému.

Byzantský katolický patriarchát
Zedad zmínil tento příspěvek v Victory 3 51 před 4 hodinami Co je hřích proti Duchu svatému? „Každý hřích i rouhání bude lidem ….