Clicks350
Coburg
4

Požehnané slávenie našej nebeskej Matky

Rakúsko: Tisíce pútnikov na Nanebovzatie Panny Márie

Fatimská lodná procesia za kresťanskú Európu

Viedeň
, 13.8.2019 (KAP) 025 - Slávnostné sväté omše a mariánske procesie na zemi i na vode sú na programe v Rakúsku 15. augusta, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, najväčší mariánsky sviatok Katolíckej cirkvi. Mnohí pútnici putujú na mariánske pútnické miesta. Sviatok je v Rakúsku spojený aj s radom zvykov ako je požehnávanie bylín.
Vo viedenskom Dóme sv. Štefana celebruje dómsky prepošt Ernst Pucher slávnostnú omšu o 9.30 hod. Viedenský arcibiskup, kardinál Christoph Schönborn slávi tento rok svätú omšu v hornorakúskom Kláštore Stift Schlägl o 10. hod. V salzburskom dóme slávi omšu o 10. hod. arcibiskup Franz Lackner. V Korutánsku to bude apoštolský administrátor biskup Werner Freistetter – slávnostnú omšu začne slúžiť o 10. hodine v dóme v Gurku.


Lodné procesie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie

Večer 15. augusta vyrazí z Freistetta na jazero Wörthersee známa lodná procesia. Táto tradičná mariánska slávnosť sa koná už od r. 1954. Krátke homílie bude mať tento rok viedenský pomocný „mládežnícky“ biskup S. Turnovszky. Od 19. hod. bude v prístave v Klagenfurte program zameraný na posolstvá Fatimskej Panny Márie s jej sochou z Kostola sv. Jozefa. Loď sa pristaví aj Krumpendorfe, Pörtschachi, Veldene a Maria Wörthe. Pred polnocou sa loď vráti do Klagenfurtu.
Pre mladých ponúknu aj „loď chvál“ s modernými duchovnými piesňami.

Lodná procesia sa koná aj na Bodamskom jazere zo súkromnej iniciatívy a s mottom:

„Fatimská lodná procesia za kresťanskú Európu“. Tento rok to bude pravá procesia troch krajín hraničiacich pri jazere - Rakúska, Bavorska a Švajčiarska k soche Fatimskej Panny Márie, ktorá je ponorená do Bodamského jazera tam, kde sa tri krajiny stretávajú. Program rakúskych pútnikov sa začína o 17.30 hod. v kapucínskom kostole v Bregenzi. Veriaci potom pôjdu k prístavu, odkiaľ o 20. hod. vyplávajú lode s procesiami.

Tisíce pútnikov v Mariazelli
Tisíce pútnikov sa očakávajú aj v rakúskej národnej svätyni Mariazell. Slávnostná svätá omša sa začína o 10. hod. mariazelskej bazilike a slávi ju emeritný opát Otto Strohmaier z Benediktínskeho kláštora St. Lambrecht. V stredu večer sa koná o 20.30 hod. veľká procesia so sviecami cez mesto.
V znamení veľkého sviatku sa budú niesť aj veľké pútnické miesta v Burgenlande: V Bazilike Frauenkirchen v Seewinkeli sa omša slávi o 10. hod. Omša bude aj v pútnickej bazilike v Lorette a 14. augusta bude po večernej omši procesia.
V Tirolsku spoja oslavy Božej Matky so spomienkou na oslobodenie Tirolska. V hlavnom pútnickom mieste v Bazilike Absamu, sa koná omša o 10.15 hod.

Už od polovice 5. storočia
„Deň Božej Matky Márie“ sa slávi už od polovice 5. storočia. Východná a západná tradícia Cirkvi neskôr zdôraznili rozdielne aspekty: východ hovorí o usnutí Panny Márie, západ o prijatí do neba. Pápež Pius XII. (1939-1958) vyhlásil v r. 1950 – po konzultovaní všetkých biskupov Katolíckej cirkvi - „telesné nanebovzatie Panny Márie do neba“ ako doteraz poslednú katolícku dogmu. Tým slávnostne vyhlásil mnoho storočí teológiou a ľudovou zbožnosťou dosvedčovanú náuku viery.
V liturgii, teológii a ľudovej zbožnosti sa Mária 15. augusta znázorňuje ako „Matka“ - Matka Ježiša a Matka ľudí a na druhej strane ako „praobraz viery“ a „príklad Cirkvi“.
Z legiend o Božej Matke sa vyvinuli niektoré zvyky. Starý zvyk žehnania bylín 15. augusta má pôvod už u sv. Jána z Damasku, ktorý žil okolo r. 700 v Kláštore Mar Saba pri Jeruzaleme. Podľa jeho rozprávania po nanebovzatí Panny Márie sa šírila z jej hrobu nádherná vôňa bylín a kvetov. Iná legenda hovorí, že apoštoli dali Máriin hrob znova otvoriť a už nenašli mŕtve telo, ale kvety. Po požehnaní bylín sa tieto uchovávajú v dome často vo forme kytíc. (zg)
František 69 and 3 more users like this.
František 69 likes this.
Peter(skala) likes this.
Paxus likes this.
pokorny likes this.