Clicks28
lt.news

Pranciškus: Bažnyčia privalo „paleisti“ savo tradicijas

Bažnyčiai reikia „drąsos“ paleisti savo tradicijas, mišiose už Caritas Internationalis pamokslavo Popiežius Pranciškus (gegužės 23).

Romos Vyskupo pradinis atsvaros taškas buvo apaštalų tarybos sprendimas (15 įstatymų) - visi pagonys, kurie pasirenka tikėjimą, neprivalo visų pirma priimti judaizmo.

Pranciškus iš to padarė išvadą, jog pirmieji krikščionys „atsisakė“ svarbių religinių tradicijų ir principų. Vis dėlto, tai nėra tiesa: šie dalykai nebuvo „apleisti ar pamiršti“, bet išpildyti.

Tuomet Pranciškus pradėjo fantazuoti, jog pirmiesiems krikščionims nereikėjo „kalno doktrinų ir tradicijų“, verčiau tik paskelbimo, jog „Dievas yra Meilė“, tačiau šitaip nepaisoma, kad katalikų doktrina negali būti ir niekada nebuvo sumenkinta iki paprasto šūkio lygmens.

Pranciškus spekuliavo, jog Kristus nepasakė savo mokiniams daugybės dalykų, o tai tik todėl, kad Bažnyčia pati išmoktų „išsižadėti to troškimo aiškumui ir tvarkai“.

Tai irgi nėra tiesa: Kristus savo apaštalams prižadėjo Švenčiausiąją Dvasią, kuri juos išmokytų „visko“, kol paniava ir suirutė yra šėtono ženklai.

Pranciškus to nepaisydamas iš tiesų buvo teisus: Popiežiui reikia atsisakyti savo nusidėvėjusių liberalių tradicijų, per kurias jis Bažnyčią atvedė ant pražūties slenksčio.

#newsOkahqdbhby