Jazyk
Pozretia
709
Peter(skala) 48 2

o.Ziolkovský reaguje na diskusiu s o.Viglašom o "návrhu za obmedzenie potratov"

Pokračujeme v diskusii, ako sa majú kresťanskí politici postaviť ku Kotlebovmu zákonu o ochrane nenarodeného života. Rozprávali sme sa s fundamentálnym teológom a tajomníkom KBS Antonom Ziolkovským.

Ján Viglaš v rozhovore pre Postoj hovorí, prečo nemajú podľa neho katolíci v parlamente povinnosť hlasovať za zákon o ochrane života, ktorý predložila Kotlebova strana. Najcitlivejším miestom jeho argumentácie je odkaz na úmysel predkladateľa a politické a spoločenské okolnosti. Vieme, kto je Kotleba a že je programovo a politicky neprijateľný politik, predkladá však zákon, ktorý fakticky kopíruje poľský zákon, jeho princípom je teda umenšovanie zla, čo sa ukázal byť najefektívnejší spôsob, ako k téme ochrany života v Európe po zlegalizovaní potratov pristupovať. Kotleba neformuluje nič nové, pridáva sa k tomu, k čomu sa aj slovenskí kresťania už dlhšie hlásia, považujete otázku Kotlebovho „úmyslu“ za niečo, čo by oprávňovalo pro-life poslancov v parlamente nehlasovať za predložený zákon?

Myslím si, že v tomto prípade nie je úmysel to najzásadnejšie. Ako prečítate niečí úmysel? Môžete vychádzať len z toho, čo vám ten človek reálne povie alebo čo napíše do nejakého materiálu. To, čo je dôležitejšie, sú okolnosti, toho sa dotklo aj vyhlásenie KBS k téme, kde sme poukázali na problém konzistentnosti Kotlebovej strany. Postoje ĽSNS sú v niektorých prípadoch neľudské, tu zrazu siahajú na agendu, ktorá je humánna a správna.
Keď sa o tom bavíme v cirkvi, tak vždy rozlišujeme dve veci. Jedna rovina je morálna a náboženská, tu je postoj absolútne jednoznačný, vždy musíme byť za ochranu života od počatia a ak niekto s takým niečím príde, tak ho podporujeme. Potom je rovina politická, kde už nechceme priamo vstupovať, aj keď sa môžeme vyjadrovať k politickým stratégiám, ale ide už o zodpovednosť politikov. Ale opakujem, úmysel tu nie je to najdôležitejšie.

Ešte to rozvedieme. Žijeme dobu, keď rôzni neštandardní politici predkladajú návrhy, ktoré sú kresťanom sympatické a bránia ich hodnoty a záujmy. V USA to symbolizuje Donald Trump, ktorý napríklad navrhol konzervatívneho sudcu na Najvyšší súd, zrušil financovanie potratov v treťom svete a dnes sa snaží zastaviť financovanie Planned Parenthood v USA, čo je niečo, na čo si ani konzervatívni politici v minulosti netrúfli. U nás niečo podobné reprezentuje Boris Kollár s postojom kritickým k Istanbulskému dohovoru. Sú to politici, ktorí nie sú konzervatívni a ani kresťania, určite nie životným štýlom, je správne v týchto témach automaticky u nich predpokladať zlý úmysel?

V prípade zákona, o ktorom sa bavíme, si neviem predstaviť, čo by malo byť zlým úmyslom. Cieľom zákona je obmedzenie počtu umelých potratov, ak by prešiel, bol by to teda dobrý výsledok..

... námietka smeruje k tomu, že Kotleba sleduje politický zisk.

... presne tak to chápem aj ja. Samozrejme, že tam môže byť aj motív nejakého populizmu, snaha rozdeliť scénu. Chápem, že takáto obava zaznieva, ale o tom predsa nerozhoduje len samotné predloženie zákona, ale aj správanie ostatných kresťanov v politike, či takéto vyznenie pripustia. Ako veriaci človek a kňaz vidím, že tu je návrh, ktorý chce situáciu zlepšiť. To nemôžem hodnotiť ako niečo zlé, naopak, je to dobré, resp. zlepšujúce status quo. Keďže do úmyslu predkladateľa nevidím, nevidím dôvod to hodnotiť. To, čo treba zvažovať, sú okolnosti. A to je priestor pre politickú stratégiu a politických aktérov, aby nedopustili neželaný stav.

Aké okolnosti by boli tou hranicou, keď by bolo v prípade takéhoto zákona oprávnené zákon nepodporiť?

Teraz už budem hovoriť politicky, lebo to už nie sme len v rovine morálky. Aj keď je tento zákon dobrý, keďže jeho navrhovateľ vie, ako je v spoločenstve poslancov prijímaný, nemohol očakávať, že jeho návrh prejde. Druhou vecou je, že musel vedieť, že kresťanskí politici zaň budú mať veľký problém hlasovať aj preto, lebo – pokiaľ viem – s nimi vopred nerokoval. To je okolnosť, ktorá je z politického hľadiska neprezieravá. Pretože ak chcem, aby niečo reálne prešlo, a viem, že som vnímaný kontroverzne, tak nemôžem čakať, že za to budú všetci hlasovať. Takto to nefunguje.
Samozrejme, že Kotleba ráta s tým, a to je jeho politický kalkul, že poslanci, ktorí sú katolíci, sú postavení pred veľkú dilemu. Aj by za to chceli zahlasovať, ale zároveň sa obávajú spoločenskej atmosféry. Rozumiem, že toto sú okolnosti, pri ktorých si politici môžu povedať, že toto je hranica, ktorú už nechcú prekročiť. Je ale dôležité, aby sme boli na pevnej pôde, že hodnotíme len stratégiu ku konkrétnemu návrhu, nie jeho obsah.

Skúste to upresniť.

Keďže ide o takú citlivú tému, ako je ochrana života, tak si neviem predstaviť, že poslanci, ktorí sú katolíci, by za tento návrh nehlasovali, ak by zároveň neprišli alebo aspoň paralelne neohlásili vznik návrhu, ktorý bude aspoň taký dobrý, ako je tento. Ochrana života je absolútne kruciálnou záležitosťou, hovoril o tom aj pápež Benedikt XVI. krátko po svojom zvolení na stretnutí s kresťanskými politikmi, že sú to otázky, o ktorých sa nevyjednáva. Ak chcete povedať nie, musíte mať na to veľmi vážny dôvod. Tým môže byť len to, že máte v talóne podobne dobrý návrh, ktorý môže získať širšiu podporu. Len tak prísť a zmietnuť to zo stola, tak politici – katolíci uvažovať ani nemôžu.

Obava teológa Viglaša smeruje k tomu, že vďaka tejto agende by Kotlebova strana mohla byť silnejšia a získala by viac hlasov medzi kresťanmi, aj bez ohľadu na ostatný Kotlebov program. Nie je však zmysel tejto výhrady presne opačný, ako vyplýva z Viglašovej námietky, to znamená, aby k tomu nedošlo, kresťania sa majú k téme hlásiť tak vehementne, aby nedopustili, aby im Kotleba prebral tému?

Potreba nastoliť túto tému a vysporiadať sa so zlým zákonným stavom tu je roky. Boli dva Národné pochody za život, Konferencia biskupov zverejnila v roku 2016 dokument s názvom Desatoro pre lepšie Slovensko, ktorý v 7. bode žiada, aby sa prijal nový zákon, ktorý prinajmenšom – na to slovo kladiem dôraz – obmedzí interrupcie zo sociálnych dôvodov a na žiadosť ženy. Ak by som mal byť striktný, tak návrh ĽSNS korešponduje s touto požiadavkou. My nemôžeme za to, že poslanci, ktorí sú katolíci a sú v iných stranách, na túto výzvu nereflektovali.

Druhá vážna poznámka Jána Viglaša znie, že kresťanský politik nemusí hlasovať za reštriktívnejší potratový zákon, ak neexistuje reálna šanca na jeho schválenie. Tvrdí, že takýto postup je aj v súlade s encyklikou Evangelium vitae, ktorá formuluje možnosť, nie však kategorický príkaz. Váš názor?

Už som to naznačil pri prvej otázke. Áno, je iné, ak sa situácia zhoršuje, vtedy to má charakter morálneho imperatívu. Naopak to je trochu iné preto, lebo sú tam okolnosti, ktoré treba brať do úvahy. Poviem príklad. Ak je ten zákon pripravený z vecného hľadiska zle a nie je predrokovaný, môže spôsobiť, že aj keď úmysly predkladateľov sú tie najlepšie, môže ďalšiu debatu sťažiť. Napríklad návrh poslancov Kuffu, Kvasničku a Jozefa Mikloška z konca minulého volebného obdobia. Nikto nemôže povedať, že mali zlé úmysly. Všetci sú to ľudia, ktorí sú z pohľadu viery jednoznační, ale ten zákon nebol naformulovaný šťastne. Nebol ani veľmi konzultovaný s pro-life prostredím a diskusiu o tejto téme sťažil. Začalo sa hovoriť iba o trestaní žien. To sú okolnosti, ktoré dávajú na zváženie, či za takýto zákon hlasovať. Aby sme tu tému nepochovali.

To je však vec politickej stratégie, nie morálnej teológie. Ľudia, ktorí sú v parlamente, musia zvážiť, čo je v tejto situácii lepšie. Ale nesmú si to vyhodnotiť tak, že nemajú robiť nič. Musia niečo urobiť. Dnes to znamená, že nemôžu zákon odmietnuť bez toho, aby nepredložili aspoň taký dobrý návrh, ako je tento.

Čiže formulácia z Evangelium vitae, že kresťanskí politici by konali správne, ak by podporili zákon, ktorý síce potraty nezakazuje, ale umenšuje negatívne dôsledky sa nedá chápať ako morálny imperatív?

Keďže ten zákon je dobrý a rieši agendu, ktorá je bytostne spojená s tým, čo rieši katolícka náuka o ochrane života, tak je vecou svedomia, ako to poslanci vyhodnotia. Poviem to takto. Ak niekto bude za tento zákon hlasovať, chybu neurobí. Ale ak sú poslanci, ktorí si myslia, že tento zákon v takejto podobe nemá šancu byť prijatý, ale zároveň súbežne pripravia normu, ktorá má väčšiu šancu na prijatie a situáciu zlepší, tak to je okolnosť, ktorá by ich oprávňovala za tento zákon nezahlasovať.

Aký problém vidíte v tom, že Viglašova námietka spája povinnosť hlasovať za zákon s tým, či má alebo nemá šancu na schválenie? Veď ak by sme to považovali za normatívne, spochybnili by sme tým konzervatívnu politiku za uplynulých 30 rokov, žiadny predložený zákon predsa nemal šancu byť schválený. Pre politiku a spoločnosť je však dôležitá aj diskusia o predloženom návrhu, aj tá posúva tému, precizuje argumentáciu, mení klímu. Nebol by takýto prístup pre pro-life témy devastačný? Navyše, kto môže pri tajnom hlasovaní v istých prípadoch s istotou vedieť, ako dopadnú?

Neviem, ako to pán rektor Viglaš presne myslel, ale nemôže to byť rozhodujúce kritérium. Vezmite si príklad – zákon, ktorým sa rušili Mečiarove amnestie. Koľkokrát sa predkladal, ako dlho platilo, že na to nebola väčšina, ale ten zákon bol napokon prijatý aj preto, že sa o ňom dlhodobo viedla diskusia, že tá téma sa stále nanovo nastoľovala, že predkladatelia pri svojom úsilí napriek väčšine vytrvali a boli neústupčiví. Keby toľko energie niektorí poslanci venovali obmedzeniu interrupcií, myslím si, že by sme už dnes boli inde. Je preto škoda, že kresťania v parlamente nemajú často guráž čeliť tlaku liberálnych médií a systematicky, odborne a vytrvalo sa téme venovať. Mnohí ľudia kresťanských politikov volia práve preto, aby sa tomu venovali. Ak to nebudú robiť oni, kto to má robiť? Ak to robiť nevládzu alebo nechcú, ak nemajú odvahu, nech to povedia. Ak sa ale k tomu hlásia, majú povinnosť pred svojimi voličmi to robiť.

Čo bude podľa vás výsledkom tejto diskusie a sporov s tým spojených?

Asi toho bude viac, zatiaľ by som chcel oceniť to, že viacerí poslanci sa podľa dostupných informácií prebudili a začali sa témou vážne zaoberať. Vnímam snahu prísť s návrhom a posunúť situáciu dopredu. Ak aj Kotlebov návrh neprejde, ale prispeje k tomu, že kresťania v politike budú aktívnejší a odvážnejší a niečo sa zmení, bude to pozitívne. Opora pre zmenu nie je len v pochodoch za život, ale svedčí o tom aj stav verejnej mienky, dopyt teda je. Na ťahu sú politici.
ľubica zmienil tento príspevok v odpoved pre minocraft na nižšie položené: otázky: 1/Umelé potraty & LSNS v reláci ZAOSTRENÉ na rádi….
amarillo
Doktorka Natalia Grausova,vytrela kožuch vsetkym teoretizujucim.celibatnikom co špekulujú vydať ci nevydat vyhlasenie,podporit ci nepodporit zakon kotlebovcov..eugenicky pro potratovy. Ale mensie zlo...ukazala co je krestanstvo tym vaseckovcom co si musia priznat ze doteraz spali..pridu s neeugenickym zakonom ochranujucim postihnute(akebo zdanlivo chore dieta)ak sa prenatalna diagnostika nahodou … Viac
Peter(skala)
amarillo pred 2 hodinami
Nie zeby som ti nerozumela Peter,...

to je dobre, ked si rozumieme, už len aby sme napredovali a tak sdokonalovali v poznani Pravdy a lásky, skusme si odpovedať na situácie, ktoré sa nás hlboko dotýkaju, ale zaroven aj témy:

suhlasiš s tým, žeby Navrhom na zmenu zlého zakona sa zachranili aspon niektorí ludia alebo nesuhlasiš a radšej ich nechaš zahynuť?

Viac
miňocraft
Amarillo,tak je, lekári sa v prenatálnej diagnostike často mýlia.Zažil som to,keď sme čakali 4. dieťa.Nejedna žena by tomu tlaku podľahla.My sme boli s manželkou pripravení prijať aj choré dieťa,Pán Boh nám poslal však zdravé.
miňocraft
Skúsim to ešte raz a naposledy:
Ak sa kotlebovci hlásia ku kresťanstvu,prečo z návrhu zákona neodstránia priamu možnosť zabíjania nenarodených chorých detí?!?
Lebo ich návrh je priamo proti Božiemu prikazaniu NEZABIJEŠ a je jednoznačným odkazom na Mengeleho a nie na Krista.
amarillo
Nie zeby som ti nerozumela Peter,mas ma za retardovanu,ze?
ale je to ako odpojit od pristrojov dieta po nehode je trestne..ale ak je postihnutepovedzme turnerov syndrom a malo nehodu zakon to dovoluje..usmrtit ho..
Alebo liečiť choreho na rakovinu..ak je to clovek do sestdsiatky..fajn ak ma viac ako sestdesiat..zacona senilniet zakon dovoluje odmietnut mu poskytovat liecbu..nechame ho zomriet.

Viac
Peter(skala)
amarillo pred 2 hodinami
,,,Tí, čo nechcú prijať postihnuté dieťa, ešte stihnú podstúpiť všetky potrebné testy a dieťaťa sa zbavit""
www.hlavnespravy.sk/hla-clovek/1415092

Článok,s ktorym sa neda celkom suhlasit,prepacte...
Ale pekne popisane..
Toto je uplna totalita,eugenika z ktorej sa obracia zaludok.mne lekari tvrdili ze dieta pod mojim srdcom je chore..dali mi navrh zvazit moznosti..
A … Viac
Peter(skala)
miňocraft pred 2 hodinami
Tak prečo mi vnucuješ zákon,ktorý interrupciu priamo podporuje a to na chorých deťoch?Čítaš po sebe vôbec?

môžem to vysvetliť aj inač:
Predstav si, že ťa zavru do väzenia v krajine, kde ťa maju po určitom čase nespravodlivo popraviť a s tebou aj chorých ľudí, ktorých spomínaš (akurat, že tí chorí budu dospelí, ale takisto nespravodlivo odsudení ako tí nenaro… Viac
mike084
a JPII by to podporil hoci s výhradou z textu paragrafov Evangelium vitae je to proste jasné tak pohov dojmy sú dojmy a fakty sú fakty a ešte raz toto je návrh ktorý sa dá meniť
mike084
štefan kuffa dal prísnejší a kde nič tu nič nech si aspoň odpustia trapošiny jediný kto nebol trápny je kupodivu Fico ničím sa nezaklínal a povedal rovno že to nechce
mike084
nezakryjú nenávisť ani tými najkrajšími slovami a majú ju lebo im nejde o návrh keby áno dávno podajú lepší
mike084
www.hlavnespravy.sk/…/1415222

jedna jediná otázka teda dve kto komu bráni ten zákon sprísniť Kotleba vôbec nie a to dieťa môže za znáslnenie? toto je skvelá odpoveď aj keď s vžitou propagandou takto sa odpovedá na kuvikanie "veriacich"

Aká je alternatíva Kotlebovmu návrhu potratového zákona, ktorá chce zalepiť ústa proliferom a biskupom?

Bratislava 28. mája 2018 (HSP/Foto: Národný pochod za … Viac
amarillo
,,,Tí, čo nechcú prijať postihnuté dieťa, ešte stihnú podstúpiť všetky potrebné testy a dieťaťa sa zbavit""
www.hlavnespravy.sk/hla-clovek/1415092

Článok,s ktorym sa neda celkom suhlasit,prepacte...
Ale pekne popisane..
Toto je uplna totalita,eugenika z ktorej sa obracia zaludok.mne lekari tvrdili ze dieta pod mojim srdcom je chore..dali mi navrh zvazit moznosti..
A napokon sa narodilo zdrave..… Viac
miňocraft
Tak prečo mi vnucuješ zákon,ktorý interrupciu priamo podporuje a to na chorých deťoch?Čítaš po sebe vôbec?
Peter(skala)
prečo? Život a smrť
interupcia a trest smrti
to iste len iný spôsob smrti.

a prave to je ten problem, že ludia sice hovoria o smrti-vražde nenarodených, ale akonahle sa to má dotýkať ich života (rozhodnutie pri volbach) tak zrazu ako keby neišlo o život, pričom ide o zachranu nie jedneho človiečika

a pritom by len stačilo dať 1 hlas, ktorý by rozhodol zachraniť tisíce počatých detí.

to je ako … Viac
miňocraft
Tvoje úvahy sú úplne mimo toho,o čom sa tu bavíme.
Peter(skala)
čiže by si nedporil taký navrrh., ja ano, zachranil by som sice len teba, ale Ježiš povedal, že aj kvôli jednej ovečke sa vrati
miňocraft
Ideš úplne mimo,Peter.So svedomím sa kompromisy nerobia.
Peter(skala)
miňocraft pred 1 minútou
Potraty sa dajú obmedziť takým spôsobom,aby nemusel človek robiť kompromisy so svedomím.Stacilo navrhnúť také znenie zákona,ktorý by zakázal vykonávať potraty do 3 mesiaca tehotenstva a špeciálne prípady odkázal na prerokovanie iného zákona,ktorý by však už človek,ktorý chce chrániť každý nenarodeny ľudsky zivot(aj chorý) nepodporil.

oipýtam sa inač, ale pointa… Viac
Peter(skala)
Prečo by človek nemal čakať len an taký navrh, ktorý by zakazal potraty absolutne?

Ježiš hovorí: Pán dal talenty, aby ich sluhovia využili. Niektorí využili an 100% iní na menej a bol aj taký, ktorý ich vôbec nevyužil, ale zahrabal ich, lebo sa bál ich využiť, aby sa mu z nich nestratilo ani to, čo dostal.

Ako vieme, Pán pokarhal takeho sluhu a my sa dnes môžeme pýtať, aký sme sluhovia, čo … Viac
miňocraft
Potraty sa dajú obmedziť takým spôsobom,aby nemusel človek robiť kompromisy so svedomím.Stacilo navrhnúť také znenie zákona,ktorý by zakázal vykonávať potraty do 3 mesiaca tehotenstva a špeciálne prípady odkázal na prerokovanie iného zákona,ktorý by však už človek,ktorý chce chrániť každý nenarodeny ľudsky zivot(aj chorý) nepodporil.
Zákon z dielne LSNS však priamo povoľuje zabitie chorých nenaro… Viac
Peter(skala)
amarillo pred 4 hodinami
Neviem prečo by krestan mal hlasovat za menšie zlo...
Zlo je iba zlo,nie je vacsie,nie je menšie je od ZLEHO..je to jedno.
Ked Jan Pavol IIpovedal nejaky nezmysel...napriklad palit kadidlo demonom v ASSISSI je dobre..tak skočíme za nim do plamenov?

Každý sa musi riadit vlastnym svedomim...ak je mozne podat navrh na zastavenie potratov tak preco nie UPLNY ZÁKAZ , kto … Viac
miňocraft
Peter,ak by som ťa chcel za hovorcu,dám vedieť.Zatial ale určite nie 😃
amarillo
Keď aj knaz je niekedy tym ktory ti poradi zhresit lahko..moze sa stat a poznam taky pripad ze laikov navadzal ,,na mensie zlo potratu"neslo o zdravie matky..iba finančnú tiesen,osporucal zene aborciu.este by aj poskytol diskretne kontakt na vykonavatela... sú to takzvani tisovi knazi bacha na nich
miňocraft
Amarillo,tu s pojmom “svedomie” moc nepochodíš.Sloboda a svedomie sú pritom hlavným predpokladom prijatia spasitelnej viery v Krista.Nie tej katechizmovej,našprtanej,ale živej a osobnej.
amarillo
Neviem prečo by krestan mal hlasovat za menšie zlo...
Zlo je iba zlo,nie je vacsie,nie je menšie je od ZLEHO..je to jedno.
Ked Jan Pavol IIpovedal nejaky nezmysel...napriklad palit kadidlo demonom v ASSISSI je dobre..tak skočíme za nim do plamenov?
Každý sa musi riadit vlastnym svedomim...ak je mozne podat navrh na zastavenie potratov tak preco nie UPLNY ZÁKAZ , kto podporuje eugenicke potraty, … Viac
Peter(skala)
amarillo pred 2 minútami
Minocraft ma pravdu zabiť dieta hoci aj postihnute to je satanizmus...


zrejme si to inač pochopila...lebo Mino... si myslel, že Navrh na obmedzenie potratov je satanizmus, ale ked zistil, že takýto Navrh by podporoval aj JPII. tak pochopil, že to nie je rovnaký prípad.

porovnaj:
Ak by v situácii, o ktorej je reč, nebolo možné odmietnuť alebo úplne zrušiť … Viac
amarillo
Minocraft ma pravdu zabiť dieta hoci aj postihnute to je satanizmus...

www.postoj.sk/17987/zakaz-potratov-…

,,V súčasnosti dochádza v Poľsku z dôvodu nezvratne poškodeného plodu k asi 900 potratom ročne. Vládnuca pravica to chcela zmeniť. Poslala preto občiansku iniciatívu do parlamentného výboru, kde chcela vypustiť zo zákona kontroverzný paragraf o trestnej zodpovednosti žien matiek. Vládna … Viac
Peter(skala)
"Osobitný problém svedomia mohol by vzniknúť v prípade, keď by sa parlamentným hlasovaním malo rozhodnúť o reštriktívnejšom zákone, to jest o takom, ktorý by napomohol obmedzeniu počtu legálnych potratov, ako o alternatíve permisívnejšieho zákona už jestvujúceho, alebo predloženého na hlasovanie. Takéto prípady nie sú zriedkavé.

Možno totiž registrovať, že zatiaľ čo v niektorých častiach …
Viac
Peter(skala)
miňocraft pred 2 minútami
Však čítaj pozorne.Obmedzenie zákona neznamená,že priamo podporím vykonanie potratu v inom prípade.V tom je satanizmus Kotlebovskeho návrhu zákona.

chceš tým povedať, že papež JPII v oficialnom dokumente podporoval satanizmus, ked písal o podpore takeho zakona?
miňocraft
Však čítaj pozorne.Obmedzenie zákona neznamená,že priamo podporím vykonanie potratu v inom prípade.V tom je satanizmus Kotlebovskeho návrhu zákona.
Peter(skala)
miňocraft teraz
To je lož,Peter.Sv.Jan Pavol II by určite nepodporil takýto eugenický paškvil.
Zahlasovať možno iba vtedy,ak by si priamo nercivslo zákonom vykonávanie potratov.To zn. že by sa navrhol zákon ktorý by zakázal potraty aj pred 3 mesiacmi plodu a o špeciálnych prípadoch by dával možnosť prerokovania doplňujúcej zákona.

prečo píšeš, že JPII. by nechcel, aby sa takýto navrh … Viac
miňocraft
To je lož,Peter.Sv.Jan Pavol II by určite nepodporil takýto eugenický paškvil.
Zahlasovať možno iba vtedy,ak by si priamo neurčil zákonom vykonávanie potratov.To zn. že by sa navrhol zákon ktorý by zakázal potraty aj pred 3 mesiacmi plodu a o špeciálnych prípadoch by dával možnosť prerokovania doplňujúcej zákona.
Peter(skala)
Libor Halik pred 8 hodinami
Keďže ide o takú citlivú tému, ako je ochrana života, tak si neviem predstaviť, že poslanci, ktorí sú katolíci, by za tento návrh nehlasovali, ak by zároveň neprišli alebo aspoň paralelne neohlásili vznik návrhu, ktorý bude aspoň taký dobrý, ako je tento.

ja si viem predstaviť katolikov, ktorí nepodporia ten navrh, pretože Ježiš takých ludí prirovnal k … Viac
Peter(skala)
miňocraft pred 2 hodinami
Tento zákon je ZLÝ,...

Mino.....prečo hovoríš, že ten navrh je Zlý, ked pápež JPII. hovoril, že taký zakon je dobrý a treba ho podporiť?!
miňocraft
Tento zákon je ZLÝ,otec Halik.Dobrý by bol,keby explicitne nedával možnosť vraždiť choré nenarodené deti alebo deti počaté znásilnením.Radsej by som si dal ruku odrezať ako za take niečo hlasovať.Dobry zákon navrhli v r.2015 poslanci J.Miklosko,Kvasnica a Kuffa.Treba ho oprášiť a znovu navrhnúť .
Libor Halik
Keďže ide o takú citlivú tému, ako je ochrana života, tak si neviem predstaviť, že poslanci, ktorí sú katolíci, by za tento návrh nehlasovali, ak by zároveň neprišli alebo aspoň paralelne neohlásili vznik návrhu, ktorý bude aspoň taký dobrý, ako je tento.
amarillo
V Irsku bol za ilegalny potrat 13rocny test vazania pripad hinduistky ktora zomrela na otravu krvi ked jej v Irsku odmietli vykonat potrat.....zomrela
dennikn.sk/…/ziadne-emocie-i…

Iny extrem.tento american navrhoval pre zenu co podstupi potrat trest smrti

Neskôr premýšľal ci nenavrhne radsej trest smrti pre vykonávatela potratu..Kotleba sa moze schovat s jeho navrhmi..toto je fakt SILA.… Viac
Peter(skala)
amarillo pred 38 minútami
Írsko malo protipotratovy zakon zakazajuci potrat vo všetkých prípadoch jediná vynimka bola ohrozenie života matky..

Žiaľ uz hlasovali vo včerajšom referende ZA POTRAT.kyrie eleison

odkial maš tu správu?
amarillo
Írsko malo protipotratovy zakon zakazajuci potrat vo všetkých prípadoch jediná vynimka bola ohrozenie života matky..
Žiaľ uz hlasovali vo včerajšom referende ZA POTRAT.kyrie eleison
amarillo
Nebeský Otče, tvoja láska je večná. Vo svojom oceáne lásky si zachránil svet prostredníctvom svojho jednorodeného Syna Ježiša Krista. Teraz sa pozri na svojho jediného Syna na kríži, ktorý neustále krváca kvôli láske k svojmu ľudu a odpúšťa Tvojmu svetu. Vyčisti a pokrsti potratené deti s drahocennou krvou a vodou z Posvätneho boku svojho Syna, ktory a kríži visel na ich spásu v Meno Otca a Syna … Viac
Karol Dučák
Ja Kotlebu nemám v láske, ale nie som farizej ako poslanci, ktorí odmietajú podporiť dobrý návrh.