Clicks1.5K
csk.news
983

František mení Katechizmus - verí, že Cirkev sa mýlila, pokiaľ neprišiel

Pápež František sa pokúsil "zmeniť" Katechizmus, aby sa definitívne postavil proti trestu smrti.

Vatican.va (2. augusta) uverejnil nový text, v ktorom sa uvádza, že "Ccirkev učí vo svetle Eevanjelia", že trest smrti je vo všetkých prípadoch "neprípustný". Neexistuje žiadny dôkaz, že Evanjelium považuje trest smrti za neprípustný ako taký.

Rom 13,1-7 jednoznačne uznáva právomoc vlády zaviesť v prípade potreby trest smrti.

František odporuje výučbe Biblie a Cirkvi, že trest smrti je sám osebe morálne legitímny, nezávisiac od otázky, či je v konkrétnej situácii prakticky vhodné ho vykonať.

Vo vysvetľujúcom liste kardinál Luis Ladaria, prefekt Kongregácie pre Náuku Viery, nazýva nesprávne učenie "autentický vývoj" doktríny, ktorá údajne "nie je v rozpore s predchádzajúcim učením Magistéria".

Toto je ďalší príklad toho, prečo nemôže byť pontifikát Františka braný vážne.

Obrázok: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsQbesvqtkbc
Samson1
Co po cizoložnici chtěl, bylo aby už nehřešila. To je obrácení. Někteří vrazi jsou nenapravitelní a i když jsou pacifikováni, na samotkách atd. tak si slabou chvilku v dozoru k další vraždě našli.
Samson1
Já nemám problém s Kristem a cizoložnicí, které prokázal milosrdenství. ale mám problém s tímto, že nějaký osvícenec tvrdí, že se církev mýlila:

František mení Katechizmus - verí, že Cirkev sa mýlila, pokiaľ neprišiel
Samson1
Šak tu je 795, dokonce 1208. Ale co se říká 2018, tak s toho se mi chce protože Lucifer šíří své falešné milosrdenství: Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad …More
Šak tu je 795, dokonce 1208. Ale co se říká 2018, tak s toho se mi chce protože Lucifer šíří své falešné milosrdenství: Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat» ( Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium de rebus fidei et morum, a cura di Peter Hünermann S.J., n. 795).
Segal
Tak už i Samson1 se staví proti Kristu.◀▶⏫⏬
Samson1
Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat» ( Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium …More
Já se kloním k tomu: Nauka církve o hrdelním trestu byla písemně formulována 18. prosince 1208 papežem Inocencem III, který tím odsoudil učení Valdenských: «De potestate saeculari asserimus, quod sine peccato mortali potest iudicium sanguinis exercere, dummodo ad inferendam vindictam non odio, sed iudicio, non incaute, sed consulte procedat» ( Enchiridion symbolorum,definitionum et declaratium de rebus fidei et morum, a cura di Peter Hünermann S.J., n. 795).

O světské moci prohlašujeme, že bez smrtelného hříchu může vykonávat hrdelní trest, když tak postupuje nikoliv z nenávisti, nýbrž na základě rozsudku, nikoli jako z pomsty a nerozumně, ale uváženě.
Jinak ať si čestný člen Rorari clubu ve své osvícenosti říká co chce, ale já to nežeru. Pravdou je, že někteří lidé ohrožují životy jiných stále i ve vězení, jak uvedl českoslo. Takový postoj nese vinu za smrt těch, kteří osouzení vrazi zabili ve vězeních.
Segal
Argumentovat systémovou chybou vězeňství ve prospěch trestu smrti je nemístné. Ve věznicích jsou pro násilníky připravena vedle samotek i jiná opatření. Násilný vězeň smí být spoután na rukách i nohách. Může mít zvláštní režim, takže nepřijde do styku s ostatními vězni. Menhir správně poukazuje na to, že zabíjení není křesťanské. To se některým nelíbí, protože mají sami násilnické sklony.🚯💒
Segal
Žijeme ve zvláštní době. Státy, které zrušily trest smrti, jsou milosrdnější, než ti, co si říkají křesťané.®🛃⚜
Samson1
Já se kloním k roku 795. Dnešní změkčilí, jak to říká henta samcoložníci, nebo sluničkáři jak říká českoslo se chtějí zalíbit světu jak sám pan Lucifer. Chtějí jen milosrdenství bez pravdy, aby mohli hřešit jak tělo žádá.
Samson1
Ono vypadá tak, jak to říkával jeden kněz. S usopleným se nenajíš a hloupým nepobavíš. Já byl pro zrušení trestu smrti a to z důvodů politických a možnosti justičního omylu. Když není, potom se lidé ani nebojí jiné zabít, protože ví, že se jim vcelku nic nestane. Ve vězení je o ně všestranně postaráno. Trest smrti je třeba v některých státech USA za vraždy prvního stupně. Plánované a …More
Ono vypadá tak, jak to říkával jeden kněz. S usopleným se nenajíš a hloupým nepobavíš. Já byl pro zrušení trestu smrti a to z důvodů politických a možnosti justičního omylu. Když není, potom se lidé ani nebojí jiné zabít, protože ví, že se jim vcelku nic nestane. Ve vězení je o ně všestranně postaráno. Trest smrti je třeba v některých státech USA za vraždy prvního stupně. Plánované a úkladné vraždy. Tu nejde o zabítí v nějakém efektu, třeba automobilovou nehodou a je u nich předpoklad nápravy. Jinak soudruhu menhire dávej co je Božího Bohu a co císařovocísaři. I pan císař má povinnosti trestat zločin a světská moc je Boží služebnice. To není žena dopadená při cizoložství. Ju
Zedad likes this.
One more comment from Samson1
Samson1
Církev nikoho k trestu smrtit odsoudit nemůže, ano, ale císař zřejmě ano, protože vrchnost světská nosí meč, dnes má policista pistoli. Jinak pokud stát vykonal exekuci trestu smrti, tak kat není vrah. Že existují projevy zneužití, třeba politické motivy, nebo justiční omyly je jedna věc, ale trestání těžkých zločinů je věc druhá. Jsou snahy o zrušení trestu smrti a po zkušenostech i pro …More
Církev nikoho k trestu smrtit odsoudit nemůže, ano, ale císař zřejmě ano, protože vrchnost světská nosí meč, dnes má policista pistoli. Jinak pokud stát vykonal exekuci trestu smrti, tak kat není vrah. Že existují projevy zneužití, třeba politické motivy, nebo justiční omyly je jedna věc, ale trestání těžkých zločinů je věc druhá. Jsou snahy o zrušení trestu smrti a po zkušenostech i pro znovuobnovení. Nějaký drogový mafián, který má na svědomí spoustu vražd si asi trest smrti zaslouží.
Zedad
Platí však slovo Písma
Zedad
Nelze z lidských bytostí vyřadit ani počatý život, ani starého člověka a ani postižené lidi, a proto úprava katechismu, kde se mluví o tvrdosti trestu smrti pro zločince je zvrácená.
Zločince budeme omilostňovat, a k bezbranným budeme velmi nemilosrdní a tvrdí. To nelze oddělit. Když řekneme A, je třeba hovořit také o B. Tu neobstojí tvrzení, však jsou organizace, které bojují za nenarozený …More
Nelze z lidských bytostí vyřadit ani počatý život, ani starého člověka a ani postižené lidi, a proto úprava katechismu, kde se mluví o tvrdosti trestu smrti pro zločince je zvrácená.
Zločince budeme omilostňovat, a k bezbranným budeme velmi nemilosrdní a tvrdí. To nelze oddělit. Když řekneme A, je třeba hovořit také o B. Tu neobstojí tvrzení, však jsou organizace, které bojují za nenarozený život atp.
Život je jeden, je to neoddělitelné. Je udán nový směr. Zločincům budeme dávat milost a pro bezbranné nám zbude trest smrti!
Samson1
Chtěl bych to ještě doplnit. Když Ježíš uzdravil hluchoněmého, že mu řekl ať jde a už nehřeší, aby ho nepotkalo něco horšího.
Zedad likes this.
Samson1
Menhire, jenže Ježíš té ženě řekl, že ji neodsuzuje, ať jde a od nynějška už ať nehřeší. Potom trest smrti je za těžké zločny, chladnokrevné vraždy, kde není předpoklad nápravy. Musíš si uvědomit, že existují těžké deviace a když takového pustíš na svobodu, bude zabíjet znovu. To není třeba chvilková slabost a nezvládnutí vášně ženy dopadené při cizoložství. To jsou trochu těžšší kalibry. …More
Menhire, jenže Ježíš té ženě řekl, že ji neodsuzuje, ať jde a od nynějška už ať nehřeší. Potom trest smrti je za těžké zločny, chladnokrevné vraždy, kde není předpoklad nápravy. Musíš si uvědomit, že existují těžké deviace a když takového pustíš na svobodu, bude zabíjet znovu. To není třeba chvilková slabost a nezvládnutí vášně ženy dopadené při cizoložství. To jsou trochu těžšší kalibry. Nakonec těžšší trest jak trest smrti je peklo, věčný oheň. Co píšeš je sice pravda, ale u jediného případu a nemůžeš ho aplikovat na všechny trestné činy. Sůl tě lajkuje, protože je stejně nevědomá, nebo duchovně sluničkářsky slepá. Potom každý odsouzenec dostával možnost pokání a pokud ho před popravou učinil, jednalo se o záchranu duše.
Zedad likes this.
snakee
ještě jste neprošli tímto
Začiatok útrap
5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “To som ja.” A mnohých zvedú. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude …More
ještě jste neprošli tímto
Začiatok útrap
5 Ježiš im začal hovoriť: "Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. 6 Prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: “To som ja.” A mnohých zvedú. 7 Keď budete počuť o vojnách a chýry o bojoch, neľakajte sa. To musí prísť, ale ešte nebude koniec. 8 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Miestami budú zemetrasenia, bude hlad. To bude začiatok útrap.
Prenasledovanie učeníkov
9 Vy sa však majte na pozore. Vydajú vás súdom, budú vás biť v synagógach a pre mňa budete stáť pred vladármi a kráľmi, aby ste im vydali svedectvo. 10 Ale najprv sa musí hlásať evanjelium všetkým národom. 11 Až vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa dopredu, čo budete hovoriť, ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale Duch Svätý. 12 Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. 13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený.
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 41 minútami
Ešte by som mal uviesť citáty.
20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu.

24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.


40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponec…More
N0B0DY.SK pred 41 minútami
Ešte by som mal uviesť citáty.
20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu.

24 V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, 25 hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť.
26 Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.


40 Vtedy budú na poli dvaja: jeden bude vzatý, druhý sa ponechá. 41 Dve budú mlieť na mlyne: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.

Inač Bod... chybaju ti tam verše, tak preto ti to vychádza ináč - je to vytrhnute z kontextu. Keby si bral do uvahy celu kapitolu, tak by si pochopil, že Ježiš nehovorí len o poslednom dni, ale aj o posledných časoch a to môže byť aj o jeseni, kedy ešte pracuju na poliach.
snakee
ty tvoje pérly voňajů fekáliami
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 29 minútami
V Písme máš naopak indície že ani ono Varovanie nebude, ba Pán si to vyslovene neželá a príde ako zlodej do sveta, v ktorom vyvrcholila neprávosť a neviera.

Nemôže to prísť v zime, lebo v zime sa na poli nerobí.

a ako si vlastne predstavuješ, že sa to stane?
mysliš tým, že ked príde Pán, tak jedných necha pracovať na poli a duhých... čo? Vezme? Kde? a …More
N0B0DY.SK pred 29 minútami
V Písme máš naopak indície že ani ono Varovanie nebude, ba Pán si to vyslovene neželá a príde ako zlodej do sveta, v ktorom vyvrcholila neprávosť a neviera.

Nemôže to prísť v zime, lebo v zime sa na poli nerobí.

a ako si vlastne predstavuješ, že sa to stane?
mysliš tým, že ked príde Pán, tak jedných necha pracovať na poli a duhých... čo? Vezme? Kde? a načo by jedných nechal na poli? Načo?
N0B0DY.SK kto sa pripraví ,pretože verí na Varovanie,nebude nepripravený.Zaskočený bude skôr ten,čo neveril na Varovanie,alebo na konečný súd a nechal to tak.
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 2 minútami
To je práve zámer, vštepiť neopatrným veriacim aby si mysleli že prv než príde koniec budú varovaní, aby sa mohli, chytráci, naň pripraviť.

ale noooooooo. ..
v celej historii ludstva Boh varuje ludí pred rôznymi velkými udalostami, posiela prorokov a rôzne znamenia a teraz zrazu niekomu to vadi resp. povie, že Boh tak nekoná?

to je haluz
Peter(skala)
N0B0DY.SK pred 31 minútami
Peter skala, si si stopercentne istý, že to bude takto a že to povedala T. Neumannová?
"Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca."
Hlúposti, táto predpoveď je iba ľudským dielom, respektíve dielom Zlého. Už zostáva len vyriešiť záhadu kto takéto predpovede pašuje medzi veriacich. Z Písma vieme že to nebude v zime, a okrem …More
N0B0DY.SK pred 31 minútami
Peter skala, si si stopercentne istý, že to bude takto a že to povedala T. Neumannová?
"Prídem so strašným hukotom hromu na zemeguli v jednu studenú noc zimného mesiaca."
Hlúposti, táto predpoveď je iba ľudským dielom, respektíve dielom Zlého. Už zostáva len vyriešiť záhadu kto takéto predpovede pašuje medzi veriacich. Z Písma vieme že to nebude v zime, a okrem toho je divné predpovedať že to bude v noci, keďže v každom okamihu je na niektorom mieste sveta noc (kým na opačnej strane je deň).
Z iného zdroja uvediem že to nebude v zime a bude to v jeden bežný pracovný deň, (nie cez víkend). A nezačne to blýskaním a hrmením, ale nečakaným zatmením slnka.

dobre, že hovoriš, Stylita aspon bude vidieť, že naozaj existuju ludia, ktorí spochybnuju pososltvá svätých resp. neveria, že tie posolstvá títo svätci napisali, či ich prijali od Boha.

Najprv začnem tým, ako si vydedukoval z Písma, že nebude Pánov príchod v zime, ked sám Ježiš povedal a teraz počuvaj pozorne: aby sme sa modlili, žeby to nebolo v zime!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vidíš tú výzvu Ježiša Krista?

Sám Boh hovorí, aby sme sa modlili, nech to nebude zime.
Keby to nemalo byť zime, ale napr.v lete, tak načo by nás vyzýval k tomu, aby sme sa modlili nech to nie je v zime?

Ved keby to malo byť napr. v lete, tak by nam nehovoril, že sa máme modliť aby to nebolo v zime, lebo by to bolo zbytočné resp. naša modlitba by bola zbytočná, pretože aj tak by to bolo v lete.

To je ako s modlitbou za zatratených: načo by sme sa mali modliť za zatratených, ked vieme velmi dobre, že z Pekla sa už nedostanu a ich jedinou nemennou ulohou je pokušať ludí.

Takže skus nejako vysvetliť, prečo si pochopil Ježišove slová tak, že jeho prichod nebude v Zime.
to sa ukáže,keď sa to stane.............myslím,že 6.pečať je Varovanie ,ale hádať sa s niekym pre to vôbec nemám záujem..
áno,nie je napísané že to nemôže prísť i v zime.. a pred dvoma týždňami sa v Rusku za bieleho dňa zatmelo Slnko a týždeň po tom bolo zatmenie mesiaca..
2 more comments from Pravda bude skryta
a pre všetkých prvé slová o Varovaní čo viem prišli už v 16 storočí od sv.Edmunda.. a po ňom ešte v roku 1928 od sv.Faustiny. Neveríte svätcom??
N0B0DY.SK modlite sa aby to neprislo v zime,,,,, to nevylucuje,ze to v zime nemoze prist! prave naopak, ludia sa modlit nebudu.
a tieto slova sa nevztahuju uz na Varovanie,ale druhy prichod Jezisa Krista,kedy budu tri dni temnoty.
Peter(skala)
Peter(skala) pred 9 minútami
Stylita pred 13 minútami
přečetl jsem váš zdroj a nic od Terezy týkající se 15- minutového tzv. varování zde není

TU to maš lepšie:
Ježiš Kristus 1946 Terezii Neumannovej
Ja som blízko. Zem sa bude chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom.
Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju …More
Peter(skala) pred 9 minútami
Stylita pred 13 minútami
přečetl jsem váš zdroj a nic od Terezy týkající se 15- minutového tzv. varování zde není

TU to maš lepšie:
Ježiš Kristus 1946 Terezii Neumannovej
Ja som blízko. Zem sa bude chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom.
Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. Pre tých, ktorí nežijú v stave posväcujúcej milosti, to bude strašné. Anjeli spravodlivosti sú už rozoslaní do všetkých kútov sveta.
Zjavím sa ľudstvu a každá duša spozná mňa ako pravého Boha. Je päť minút pred dvanástou.

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/…/a8-terezia-neum…

pre lepšie vysvetlenie:
Ježiš povedal Terezii: "...bude to malý Súd nad svetom"
- ked sa povie Súd, tak sa myslí na zločiny, z ktorých sa vinníci musia vyznať resp.su podrobení skumaniu svojich vín.

Presne o tom je Varovanie, ktoré sa prezentuje ako posolstvo z Garabandalu: o tom, že Boh bude hlavným Sudcom, ktorý behom 15 minut dá spoznať každemu človeku na svete svoju hriešnosť a ostane na človeku ako sa k tomu postaví. Ak olutuje svoje hriechy, tak prežije. Ak neolutuje, zahynie vo svojich hriechov a to doslovne.

Len tak ostanu na žive veriaci a bude môcť nastať obdobie mieru a pokoja.

Ježiš povedal Terezii: "Zjavim sa ľudstvu a každá duša spozná mńa ako praveho Boha"

To je presne to, čo hovorí aj posolstvo Garabadalu, ked hovorí, že každá duša spozná Boha na 15 minut ale zaroven aj svoju hriešnosť.

Aj ked Terezii vyslovene nehovorí o spoznaní hriešnosti u každeho človeka, predsa hovorí o tom, že každý človek spozná Boha a kedže aj ateisti spoznaju Boha, logicky z toho vyplýva, že spoznaju aj svoj omyl ako neverili v Boha a vdaka tomu, aj svoju hriešnosť.
Peter(skala)
Stylita pred 13 minútami
přečetl jsem váš zdroj a nic od Terezy týkající se 15- minutového tzv. varování zde není

TU to maš lepšie:
Ježiš Kristus 1946 Terezii Neumannovej
Ja som blízko. Zem sa bude chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom.
Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. Pre …More
Stylita pred 13 minútami
přečetl jsem váš zdroj a nic od Terezy týkající se 15- minutového tzv. varování zde není

TU to maš lepšie:
Ježiš Kristus 1946 Terezii Neumannovej
Ja som blízko. Zem sa bude chvieť a triasť, bude to strašné. Bude to malý súd nad svetom.
Ale nebojte sa. Ja som s vami. Budete jasať a ďakovať. Moji verní, ktorí ma očakávajú, majú moju ochranu, milosť a lásku. Pre tých, ktorí nežijú v stave posväcujúcej milosti, to bude strašné. Anjeli spravodlivosti sú už rozoslaní do všetkých kútov sveta.
Zjavím sa ľudstvu a každá duša spozná mňa ako pravého Boha. Je päť minút pred dvanástou.

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/…/a8-terezia-neum…
Stylita
přečetl jsem váš zdroj a nic od Terezy týkající se 15- minutového tzv. varování zde není
až na to,že Varovanie nie je iba o Garabandale,ale napr už v roku 1946 bolo na papieri od stigmatizovanej Terézie Neumannovej si prečítajte zdroje a skúste sa zamyslieť, či to naozaj nemôže v blízkej budúcnosti udrieť.. Zdroje Varovania
Peter(skala)
Stylita pred 2 hodinami
proroctví o třech dnech tmy - pater Pio
Dopis sv. Pia o 3 dnech temnoty v angl. jazyce
v angl. jazyce

Beru to v potaz a jestli se to stane, nevím.

ešte by ma zaujimalo, čo ťa presvedčilo, že tie vizie su pravdivé resp.že su od Pia a Taigi?

Totižto už som počul viacero namietok - podobne ako na Garabandal - že nie su pravdivé, aj ked Pia a Taigi uznávaju a to …More
Stylita pred 2 hodinami
proroctví o třech dnech tmy - pater Pio
Dopis sv. Pia o 3 dnech temnoty v angl. jazyce
v angl. jazyce

Beru to v potaz a jestli se to stane, nevím.

ešte by ma zaujimalo, čo ťa presvedčilo, že tie vizie su pravdivé resp.že su od Pia a Taigi?

Totižto už som počul viacero namietok - podobne ako na Garabandal - že nie su pravdivé, aj ked Pia a Taigi uznávaju a to práve preto, že vo viziach sa spomína doba mieru, ktoru považuju za nerealnu, nakolko všetko smeruje k opačnemu vývoju a to ku apokalypse.

Nemal si niekedy pocit alebo myšlienku, že či predsa len tie vízie niekto nevymyslel a len priradil ku týmto osobam Pia a Taigi?
Stylita
proroctví o třech dnech tmy - pater Pio
Dopis sv. Pia o 3 dnech temnoty v angl. jazyce
v angl. jazyce

Beru to v potaz a jestli se to stane, nevím.
Peter(skala)
Stylita teraz
Ne,těch důvodů, proč ne Garabandalu je mnohem více.
Zde je kniha , kterou jsem ti již dříve doporučoval.

Přečti si ji prosím, velmi osvětlujetuto kauzu:

asi si ma inač pochopil... myslel som na to, že či prijmaš všetko, čo bolo zjavené Piovi a Taigi alebo len niečo.

Totižto niektorí ludia aj ked uznávaju Pia a Taigi za Božích prorokov, predsa neuznávaju všetky ich …More
Stylita teraz
Ne,těch důvodů, proč ne Garabandalu je mnohem více.
Zde je kniha , kterou jsem ti již dříve doporučoval.

Přečti si ji prosím, velmi osvětlujetuto kauzu:

asi si ma inač pochopil... myslel som na to, že či prijmaš všetko, čo bolo zjavené Piovi a Taigi alebo len niečo.

Totižto niektorí ludia aj ked uznávaju Pia a Taigi za Božích prorokov, predsa neuznávaju všetky ich vizie a proroctva. Niektoré uznávaju, že maju od Boha ale niektoré sa im nepačia resp.nedávaju im zmysel, či dokonca sa im vidia ako protirečia Božiemu Slovu, tak hovoria, že konkretne tie ich zjavenia nie su od Boha.

Preto sa pýtam, že ak by si spoznal dalšie poroctva Pia a Taigi, tak či by si ich všetky uznával aj napriek tomu, žeby ti nadavali zmysel, či dokonca by sa ti zdáli ako protirečive Božiemu Slovu.

Nemam teraz na mysli nejaké vymyslene a podstrčené vizie, ktore pripisuju Piovi alebo Taigi, ale skutočné ich vizie, len ich ešte nepoznáš a ani mnohí iní, vrátane mňa.

To je dosť zakladna otazka
Stylita
Ne,těch důvodů, proč ne Garabandalu je mnohem více.
Zde je kniha , kterou jsem ti již dříve doporučoval.
Přečti si ji prosím, velmi osvětluje tuto kauzu:
Garabandal-ohlášení zničení Fatimy
Peter(skala)
Stylita pred 6 minútami
Odmítám garabandalský cirkus a tím pádem i tzv. varování.
Jen si vzpomeň "I kdyby někdo vstal z mrtvých , neuvěří.".
Celý ten koncept 15 minut, kdy všichni dostanou zjevení, mi přijde od zlého.

rozumiem ti, ale keby to bolo zjavene Piovi alebo Taigi, či nejakým iným Božím porokom, ktorých uznávaš, tak by si to prijal?
Stylita
Odmítám garabandalský cirkus a tím pádem i tzv. varování.
Jen si vzpomeň "I kdyby někdo vstal z mrtvých , neuvěří.".
Celý ten koncept 15 minut, kdy všichni dostanou zjevení, mi přijde od zlého.
Pokud se vyplní to, co tvrdila blah. Taigi, bude trest trvat tři dny a noci. Celý svět se zahalí do tmy a kobylky z jícnu budou vypuštěny na zem, aby škodili těm, kdo nemají jméno Boha v úctě.
Peter(skala)
Stylita pred 7 minútami

Ta proroctví mluví o Božím trestu na Zem, kdy zemřou popírači Krista i mnozí dobří křesťané. Mnoho mrtvých. Po tomto trestu by se měli pozůstalí semknout a měl by na jistou dobu zavládnout pokoj a i křesťanské probuzení.

Tolik proroctví. Jak se to vyplní, či , zda se to nakonec stane, nevím já ani ty.

ked to hovoria Boží pororoci tak sa to stane, mna však zauj…More
Stylita pred 7 minútami

Ta proroctví mluví o Božím trestu na Zem, kdy zemřou popírači Krista i mnozí dobří křesťané. Mnoho mrtvých. Po tomto trestu by se měli pozůstalí semknout a měl by na jistou dobu zavládnout pokoj a i křesťanské probuzení.

Tolik proroctví. Jak se to vyplní, či , zda se to nakonec stane, nevím já ani ty.

ked to hovoria Boží pororoci tak sa to stane, mna však zaujima prečo človek verí im a neverí ostatným Božím prorokom?!

Zvlašť, ked vysvetluju pričiny toho a čo je ešte dôležitejšie, tak ako sa na to pripraviť. Pretože čo má človek z toho, že vie čo príde, ak sa na to nepripraví resp. nechce vedieť ako sa na to pripraviť?

Ved odmietať Varovanie Boha je ako odmietať varovanie Pia a Taigi, ktorí varuju pred Trestom, aby tí, čo prijmu ich varovania, mohli sa pripraviť na trest a zaroven prežiť to i vstupiť do doby Pokoja.
Stylita
Peter(skala) před 2 hodinami

Stylita pred 1 hodinou

Proroci jako sv. otec Pio, či blah. Taigi, ti hovořili o třech dnech tmy, po kterých zavládne na jisté období období křesťanského rozkvětu.

ako si predstavuješ, že by mohlo v týchto posledných časoch - kedy všetko speje k väčšiemu nepokoju a definitivnemu koncu sveta - "zavládnuť obdobie kresťanskeho rozkvetu" ???

+++


Ta proroctv…More
Peter(skala) před 2 hodinami

Stylita pred 1 hodinou

Proroci jako sv. otec Pio, či blah. Taigi, ti hovořili o třech dnech tmy, po kterých zavládne na jisté období období křesťanského rozkvětu.

ako si predstavuješ, že by mohlo v týchto posledných časoch - kedy všetko speje k väčšiemu nepokoju a definitivnemu koncu sveta - "zavládnuť obdobie kresťanskeho rozkvetu" ???

+++


Ta proroctví mluví o Božím trestu na Zem, kdy zemřou popírači Krista i mnozí dobří křesťané. Mnoho mrtvých. Po tomto trestu by se měli pozůstalí semknout a měl by na jistou dobu zavládnout pokoj a i křesťanské probuzení.

Tolik proroctví. Jak se to vyplní, či , zda se to nakonec stane, nevím já ani ty.
Peter(skala)
Stylita pred 1 hodinou

Proroci jako sv. otec Pio, či blah. Taigi, ti hovořili o třech dnech tmy, po kterých zavládne na jisté období období křesťanského rozkvětu.

ako si predstavuješ, že by mohlo v týchto posledných časoch - kedy všetko speje k väčšiemu nepokoju a definitivnemu koncu sveta - "zavládnuť obdobie kresťanskeho rozkvetu" ???


pýtam sa preto, lebo ak nechadzať …More
Stylita pred 1 hodinou

Proroci jako sv. otec Pio, či blah. Taigi, ti hovořili o třech dnech tmy, po kterých zavládne na jisté období období křesťanského rozkvětu.

ako si predstavuješ, že by mohlo v týchto posledných časoch - kedy všetko speje k väčšiemu nepokoju a definitivnemu koncu sveta - "zavládnuť obdobie kresťanskeho rozkvetu" ???


pýtam sa preto, lebo ak nechadzať odpoed u sv.Pia a Taigi, tak u sučasných prorokoch to nájdeš resp. hovoria o príčinach a ako asa to stane.

Pýtať sa Boha "ako sa to stane" nie je ako pýtať sa Boha s otazkou Zachariaša, ale Panny Márie. Ved "ja ...nepoznám"

Ak nepoznáš, tak Boh zjavuje odpoved ako Panne Márii, tak aj dnes skrze Pannu Máriu.
snakee
protože litovala v srdci
Peter(skala)
Stylita pred 1 hodinou

Proroci jako sv. otec Pio, či blah. Taigi, ti hovořili o třech dnech tmy, po kterých zavládne na jisté období období křesťanského rozkvětu.

ako si predstavuješ, že by mohlo v týchto posledných časoch - kedy všetko speje k väčšiemu nepokoju a definitivnemu koncu sveta - "zavládnuť obdobie kresťanskeho rozkvetu" ???
snakee
Stylita
Garabandal- neschválené zjevení plné podivných jevů-vykloubené děti chodící pozpátku v noci atd., ani jeden biskup , kam Garabandal patří, to neschválil.
Malechiáš proroctví nenapsal, objevila se mnohem později a končí papežem Petrem II. , kterým by měl být František. Není to tak.
Proroci jako sv. otec Pio, či blah. Taigi, ti hovořili o třech dnech tmy, po kterých zavládne na jisté období období …More
Garabandal- neschválené zjevení plné podivných jevů-vykloubené děti chodící pozpátku v noci atd., ani jeden biskup , kam Garabandal patří, to neschválil.
Malechiáš proroctví nenapsal, objevila se mnohem později a končí papežem Petrem II. , kterým by měl být František. Není to tak.
Proroci jako sv. otec Pio, či blah. Taigi, ti hovořili o třech dnech tmy, po kterých zavládne na jisté období období křesťanského rozkvětu.
Je třeba být opatrný a nedělat unáhlené závěry. Vše prozkoumejte, dobrého se držte. Tedy toho, co je ve shodě s Evangeliem a Tradicí.
Peter(skala)
to nebol Pavol ale Ján, ktorý opisuje obdobie viťazstva ešte pred vystupením Antikrista:

Obdobie viťazstva je v 1 pečati a vystupenie Antikrista až v 6 pečati, lebo 7 pečať už predstavuje zničenie antikrista

Zjavení Jána 6:1-2 (Obdobie viťazstva)

1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl …More
to nebol Pavol ale Ján, ktorý opisuje obdobie viťazstva ešte pred vystupením Antikrista:

Obdobie viťazstva je v 1 pečati a vystupenie Antikrista až v 6 pečati, lebo 7 pečať už predstavuje zničenie antikrista

Zjavení Jána 6:1-2 (Obdobie viťazstva)

1 A videl som, ako Baránok otvoril jednu zo siedmich pečatí, a počul som jednu zo štyroch bytostí volať akoby hromovým hlasom: „Poď!“ 2 A videl som: Hľa, biely kôň; a ten, čo sedel na ňom, mal luk a dostal veniec a vyšiel ako víťaz, a aby víťazil.

Tato časť predstavuje sice len Ježiša Krista na bielom koni, ktorí víťazí nad nepriatelmi a to ešte pred konečným prenasledovaním veriacich a definitivneho zničenia nepriatelov, ale toto viťazstvo zaroven predstavuje obdobie mieru a pokoja, ktoré bolo detailnejšie opísané vo víziach svätých:

*2. ZÁZRAK / (Štvrtok 20:30 hod.)
********************************
- zjavenie Panny Marie (znamenie Zeny Zj 12,1)
- jedna viera-Cirkev-papez
- III. Vatikan.KONCIL
5.DOGMA-Spoluvykupitelka
- zoslanie Ducha Svätého
- TEOKRACIA

Viac tu: koniecsveta-obnovasveta.webnode.sk/koniec-vojny/
Peter(skala)
janevanj pred 6 minútami
Toto obdobie Peter nie je obdobie pokoja ale obdobie nepokoja, očakávanie chaosu hospodárskeho ako aj náboženského. Antikrist dokáže náboženský nepokoj upokojiť umlčiavaním a utláčaním kresťanov. Hospodársky nepokoj a chaos bude sa snažiť potláčať celosvetovým zjednotením s jednou menou a bez hotovostných tokov peňazí a s pomocou umelej inteligencii. Potom príde umelý …More
janevanj pred 6 minútami
Toto obdobie Peter nie je obdobie pokoja ale obdobie nepokoja, očakávanie chaosu hospodárskeho ako aj náboženského. Antikrist dokáže náboženský nepokoj upokojiť umlčiavaním a utláčaním kresťanov. Hospodársky nepokoj a chaos bude sa snažiť potláčať celosvetovým zjednotením s jednou menou a bez hotovostných tokov peňazí a s pomocou umelej inteligencii. Potom príde umelý pokoj ako dôsledok nadšenia slepých a strachu kresťanov.

prečital som, ale Wilkersona považujem za falošneho proroka a čo sa týka jeho vizie o obdobi mieru tak to protireči vizie apoštola pavla, pretože Pavol hovorí, že obdobie mieru pride ešte pred vystupenim Antikrista a nie po jeho vystupení.
3 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
janevanj teraz
Toto obdobie Peter nie je obdobie pokoja ale obdobie nepokoja, očakávanie chaosu hospodárskeho ako aj náboženského

to maš pravdu, že toto obdobie nie je obdobie pokoja... ale ja sa pýtam na obdobie pokoja a mieru, o ktorom sa zmienuje apoštol Pavol a ktoré má prisť pred vystupenim antikrista
Peter(skala)
Stylita pred 1 hodinou
Falešné proroctví , připisované falešně irovi sv. Malechiášovi, ani falešné zjevení v Garabandalu nevedou nikoho správně.
Tedy nejspíše současný papež ani následující není papežem posledním a všechny úvahy o tzv. Varování pocházejí z fal. zjevení garabandalského.

Stylita... zrejme neuznávaš žiadnych Božích prorokov v sučasnosti, ale predsa by ma zaujimalo, ako …More
Stylita pred 1 hodinou
Falešné proroctví , připisované falešně irovi sv. Malechiášovi, ani falešné zjevení v Garabandalu nevedou nikoho správně.
Tedy nejspíše současný papež ani následující není papežem posledním a všechny úvahy o tzv. Varování pocházejí z fal. zjevení garabandalského.

Stylita... zrejme neuznávaš žiadnych Božích prorokov v sučasnosti, ale predsa by ma zaujimalo, ako si vysvetluješ obdobie mieru a Pokoja o ktorom hovorí sv.Pavol, čo má prisť pred príchodom Antikrista?

Vieš si predstaviť, žeby v dobe, ktorá je tak blizko by mohla byť lepšia od tejto a to tak, že by bolo vo svete pokoja a mieru, o ktorom sv.Pavol píše v Biblii?


Kedže veriš Biblii, tak tak ako si vysvetluješ obdobie pokoja a mieru?
Peter(skala)
Libor Halik pred 1 hodinou
Sv. papež Pius X. r.1909 měl vidění: „Papež opustí Řím a při útěku z Vatikánu bude muset překračovat mrtvá těla kněží!“ R.1914 spatřil papeže stejného jména, jaké bylo jeho, který klopýtal přes těla spolubratří a pak byl zabit.

niektorí ludia sa domnievaju, že tým papežom je Jozef Ratinger, pretože Pius X. sa krstným menom menuje rovnako: Giusepe, čiže Jozef.…More
Libor Halik pred 1 hodinou
Sv. papež Pius X. r.1909 měl vidění: „Papež opustí Řím a při útěku z Vatikánu bude muset překračovat mrtvá těla kněží!“ R.1914 spatřil papeže stejného jména, jaké bylo jeho, který klopýtal přes těla spolubratří a pak byl zabit.

niektorí ludia sa domnievaju, že tým papežom je Jozef Ratinger, pretože Pius X. sa krstným menom menuje rovnako: Giusepe, čiže Jozef. To však by nebolo nič zlé, pokial by tým nemysleli posledneho papeža, pretože Jozef Ratzinger je Sláva Olivi a ako taký nemôže byť posledným papežom.

To, že videl Ratzingera ako prekračoal mrtve tela, neznamena, že je posledným papežom, ale len tolko, že Boh ukazal vo videni Piusovi X. len Ratzingera.

Vo videniach sa stáva často, že Boh neukazuje všetko ale prave naopak: jednemu vizionarovi jednu časť, inemu druhu časť, takže navonok si ako keby protirečia, avšak v skutočnosti sa doplnaju.

Preto to vnimam tak, že Pius X sice videl Ratzingera, ale Peter Rimsky tam môže byť tiež, pretože bl.Emerichova videla posledneho papeža ako vynaša exkomunikačne buly na heretikov.

To však bude až po Velkom Varovaní a Velkom Zazraku, kedy pápež dostane silu Ducha Sväteho horliť pre Pána Zastupov.

bl.Aiello Elena videla papeža ako komunisti ho vo Vatikane chytili, ale Panna Mária ho zachranila. Zachrana počas 3 svet.vojny bude možna len na mimoriadne Varovanie, takže papež prežije vojnu, Varovanie, Zazrak, obdobie mieru a či prežije vystupenie Antikrista, tak to je otazne, ale mám taký dojem, že bude usmrtený ako 1.papež Peter a potom príde Kristus, ktorý zabije antikrista dychom lastných ust, aby sudil živých i mrtvych
Milujúci otec by vždy svoje deti varoval! O to viacej,ak by mal prísť v nasledujúcich rokoch deň Súdny..