Język
Wyświetlenia
4,8 tys.
pl.news 82 7

Fatima: Franciszek nie klęka przed Najświętszym Sakramentem

W czasie sobotniej wizyty w Fatimie papież Franciszek nie uklęknął w czasie liturgii. Nie zrobił tego również w grobowcu Franciszka i Hiacynty, przed pomnikiem Najświętszej Panny, w czasie konsekracji ani adoracji Najświętszego Sakramentu, mimo iż przygotowano dla niego klęcznik.

Nie mogło to wynikać ze stanu zdrowia, ponieważ Franciszek klękał w czasie mycia stóp imigrantom, więźniom i transwestytom w Wielki Czwartek.

#newsNhzlwxyrvg
ZBM wspomniał ten post w Jeśli Matka Boża w 1917r. powiedziała, że Rosja rozprzestrzeni swoje błędy na cały świat, to tym ….
pablito1
on tylko plami imię wielkiego Świętego, Franciszka z Asyżu!www.facebook.com/…/377116706019103
Tymoteusz
„Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.” (1 Tes 5, 22).

„Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza.” (Mt 18, 6).

„... biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie.” (Mt 18, 7).
Stonka Ziemniaczana
Okazuje się, że miesiąc wcześniej w Wielki Czwartek, papież Franciszek klęka - między innymi - przed muzułmanką, obmywając i całując jej nogi. Przez ten miesiąc stan jego kolan musiał się strasznie pogorszyć, choć nie znalazłem o tym żadnego komunikatu.

sojo.net/articles/maundy-thursday…
Prawdziwy Apostoł Jezusa Chrystusa burzy się na widok fałszywych religii i pragnie wszystkich pozyskać dla Jezusa Chrystusa, aby byli zbawieni. Dlatego głosi im jasno i odważnie Jezusa Chrystusa, Jego Śmierć i Zmartwychwstanie.

Prawdziwym Apostołem jest św. Paweł:

„Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i z …
Więcej
Św. Tomasz z Akwinu w Sumie teologicznej, w traktacie o Eucharystii, pisze:

Chrystus nie udzielił władzy sługom Kościoła
na kpiny z wiary i jego sakramentów
”.
-Św. Paweł upomniał papieża:

„Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie mu się sprzeciwiłem, bo na to zasłużył” (Ga 2, 11).-
ZANIK DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO U NIE KLĘKAJĄCYCH PRZED MAJESTATEM BOGA WSZECHMOGĄCEGO !

Dar bojaźni Bożej

Dar bojaźni Bożej to usposobienie duszy by instynktownie odczuwać wielki szacunek dla Bożego majestatu, bezgraniczne upodobanie w Jego ojcowskiej dobroci oraz żywy wstręt i odrazę do wszystkiego, co może Go obrażać. Św.

Teresa z Avila: „W duszy ożywionej tym darem góruje ponad …
Więcej
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)

Duch Święty prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Matka Boża prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Św. Józef prowadzi do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Święci polscy prowadzą do okazywania najwyższej czci Panu Jezusowi.
Wszyscy Święci … Więcej
Klękam

Klękanie przed Panem Bogiem to jest kwestia, którą można rozpatrywać w wielu aspektach. Jest to m. in. kwestia filozoficzna, antropologiczna, teologiczna, duchowa, mistyczna, moralna, mistagogiczna, pedagogiczna, obrzędowa, obyczajowa, psychologiczna, socjologiczna, kulturowa, cywilizacyjna.

Istotne jest zwrócenie uwagi na relację człowieka z Panem Bogiem.

W tekście kazania kard. Karol… Więcej
Zapraszam do wysłuchania wykładu:

Uniżenie przed Bogiem centralną kwestią kultury.
Przemilczany aspekt pontyfikatu Benedykta XVI.


Wykład można określić jako apologię postawy klęczącej.
Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że temat jest ważny i naglący.


L I N K
Św. Franciszek z Asyżu (1181-1226)

w jednym z listów tak pisze o Realnej Obecności Chrystusa w pokornej Hostii św.:


Wszystko w człowieku powinno zamierać z podziwu - niech cała ziemia drży i całe Niebiosa triumfują, gdy Chrystus, Syn Boga żywego, przychodzi na ołtarz przez ręce kapłana.

Dla św. Franciszka żadna godność nie mogła się równać z godnością kapłańską, z powodu jej wzniosłej chwały… Więcej
Warto też wspomnieć opowiadanie zaczerpnięte z apoftegmatów Ojców Pustyni. Mówi ono o diable, który został zmuszony przez Boga do pokazania się opatowi Apollonowi: „Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach, przede wszystkim jednak nie miał kolan.

Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diabolicznego[7].”

- Benedykt XVI
Sandokan_74
O cho...
Chyba pójdzie na emeryturę zdrowotną.
Ks. Jacek Bałemba SDB:

Sięgając do ostatecznych źródeł duchowych, można stwierdzić jasno:

Jest niemożliwe, aby to Kościół Katolicki prowadził do umniejszania czci wobec Pana Jezusa.
Dlaczego tylko klękanie jest godną postawą? Klękanie jest zawsze oznaką wiary i szacunku dla kogoś większego.

Najwyższym rodzajem szacunku jest cześć
. Muzułmanie nie tylko klękają, ale nawet dotykają ziemi czołem, gdy wzywają Allacha, czyli swego boga, choć mają o nim tylko mgliste wyobrażenie.

Katolik natomiast ma przed sobą Boga obecnego w Pełni, substancjalnie, mimo to nie klęka - stol!

Więcej
Istnieją wpływowe środowiska, które próbują wyperswadować nam postawę klęczącą”

(Kard. J. Ratzinger, Duch liturgii)
Kiedy się uniżasz i wyniszczasz przed Majestatem Moim- mówi Pan Jezus -wtenczas ścigam cię łaskami Swoimi. Używam wszechmocy, aby cię wywyższyć(Dz 576; por. 1 P 5, 5).

"Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was" (Jk 4, 9).

Gdy po zmartwychwstaniu Apostołowie ujrzeli Jezusa, "oddali mu pokłon" (Mt 28, 17). Identycznie było, gdy wstępował do Nieba (Łk 24, 52).

W znaczeniu biblijnym oddanie pokło…
Więcej
"Zwykle nie atakuje się dogmatów wprost, ale pokrętnie.

Czasami atakowano sakramenty atakując ich formę, a jeszcze częściej to, co otacza formę a mianowicie ustanowione przez Kościół wokół sakramentów obrzędy, które pełnią rolę czegoś w rodzaju zabezpieczenia czy obrony, dostarczają pożywki dla wiary i skłaniają wiernych do dobrego i godnego ich przyjmowania
.

W to właśnie głównie uderzono.

Więcej
NAJWIĘKSZA PYCHA ? NIE KLĘKANIE PRZED PANEM JEZUSAM - UKRYTYM W PRZENAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE !

„Syn powinien czcić ojca, a sługa swego pana. Lecz skoro Ja jestem Ojcem, gdzież jest cześć moja, a skoro Ja jestem Panem, gdzież szacunek dla Mnie? To mówi Pan Zastępów do was, o kapłani:

Lekceważycie imię moje, a jednak pytacie: Czym to okazaliśmy lekceważenie Twemu imieniu?

Teraz zaś …
Więcej
Wynagradzajmy Panu Jezusowi za straszliwe profanacje Najświętszego Sakramentu!

Sacerdos Hyacinthus

+

De Sanctissimo Sacramento numquam satis!

O Najświętszym Sakramencie nigdy dosyć!

Św. o. Pio modlił się: "O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w … Więcej
ukochał bardziej siebie, aniżeli Boga, powiedział: „nie uklęknę”.

Pan Jezus w swojej boskości przyjął na siebie naturę stworzenia, które jest niżej postawione od aniołów – i temu właśnie lucyfer nie chciał w swej pysze oddać czci.

Grzech lucyfera polegał na tym, że ukochał bardziej siebie, aniżeli Boga, powiedział: „nie uklęknę”.
Vittorio,Andreas
Trudno się temu dziwić skoro nie on jest wybrańcem Ducha Św. Ślepi tego nie widzą.Tak było np. na Jasnej Górze i wiele
innych razy.Najświętszy Sakrament to dla Franka żadna świętość. I co w tym wszystkim znaczą piękne puste słowa czy
złota róża!
Ks. Robert Mäder w swoich rozważaniach antyliberalnych Jestem katolikiem! pisał:

„«Dam ci wszystkie królestwa i ich bogactwa, jeśli upadłszy, uczynisz mi pokłon. Daję wszystko. W zamian żądam tylko pokłonu». Ale właśnie ten pokłon jest dla Chrystusa główną rzeczą.

Właśnie o ten pokłon chodzi we wszystkich walkach ducha w dziejach świata. Czy zgiąć kolana przed Bogiem, czy przed lucyferem i … Więcej
" Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy " są to słowa Papieża Jana XXIII, które zapisał w swoim dzienniku duszy.
"Dlaczego - zapytał sędzia Kwincjan - poniżasz się do tego stopnia, że zostałaś chrześcijanką?:
"Gdyż prawdziwą godność - odrzekła św.Agata - nabywa się przez wyznanie Jezusa Chrystusa, którego mianuję się sługą".

"A więc my, - rzecze znowu Kwincjan - gardząc twoim Ukrzyżowanym, tracimy naszą godność?"

"Tak jest - odpowiedziała Święta - tracisz prawdziwą godność, skoro stajesz się niewolnikiem … Więcej
Młot na posoborowe
adan2 Ty idź do www.zjawiskaniewyjasnione.pl/, a Bogiem jest UFO. Dowiedz się czy Matka Boża i Jezus przybyli na ziemię w statkach ufo
adan2
Młot na posoborowe
nawiedzony duet "pseudokatolików................................a mnie nie dodasz młotku posbku ?
Młot na posoborowe
Kamil825 i Wacula25 nawiedzony duet "pseudokatolików - protestantów, atakujący tradycyjnych katolików Pomódl się za zwiedzionych nauczaniem tradso-maniaków i innych takich tam tego, a ja za modernisto-maniaków jak. Wacula25 zawsze się podpina do kogoś kto atakuje katolików i wywołuje zamęt na portalu.
Młot na posoborowe
wacula25wp.pl Ile ci zapłacili hejterze, bo za bardzo dzisiaj się uaktywniłeś protestancie, popierający księży homoseksualistów
„Obowiązek miłości, wyrażający się w adoracji eucharystycznej, jest także lekarstwem, które może uzdrowić człowieka z jego różnych bożków.

Tylko ten, kto potrafi klęknąć przed Bogiem żywym, jest zdolny egzorcyzmować – począwszy od własnego serca – agresję i niemoralność, egoizm i strach, nienawiść, bezbożność i wiele jeszcze innych rozpasanych demonów, których zgubna obecność jest tak widoczn… Więcej
Wszyscy Święci klękali przed Panem Bogiem!

Cóż za wspaniała szkoła szacunku, czci i miłości wobec Nieskończonego Majestatu Boga!

Św. Jan Maria Vianney godzinami klęczał przed Panem Jezusem utajonym w Najświętszym Sakramencie. Mówił: „Boże mój, jakaż radość dla chrześcijanina, który wstaje od balasek po komunii i całe niebo niesie w swoim sercu”.

Skoro chrześcijanin „wstaje od balasek”, to znac… Więcej
Kardynał Joseph Ratzinger:

Upadnięcie na kolana w wierze jest prawidłowym i płynącym z wnętrza, koniecznym gestem.

Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękać,
a wiara lub liturgia, które zarzuciłyby modlitewne klęczenie, byłyby wewnętrznie skażone.

Tam, gdzie owa postawa zanikła, tam ponownie trzeba nauczyć się klękać, abyśmy modląc się, pozostawali we wspólnocie Apostołów męczenników… Więcej
Kard. Robert Sarah.:

Zostaliśmy stworzeni, by kochać Boga, modlić się do Niego i Go uwielbiać.
.
Na kolanach przed Bogiem człowiek osiąga najwyższy wymiar swojego istnienia
.
...
wacula25@wp.pl
muszę kończyć a tyLibor Halik nie przeciągaj oj nie przeciągaj
Młot na posoborowe
wacula25@wp.pl Od czego są klęczniki, Po to aby klękać - przykład idzie z góry. Bó Bóg zna nasze ułomności, ale dał nam rozum i sposobność ćwiczenia swojego charakteru, swoich ułomności - SWOICH TALENTÓW DUCHOWYCH. On kocha grzesznika, ale nie grzech. A grzech lenistwa jest grzechem ciężkim.
„Dlatego Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” (2, 9-11).

NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS !


NA KOLANA PRZED BOGIEM !!
Libor Halik
Tak, Na kolanach przed Bogiem człowiek osiąga najwyższy wymiar swojego istnienia.
"Gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak jak to czynią aniołowie, nie mielibyśmy nad wami takiej władzy. Sami nam ją dajecie".

Jeśli chodzi o potęgę modlitwy, kiedy padły słowa "Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth" (Święty, Święty, Święty, Pan Bóg Zastępów) z drugiego egzorcyzmu Rytuału Rzymskiego, powiedział:

"Gdybyście padli przed nim na kolana i wielbili go, tak … Więcej
A JAK MÓWI; DZIEŃ DOBRY, ZAMIAST: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS! TO TEŻ JAKAŚ CHOROBA ? MOŻE CHOROBA DUCHA ?
Oto istota sporu: kolana.

Mieć je czy nie mieć? Używać czy nie?


Obraz przywołuje Joseph Ratzinger za apoftegmatami ojców pustyni, w „Duchu liturgii”:

„diabeł został zmuszony przez Boga do pokazania się niejakiemu opatowi Apollonowi. Diabeł był czarny, brzydki, o przerażająco wątłych członkach,
przede wszystkim jednak nie miał kolan.

Niezdolność klęczenia okazuje się zatem istotą elementu diab…
Więcej
wacula25@wp.pl
Nemo potest duobus dominis servire ! A jeszcze raz ci piszę Ależ moja droga BÓG nie jest tyranem bez uczuć on kocha nas i rozumie bez granicznie i zna nasze ułomności
wacula25@wp.pl
Młot na posoborowe CZEKAMY NA twe oświecenie nas twą mądrością ALE WIARY PRZYJACIELU Anie twych głupot