Jazyk
Zobrazení
498
menhir 7 1

Proroctví svatého Simeona

25Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý.

26Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše.

27Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona.

28Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha:

29»Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji,

30neboť moje oči uviděly tvou spásu,

31kterou jsi připravil pro všechny národy:

32světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.«

33Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli.

34Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: »On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat –

35i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.«

Lukáš 2:25-35
Samson1
Marie je pokorná služebnice, ale Bůh je dárce. Bůh povolal za krále Davida též od stád a učinil ho prorokem a králem. Ona též byla kdysi Marií.
Samson1
Právě Menhire i Panna Maria. Oni oba jsou znamením. P. Maria je Spoluvykupitelka.
menhir
Znáte podobenství o Rozsévači? Pro každého z nás je důležité, zda zrno padá do úrodné země. To je to malé stádce. Ostatní mají ve svých srdcích kámen nebo trní. Mají uši a neslyší.
Co říká Marii svatý Simeon v Duchu svatém? Že i ona bude odporovat znamení.
Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: »On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude … Více
menhir
Meč v duši Marie je o něčem jiném. Jen malé stádce smí chápat, co vlastně svatý Simeon, plný Ducha svatého, Marii prorokoval!
menhir
Ne, Hento, tak to není. Není to o bolesti nad ztrátou syna, ale o odporu vůči znamení. Zde vychází najevo smýšlení mnoha srdcí.
Copak nepíšu dostatečně srozumitelně? Je to o tom, kam dopadá zrno Rozsévače. Jestli do úrodné země, podél cesty, na skalnatá místa nebo do trní.
menhir
Hento, čti pozorně.
Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: »On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.«
JEŽÍŠ je znamení, kterému se bude odporovat.
menhir
Jen malé stádce smí chápat, co vlastně svatý Simeon, plný Ducha svatého, Marii prorokoval!
Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: »On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč - aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.«