Język

Donald Trump zdecydowanie poprze zainicjowaną przez Polskę koncepcję Trójmorza [ IZRAELA BIS ]

Podczas najbliższego szczytu państw współpracujących w ramach projektu Trójmorza, prezydent Donald Trump ma wyrazić zdecydowane poparcie dla tej inicjatywy. Amerykański rząd ma również włączyć …
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Patron Unii Europejskiej: Zjednoczona Europa powinna być zarządzana przez nową, duchową arystokracj….