Clicks30
vi.news

Hồng Y Burke tách mình khỏi Steve Bannon

Đức Hồng Y Raymond Burke đã chấm dứt mối quan hệ với Học Viện Dignitatis Humanae ở gần Rome, ông đã viết như vậy trong một tuyên bố ngày 25 tháng 6 (bên dưới), tách mình khỏi chiến lược gia chính trị Steve Bannon.

Burke được phong làm Chủ tịch danh dự của Viện vào đầu năm nay với điều kiện rằng Viện sẽ hỗ trợ các Kitô hữu trong đời sống công cộng, nhưng nó "ngày càng được đồng nhất với chương trình chính trị của ông Bannon."

Burke không đồng ý với đánh giá gần đây của Bannon về cuốn sách tuyên truyền đồng tính Sodoma là "cuốn sách của năm" và ý tưởng của ông về việc sản xuất một phiên bản phim của nó

Hơn nữa Burke không đồng ý với những tuyên bố của Bannon liên quan đến giáo lý và kỷ luật của Giáo hội, giống như việc ông đặt câu hỏi về tình trạng độc thân.

Hình ảnh: Steve Bannon © Michael Vadon, CC BY-SA, #newsKswdqjctyk