Clicks663
Coburg
42

Posolstvo Kráľovnej pokoja, Medžugorie, 25. mája 2019

Posolstvo Kráľovnej pokoja

Čaká vás večný život

„Drahé deti!

Boh mi dovolil, zo svojho milosrdenstva, aby som mohla byť s vami, inštruovať vás a viesť vás na ceste obrátenia.

Drahé deti, všetky ste povolané k modlitbe celým srdcom, aby sa naplnil plán spasenia pre vás a skrze vás. Buďte si vedomé, drahé deti, že život je krátky a že vás čaká večný život, podľa vašich zásluh. A preto sa modlite, modlite sa, modlite sa, aby ste mohli byť hodnými nástrojmi v Božích rukách. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie.“


Prostredníctvom Marije Pavlovičovej –Lunettiovej, Medžugorie, 25.mája 2019
Peter(skala) likes this.
Zedad
Bůh říká buďte svatí, protože já jsem svatý
Zedad
www.biblenet.cz/app/bible/search vždy můžeme Hospodina prosit, aby nás obrátil k sobě
ekans
úplně scestné poselství
Zedad
Panno Maria, oroduj za nás.
Zedad likes this.