Clicks81
vi.news

Canada: Tổng giám mục với lễ ban thánh thể cho Thủ tướng Chính phủ lâm thời

Đức Tổng Giám Mục Christian Lépine của Montreal đã chuẩn bị cho việc Rước Lễ của Thủ Tướng Justin Trudeau nổi tiếng của Canada vào hôm thứ Tư. Thánh lễ ở Nhà Thờ Đức Bà đã được phát sóng trực tiếp

Ngài gọi sự xúc phạm thánh vật là "cử chỉ của hy vọng". Ngài còn phát biểu với lifesitenews.com rằng cần phải phân biệt giữa " con người và hành động của con người". Thật là "Quá đáng" nếu ai đó "cảm thấy bị từ chối như một con người".

Theo thông thường, hành vi của một người là một phần của người đó.

#newsMvzizhthex