언어

ODKRYCIE I UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII

ODKRYCIE I UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII. MASONERIA W POLSKIM KOŚCIELE. PROF. ANDRZEJ ZOLL CZŁONKIEM MASONERII "ROTARY CLUB" JAKO SZATAN W POLSKIM KOŚCIELE - PREZES …
댓글 쓰기…
Weronika.S
Cytat z tekstu:,,utrwalić spuściznę Jana Pawła II i po raz kolejny sprawić, że Jego osoba zjednoczy ludzi różnych wyznań i narodowości wokół wspólnego dobra''. To nadinterpretacja, zjednoczenie dokonuje się przez Chrystusa i przez Jego Kościół. Wspólnota narodów i religii to tylko fantazje sprzeczne z Pismem Świętym.