Clicks313
Quas Primas
392

Wiara katolicka czy degrengolada?

„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy.
(…) na tym placu zagubiono projekt budowy
i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego upodobania”

(Kard. Joseph Ratzinger, Raport o stanie wiary).

Pan Jezus mówi: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26). Sprawa duszy! Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie własnej duszy.
Kościół jest po to, aby prowadzić ludzi do Nieba. Jedynie wiara katolicka jest prawdziwa. Jedynie wiara katolicka prowadzi do zbawienia duszy. Jedynie wiara katolicka prowadzi do Nieba. Nie są to partykularne, arbitralne opinie katolików, które na zasadzie równouprawnienia mogą być zestawiane z innymi opiniami.

Kwestia jest poważna, bo dotyczy prawdomówności Pana Boga. Pan Bóg JEST. Pan Bóg jest prawdomówny. Pan Jezus mówi prawdę: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). To oczywiste, że mówiąc te słowa Pan Jezus nie ma na myśli jakiejkolwiek wiary. Pan Jezus nie mówi, że modernistyczne mutacje wiary dają zbawienie duszy. Nie dają!
W tym zbawiennym nurcie prawdy sytuują się także słowa wyznania wiary św. Atanazego: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem – „Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.

Wiara katolicka jest jedyną wiarą dającą zbawienie duszy. Wiara katolicka ma swoje źródło w Bogu, który jest prawdomówny. Wiara katolicka ma swój trwały fundament w Bożym Objawieniu zawartym w Piśmie Świętym i Tradycji→ (rozumianej tak, jak ją niezmiennie przez wieki rozumiał Kościół).
Modernizm – rozumiany tak, jak jest wieloaspektowo przedstawiony w encyklice św. Piusa X Pascendi→ – jest nurtem zwodniczym. Nie daje zbawienia duszy. Jest sumą błędów. „Błąd jest manifestacją zła w dziedzinie intelektu” (Ks. R. Ringrose).

Wiara katolicka wywyższa Boga.
Modernizm wywyższa własne idee.

Wiara katolicka żyje Tradycją.
Modernizm tępi Tradycję.

Wiara katolicka uczy pokory.
Modernizm nadyma się pychą.

Wiara katolicka uczy szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu.
Modernizm rozpowszechnia nonszalancję i prostactwo wobec Najświętszego Sakramentu.

Wiara katolicka uczy z pokorą klękać przed Bogiem.
Modernizm ruguje zuchwale postawę klęczącą.

Wiara katolicka prowadzi ku Niebu.
Modernizm prowadzi ku ziemi.

Wiara katolicka prowadzi do wiecznego zbawienia, do Nieba.
Modernizm prowadzi do wiecznego potępienia, do piekła.

Wiara katolicka prowadzi do nadziei.
Modernizm prowadzi do rozpaczy.

Wiara katolicka prowadzi do miłości.
Modernizm prowadzi do egoizmu.

Wiara katolicka prowadzi do życia z Bogiem.
Modernizm prowadzi do ateizmu.

Wiara katolicka prowadzi do życia w łasce uświęcającej.
Modernizm prowadzi do życia w grzechu.

Wiara katolicka prowadzi do klarownych rozróżnień sumienia.
Modernizm prowadzi do zamglenia sumień.

Wiara katolicka grzech i błąd przezwycięża łaską i prawdą.
Modernizm oswaja grzech i błąd tolerancją i relatywizmem.

Wiara katolicka prowadzi do cierpliwej pracy nad sobą.
Modernizm prowadzi do szukania ekscytujących atrakcji.

Wiara katolicka prowadzi do świętości.
Modernizm prowadzi do degrengolady.

Wiara katolicka jest prawdą, zbawia, porządkuje, buduje.
Modernizm jest błędem, nie zbawia, bałagani, rujnuje.

Rzymski katolik żyje wiarą cierpliwie i wytrwale.

Zwolennik modernizmu „podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam” (Jk 1, 6).
Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Chodzi o wymiar ludzki Kościoła. „Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując błąkają się po kraju” (Jr 14, 18). Odstępstwo od wiary jest powszechne i akceptowane przez ludzi podających się za katolików. Miliony odchodzą od prawdziwej wiary. Czynniki establishmentowe, od których mielibyśmy prawo oczekiwać zdrowej nauki i umocnienia w wierze, okazują się w niejednym przypadku rozsadnikami niepokoju i relatywizmu, gdy wykrzywiają i deformują proste drogi Pańskie, i podkręcają atmosferę oczekiwania na bliżej niesprecyzowane dalsze zmiany i nową otwartość. Co więcej, katolicy, którzy w spokoju ducha pragną czynić to, co Kościół przez wieki czynił i modlić się tak, jak Kościół przez wieki się modlił, są przez te czynniki niejednokrotnie traktowani opresyjnie. Szanowni Państwo, Tradycja jest w niełasce!
Proces degrengolady nasila się. Uważajmy zatem, „czuwajmy i bądźmy trzeźwi!” (1 Tes 5, 6). „Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary” (Hbr 4, 14). „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).

Św. Ignacy Antiocheński pisał: „Zaklinam was zatem nie ja, lecz miłość Jezusa Chrystusa, abyście przyjmowali wyłącznie pokarm chrześcijański, a powstrzymywali się od trującej rośliny, to jest herezji” (List do Trallan). „Kto przyjmuje obcą naukę, nie jest w zgodzie z męką Chrystusa” (List do Filadelfian).
Każdy z nas do siebie może odnieść polecenie św. Pawła: „O, Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary” (1 Tm 6, 20-21).

Obrona życia nie wystarczy. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, obronimy wszystko, co dobre i słuszne. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, zapewnimy zbawienie swojej duszy. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, przekażemy przyszłym pokoleniom najdrogocenniejszy skarb. Te kwestie musimy widzieć w szerokiej integralnej perspektywie strategicznej i w tej perspektywie roztropnie podejmować adekwatne i cierpliwe działania. Bez opieszałości.

Nauka Boża – Boże Objawienie zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji – jest prawdziwa, spójna, niesprzeczna, pewna, prowadząca do zbawienia duszy. Pożywny, zdrowy, soczysty pokarm dla dusz. W celu coraz lepszego jej poznawania zakładamy Biblioteki ‘58→ Konieczność!
Rozumiejmy powagę chwili. Świeci Boże światło nadziei: W czasach pomieszania powszechnego jest możliwe zachowanie katolickiej wiary. Naglący i zaszczytny obowiązek!

Decyzja za wiarą katolicką – przeciw modernizmowi – jest brzemienna w skutki. Chodzi przecież o życie w prawdzie i o zbawienie duszy. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie własnej duszy. Nic ponad to!
stanislawp
Tolerancja tradycjonalistów wewnątrz Kościoła Kat. potrwa do momentu kiedy kapłani NOM- modernizmu przestana udzielać rozgrzeszenia dla nich ... i bedą narzucać warunki do rozgrzeszenia... np akceptować i wspierać Islam i Muzułmanów!
Fałszywiec Franciszek sie z tym nie kryje..
po pierwsze już nazwał tychże skrajnymi fanatykami, porównał ich do fanatyków islamskich i obarcza ich (tradycjonalistów)…More
Tolerancja tradycjonalistów wewnątrz Kościoła Kat. potrwa do momentu kiedy kapłani NOM- modernizmu przestana udzielać rozgrzeszenia dla nich ... i bedą narzucać warunki do rozgrzeszenia... np akceptować i wspierać Islam i Muzułmanów!
Fałszywiec Franciszek sie z tym nie kryje..
po pierwsze już nazwał tychże skrajnymi fanatykami, porównał ich do fanatyków islamskich i obarcza ich (tradycjonalistów) grzechem ciężkim
Przykładem zakłamania wewnątrz KK stał sie ostatnio (rok 2016) sam wielebny ksiądz Natanek... u kogo sie ksiądz Piotr Natanek spowiada łatwo zgadnąć bo przecież nie u biskupów/kapłanów tradycjonalistów!
Módlmy się aby ksiadz Natanek nie zdradził Jezusa!
Aby ksiadz Natanek nie sprowadził Muzułmanów na Msze do Grzechyni aby im myć nogi np w Wielki Czwartek tak jak to głosił w marcu 2016!
Ks. Natanek pozytywnie o geście Franciszka
Quas Primas
Już niedługo kończy się "Rok Miłosierdzia", który zaczął się od... PROFANACJI Bazyliki św. Piotra, poprzez inne profanacje miejsc świętych i głoszenie błędnej nauki.
Czas Bożej Sprawiedliwości jest blisko.
-------------------------------------
"Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A …More
Już niedługo kończy się "Rok Miłosierdzia", który zaczął się od... PROFANACJI Bazyliki św. Piotra, poprzez inne profanacje miejsc świętych i głoszenie błędnej nauki.
Czas Bożej Sprawiedliwości jest blisko.
-------------------------------------
"Czas bowiem, aby sąd się rozpoczął od domu Bożego. Jeżeli zaś najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej? A jeżeli sprawiedliwy z trudem dojdzie do zbawienia, gdzie znajdzie się bezbożny i grzesznik?" (1 P 4, 17-18).
Quas Primas
"Degrengolada dzisiejsza wynika także stąd, że przyznało się równouprawnienie prawdzie i fałszowi (o ile w ogóle jeszcze ktoś mówi o prawdzie).
Słusznie ktoś napisał, że dzisiaj zamiast dokonywać korekty błądzących w kwestiach wiary i moralności, broni się „praw” tychże błądzących."
(Ks. Jacek Bałemba)
22Cecylia
Diabeł jest ojcem kłamstwa i wywracania wszystkiego do góry nogami, a ty doskonale o tym wiedząc i posługując się jego metodami stajesz się jego narzędziem. W czasach nam bliskich początek podziałów to SVII, gdzie Tradycję przeciwstawiono modernizmowi.
Czy ty takie działanie kontynuujesz z głupoty, czy z wyrachowania, nie ma znaczenia.
P. S.
Swoje diabelskie wydaliny możesz sobie darować, bo nie …More
Diabeł jest ojcem kłamstwa i wywracania wszystkiego do góry nogami, a ty doskonale o tym wiedząc i posługując się jego metodami stajesz się jego narzędziem. W czasach nam bliskich początek podziałów to SVII, gdzie Tradycję przeciwstawiono modernizmowi.
Czy ty takie działanie kontynuujesz z głupoty, czy z wyrachowania, nie ma znaczenia.
P. S.
Swoje diabelskie wydaliny możesz sobie darować, bo nie robią na mnie wrażenia, a zapewniam cię, że wrócą do ciebie, tyle że pomnożone.
_____________________________________________
ona 2 godziny temu
TO SĄ OWOCE JAKIE WIDZĄ,ALE PRZEDE WSZYSTKIM CZUJĄ NA WŁASNEJ SKORZE WIERNI, TAK DOBRZY PASTERZE ZMIENIAJĄ NAS, TAK NAS UMACJNIAJĄ- to zatem jak mówi ks.Kneblewski, gdy na tle tego mowienia wyłaniają się podzialy, gdy ludzie zaczynają skakać sobie do oczu a w miejsce ewangelizacji wchodzi agresja to mozna wywalić do kosza.Bowiem ZAWSZE EFEKTEM BRAKU POKORY BEDĄ PODZIAŁY I PRZYZWOLENIE NA ZŁO. ( czy @Quas Primas to zrozumie ? wątpię
stanislawp and one more user like this.
stanislawp likes this.
Quas Primas likes this.
Quas Primas
Jeśli zależy tobie na zbawieniu własnej duszy to.....
Poznaj prawdziwe nauczanie Kościoła Katolickiego!
Quas Primas
"Kwestia jest poważna, bo dotyczy prawdomówności Pana Boga. Pan Bóg JEST. Pan Bóg jest prawdomówny. Pan Jezus mówi prawdę: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). To oczywiste, że mówiąc te słowa Pan Jezus nie ma na myśli jakiejkolwiek wiary. Pan Jezus nie mówi, że modernistyczne mutacje wiary dają zbawienie duszy. Nie dają!
W tym …More
"Kwestia jest poważna, bo dotyczy prawdomówności Pana Boga. Pan Bóg JEST. Pan Bóg jest prawdomówny. Pan Jezus mówi prawdę: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16). To oczywiste, że mówiąc te słowa Pan Jezus nie ma na myśli jakiejkolwiek wiary. Pan Jezus nie mówi, że modernistyczne mutacje wiary dają zbawienie duszy. Nie dają!
W tym zbawiennym nurcie prawdy sytuują się także słowa wyznania wiary św. Atanazego: Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem„Ktokolwiek pragnie być zbawiony, przede wszystkim winien się trzymać katolickiej wiary”.
(Ks. Jacek Bałemba)
3 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Trudna jest mowa katolickiego Kapłana.
Dla tych, co nie są "pod narkozą"jest poniższe.
-----------------------------------------------------
"Każdy z nas do siebie może odnieść polecenie św. Pawła: „O, Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary” (1 Tm 6, 20-21).
Obrona życia nie wystar…
More
Trudna jest mowa katolickiego Kapłana.
Dla tych, co nie są "pod narkozą"jest poniższe.
-----------------------------------------------------
"Każdy z nas do siebie może odnieść polecenie św. Pawła: „O, Tymoteuszu, strzeż depozytu wiary unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary” (1 Tm 6, 20-21).
Obrona życia nie wystarczy. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, obronimy wszystko, co dobre i słuszne.
Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, zapewnimy zbawienie swojej duszy. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, przekażemy przyszłym pokoleniom najdrogocenniejszy skarb. Te kwestie musimy widzieć w szerokiej integralnej perspektywie strategicznej i w tej perspektywie roztropnie podejmować adekwatne i cierpliwe działania. Bez opieszałości."

(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
"Modernizm – rozumiany tak, jak jest wieloaspektowo przedstawiony w encyklice św. Piusa X Pascendi→ – jest nurtem zwodniczym. Nie daje zbawienia duszy. Jest sumą błędów. „Błąd jest manifestacją zła w dziedzinie intelektu” (Ks. R. Ringrose)."
(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
Jak można z bezrozumnym człowiekiem rozmawiać?
"Papierek" wyższego wykształcenia niejednokrotnie nie czyni człowieka mądrego.
W twoim przypadku na pewno NIE.
ps. Na szczęście ochrzczona byłam w starym rycie.
Quas Primas
Jeżeli pederasta zrywa z grzechem i się nawraca, to źle czy dobrze?
Bo w/g twojego głupiego rozumowania jest bardzo złe...
--------------------------------------------------------------
ona 2 minuty temu

Quas Primas 3 minuty temu

"Wiara katolicka żyje Tradycją.

Modernizm tępi Tradycję.

"Wiara katolicka prowadzi do wiecznego zbawienia, do Nieba.
Modernizm prowadzi do wiecznego potępienia, …
More
Jeżeli pederasta zrywa z grzechem i się nawraca, to źle czy dobrze?
Bo w/g twojego głupiego rozumowania jest bardzo złe...
--------------------------------------------------------------
ona 2 minuty temu

Quas Primas 3 minuty temu

"Wiara katolicka żyje Tradycją.

Modernizm tępi Tradycję.

"Wiara katolicka prowadzi do wiecznego zbawienia, do Nieba.
Modernizm prowadzi do wiecznego potępienia, do piekła."


(Ks. Jacek Bałemba)

----------------------------------

Modernizm to stworzył i wyswięcił ks.Bałembę szkoda ze o tym zapomniał
Quas Primas
"Decyzja za wiarą katolicką – przeciw modernizmowi – jest brzemienna w skutki. Chodzi przecież o życie w prawdzie i o zbawienie duszy. Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie własnej duszy. Nic ponad to!"
(Ks. Jacek Bałemba)
5 more comments from Quas Primas
Quas Primas
"Wiara katolicka żyje Tradycją.
Modernizm tępi Tradycję.

"Wiara katolicka prowadzi do wiecznego zbawienia, do Nieba.
Modernizm prowadzi do wiecznego potępienia, do piekła."


(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
11 Wrzesień 2016 ·

"Apostazja w toku. Herezja jawna i powszechna – z podpisami i pieczątkami. Ale jakże oczekiwać diagnozy tego stanu rzeczy od tych, których przedmiotem zainteresowania są seriale i kotlety?"

(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
"Wiara katolicka wywyższa Boga.
Modernizm wywyższa własne idee."

(Ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
Kościół jest po to, by prowadzić ludzi do nieba....
Głosząc katolicką naukę i... upominając, a nie "przyklaskując" grzesznikom.
-------------------------------------------------------
"Pan Jezus mówi: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26). Sprawa duszy! Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie własnej duszy.
More
Kościół jest po to, by prowadzić ludzi do nieba....
Głosząc katolicką naukę i... upominając, a nie "przyklaskując" grzesznikom.
-------------------------------------------------------
"Pan Jezus mówi: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26). Sprawa duszy! Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie własnej duszy.
Kościół jest po to, aby prowadzić ludzi do Nieba.
Jedynie wiara katolicka jest prawdziwa. Jedynie wiara katolicka prowadzi do zbawienia duszy. Jedynie wiara katolicka prowadzi do Nieba. Nie są to partykularne, arbitralne opinie katolików, które na zasadzie równouprawnienia mogą być zestawiane z innymi opiniami."
(ks. Jacek Bałemba)
Quas Primas
„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy.
(…) na tym placu zagubiono projekt budowy
i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego upodobania”

(Kard. Joseph Ratzinger, Raport o stanie wiary).
tahamata
Modernista nie czuje grzechu, sam się rozgrzesza a i spowiednik rzadko mu pomoże, bo podobnie skonstruowany...
Quas Primas
Dedykuję pewnej onej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiara katolicka prowadzi do klarownych rozróżnień sumienia.
Modernizm prowadzi do zamglenia sumień.

Wiara katolicka grzech i błąd przezwycięża łaską i prawdą.
Modernizm oswaja grzech i błąd tolerancją i relatywi…
More
Dedykuję pewnej onej.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wiara katolicka prowadzi do klarownych rozróżnień sumienia.
Modernizm prowadzi do zamglenia sumień.

Wiara katolicka grzech i błąd przezwycięża łaską i prawdą.
Modernizm oswaja grzech i błąd tolerancją i relatywizmem.

Wiara katolicka prowadzi do cierpliwej pracy nad sobą.
Modernizm prowadzi do szukania ekscytujących atrakcji.

Wiara katolicka prowadzi do świętości.
Modernizm prowadzi do degrengolady.

Wiara katolicka jest prawdą, zbawia, porządkuje, buduje.
Modernizm jest błędem, nie zbawia, bałagani, rujnuje.
Quas Primas
Wiara katolicka prowadzi do życia w łasce uświęcającej.
Modernizm prowadzi do życia w grzechu.
5 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Wiara katolicka prowadzi do miłości.
Modernizm prowadzi do egoizmu.
Quas Primas
Wiara katolicka uczy pokory.
Modernizm nadyma się pychą.
Quas Primas
Wiara katolicka żyje Tradycją.
Modernizm tępi Tradycję.
Quas Primas
Wiara katolicka prowadzi do nadziei.
Modernizm prowadzi do rozpaczy.
Quas Primas
Wiara katolicka prowadzi ku Niebu.
Modernizm prowadzi ku ziemi.
Anty_modernista likes this.
Quas Primas
Swojej duszy, a nie dusz zdziczałych islamistów. Dlatego jedno wielkie NIE dla islamizacji Polski.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy. (…) na tym placu zagubiono projekt budowy i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego …
More
Swojej duszy, a nie dusz zdziczałych islamistów. Dlatego jedno wielkie NIE dla islamizacji Polski.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy. (…) na tym placu zagubiono projekt budowy i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego upodobania”

(Kard. Joseph Ratzinger, Raport o stanie wiary).

Pan Jezus mówi: „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł?” (Mt 16, 26). Sprawa duszy! Jesteśmy odpowiedzialni przede wszystkim za zbawienie własnej duszy.
myname 08:05

jedynie tradycja tak pieknie pokazywana na glorii daje po pysku tym co chcieliby być blizej Chrystusa.Zadne inne zachowanie tak jak "glorjanskich tradsow" nie pokazuje idealnego oblicza nienawisci, agresji, szyderstwa i pogardy.

==========================================================

katolik nie zna co to agresja -katolik zna co to Prawda i Tą Prawdę będzie bronił …More
myname 08:05

jedynie tradycja tak pieknie pokazywana na glorii daje po pysku tym co chcieliby być blizej Chrystusa.Zadne inne zachowanie tak jak "glorjanskich tradsow" nie pokazuje idealnego oblicza nienawisci, agresji, szyderstwa i pogardy.

==========================================================

katolik nie zna co to agresja -katolik zna co to Prawda i Tą Prawdę będzie bronił za cenę swojego zycia !

.....nie zrozumiesz nigdy ani Stefana ani żadnego katolika a tym bardziej Tradycjonalisty , tak długo jak długo będziesz żyła w kłamstwie , puszczała oszcerstwa i herezje na portal katolicki - pomimo tego że nie jesteś katoliczką ( kiem ) .a działaśz na służbie satanistycznej sekty New Age -a twoje wywody pasuje w 100 do nauki talmudu - a jakie to nauki oto one
 :

NAUKI TALMUDU ,

www.youtube.com/watch
Zwolennik modernizmu „podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam” (Jk 1, 6).

Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Chodzi o wymiar ludzki Kościoła.

„Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując błąkają się po kraju” (Jr 14, 18).
Odstępstwo od wiary jest powszechne i akceptowane przez ludzi podających się za katolików.

Miliony odchodzą…
More
Zwolennik modernizmu „podobny jest do fali morskiej wzbudzonej wiatrem i miotanej to tu, to tam” (Jk 1, 6).

Czasy pomieszania powszechnego wtargnęły w sam środek Kościoła. Chodzi o wymiar ludzki Kościoła.

„Nawet prorok i kapłan niczego nie pojmując błąkają się po kraju” (Jr 14, 18).
Odstępstwo od wiary jest powszechne i akceptowane przez ludzi podających się za katolików.

Miliony odchodzą od prawdziwej wiary.


Czynniki establishmentowe, od których mielibyśmy prawo oczekiwać zdrowej nauki i umocnienia w wierze, okazują się w niejednym przypadku rozsadnikami niepokoju i relatywizmu, gdy wykrzywiają i deformują proste drogi Pańskie, i podkręcają atmosferę oczekiwania na bliżej niesprecyzowane dalsze zmiany i nową otwartość.

Co więcej, katolicy, którzy w spokoju ducha pragną czynić to, co Kościół przez wieki czynił i modlić się tak, jak Kościół przez wieki się modlił, są przez te czynniki niejednokrotnie traktowani opresyjnie. Szanowni Państwo, Tradycja jest w niełasce!
Pan Jezus mówi prawdę:

„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony” (Mk 16, 16).
To oczywiste, że mówiąc te słowa Pan Jezus nie ma na myśli jakiejkolwiek wiary. Pan Jezus nie mówi, że modernistyczne mutacje wiary dają zbawienie duszy. Nie dają!
myname
jedynie tradycja tak pieknie pokazywana na glorii daje po pysku tym co chcieliby być blizej Chrystusa.Zadne inne zachowanie tak jak "glorjanskich tradsow" nie pokazuje idealnego oblicza nienawisci, agresji, szyderstwa i pogardy.
Stefan , nasz umiłowany propagator w/w jest najwierniejszym swiadectwem
wojciechowskikrzysztof likes this.
„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy.
(…) na tym placu zagubiono projekt budowy

==========================================================
.....nikt go nie szuka , aby dalej budować...
jedynie Tradycja trwa w stałości i niezmienności .
Quas Primas and one more user like this.
Quas Primas likes this.
Agata.B likes this.
„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy.
(…) na tym placu zagubiono projekt budowy
i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego upodobania”


(Kard. Joseph Ratzinger, Raport o stanie wiary).
Agata.B likes this.
...contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium 23:21

Oszczercy idą do piekła - «nie odziedziczą Królestwa Bożego» (1 Kor 6, 10)
Tylko prawda wyzwala 23:12
«Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?
==============================================================
....mam nadzieję że chociaż to wiesz ! , bo tam twoje herezje , oszczerstwa i prowokacje …
More
...contra nequitiam et insidias diaboli esto praesidium 23:21

Oszczercy idą do piekła - «nie odziedziczą Królestwa Bożego» (1 Kor 6, 10)
Tylko prawda wyzwala 23:12
«Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego?
==============================================================
....mam nadzieję że chociaż to wiesz ! , bo tam twoje herezje , oszczerstwa i prowokacje dobiją mety .
[More]

Quas Primas likes this. 23:29

Agata.B likes this.
Ktokolwiek znieważa swoich bliźnich nazywając ich bezbożnikami, sługami szatana, satanistami, opętanymi itp. - ten będzie po śmierci potępiony na zawsze w piekle

================================================================================
Według twojej talmudzkiej nauki - musiałbyś wpierw wrzucić tam Boga !

21
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do …More
Ktokolwiek znieważa swoich bliźnich nazywając ich bezbożnikami, sługami szatana, satanistami, opętanymi itp. - ten będzie po śmierci potępiony na zawsze w piekle

================================================================================
Według twojej talmudzkiej nauki - musiałbyś wpierw wrzucić tam Boga !

21
Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. 22 A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». 23 Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu szatanie ! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».
Agata.B likes this.
Quas Primas
Obrona życia nie wystarczy. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, obronimy wszystko, co dobre i słuszne. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, zapewnimy zbawienie swojej duszy. Jeśli obronimy całokształt wiary katolickiej, przekażemy przyszłym pokoleniom najdrogocenniejszy skarb.
Agata.B likes this.
Quas Primas
„Kościół po soborze przypomina wielki plac budowy.
(…) na tym placu zagubiono projekt budowy
i każdy teraz ją kontynuuje wedle swego upodobania”

(Kard. Joseph Ratzinger, Raport o stanie wiary).
Agata.B likes this.
4 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Wiara katolicka prowadzi do nadziei.
Modernizm prowadzi do rozpaczy.
Rafał_Ovile and 2 more users like this.
Rafał_Ovile likes this.
mkatana likes this.
Agata.B likes this.
Quas Primas
Wiara katolicka uczy szacunku i czci dla Najświętszego Sakramentu.
Modernizm rozpowszechnia nonszalancję i prostactwo wobec Najświętszego Sakramentu.

Wiara katolicka uczy z pokorą klękać przed Bogiem.
Modernizm ruguje zuchwale postawę klęczącą.
Agata.B likes this.
Quas Primas
Wiara katolicka uczy pokory.
Modernizm nadyma się pychą.
Agata.B likes this.
Quas Primas
Wiara katolicka wywyższa Boga.
Modernizm wywyższa własne idee.

Wiara katolicka żyje Tradycją.
Modernizm tępi Tradycję.