Clicks90
120 na 90

„Godzina Kusiciela - męka, cierpienie i ukrzyżowanie Kościoła” ks. Malachi Martina.

„Godzina Kusiciela - męka, cierpienie i ukrzyżowanie Kościoła” ks. Malachi Martina.

Marcin Dybowski

Ukazały się właśnie dwie nowe pozycje:

1.
http://ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016717-23010001__PZTA_2.html

ks. Malachi Martin
Godzina Kusiciela - męka, cierpienie i ukrzyżowanie Kościoła


Wydawnictwo ANTYK Marcin Dybowski 2015 a5, stron 120

W książce Godzina Kusiciela ks. Malachi Martin stawia tezę, iż historia
Kościoła stanowi odzwierciedlenie życia Chrystusa, zaś obecny jej etap odpowiada Męce, Cierpieniu i Ukrzyżowaniu Zbawiciela. Bezpośrednią inspiracją rozmowy była chęć zadania Autorowi pytań związanych z jego inną książką wielowątkową "Dom smagany wiatrem".

W czasie Ukrzyżowania Odkupiciela wydawało się, iż siły zła zatryumfowały.
Podczas swej Męki Chrystus Pan powiedział: "to jest wasza godzina i panowanie
ciemności" (Łk 22, 53). Obecnie ponownie odnosi się wrażenie, że siły zła
tryumfują. Legalnie usankcjonowana aborcja, kult brzydoty we współczesnej
kulturze oraz szeroko rozpowszechniona pornografia posiadają wyraźne znamię
inspiracji diabelskiej. Wyraźnymi oznakami działania Złego są również masowe
odstępstwa od wiary, skandale wstrząsające Kościołem, prześladowania dobrych
kapłanów oraz słabnący opór duchowieństwa wobec rozmaitych współczesnych aberracji.

Nie wolno nam jednak zapominać, iż owo pozorne zwycięstwo Złego jest jedynie krótkotrwałe. Tak jak w przypadku Męki Chrystusa pozorne zwycięstwo sił zła przyćmione zostało przez chwałę Zmartwychwstania, również pozorne zwycięstwo Złego w chwili obecnej zostanie w wyznaczonym przez Boga czasie przyćmione przez odnowę, stanowiącą początek przyszłej chwały Kościoła. Wiemy, że dzień ten nadejdzie, jako że Matka Boża obiecała nam w Fatimie: "Na koniec Moje Niepokalane Serce Zatryumfuje".

Naszym obowiązkiem jako chrześcijan jest pracować dla przyspieszenia dnia
tryumfu Niepokalanego Serca Maryi. Możemy się do tego przyczynić poprzez
nieustanną modlitwę, wypełnianie naszych codziennych obowiązków w duchu
chrześcijańskiej radości, ofiarowanie naszych krzyży oraz cierpień, a także
wspieranie tych, którzy pracują w Winnicy Pańskiej dla odnowienia wszystkiego w Chrystusie. Godzina Kusiciela stanowi transkrypcję nagrań trzech wywiadów
przeprowadzonych z ks. Malachim Martinem, który niegdyś był jezuitą pracującym w Watykanie, a później księdzem egzorcystą w USA, autorem wielu bestselerów.

Wywiady te, zarejestrowane w roku 1997, stanowiły siódmą z ośmiu sesji nagrań
zorganizowanych w ostatniej dekadzie życia ks. Martina przez kanadyjskiego
dziennikarza i wydawcę Bernarda Janzena.
Pozostałych pięć broszur z tej serii:
Catholicism Overturned, The Eternal War, Królestwo Ciemności (The Kingdom of Darkness), Peter in Chains oraz The Deserted Vineyard będzie można nabyć w naszym wydawnictwie.