Ngôn ngữ
Lượt xem
30
vi.news

Hồng y Vatican Thúc đẩy Giáo hội Bài Do Thái

Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng thúc đẩy việc Thống nhất Kitô giáo, và đặt "việc bài do thái" và Sứ mệnh của người Do Thái lên cùng cấp độ,

"Điều quan trọng đối với tôi là [...] không ai ở phía Kitô hữu có thể đưa ra ý kiến rằng các Chủ nghĩa bài Do thái là hợp lý theo bất kỳ cách nào, và công việc truyền giáo của Cơ đốc giáo phải luôn được theo đuổi", Koch đã viết trong một bình luận cho cơ quan tin tức của Đức giám mục KNA.

Koch nói ngược lại với nhiệm vụ của Chúa Kitô nhằm chuyển đổi người Do Thái [và tất cả mọi người] sang Giáo hội trong khi bình luận về một văn bản mơ hồ gần đây được xuất bản bởi cựu Benedict XVI.

Nói cho tất cả các Kitô giáo, Koch khẳng định rằng cần bỏ nỗ lực để "truyền giáo" cho những người có nguồn gốc Do Thái.

Những lý thuyết này là bài Do Thái vì việc loại trừ người Do Thái khỏi Giáo Hội khỏi sự cứu rỗi trong Chúa Kitô và họ phản đối Giáo Hội bắt đầu qua việc truyền giáo của người Do Thái và đã thực hành điều này từ đó.

Hình ảnh: Kurt Koch, © Andreas Faessler, CC BY-SA, #newsChpnbitmgq
Viết một bình luận