Clicks523

Liturgická spomienka sv. Pavla VI. sa bude sláviť 29. mája

Dekrétom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí pápež František ustanovil, že pamiatka sv. Pavla VI. sa bude v Cirkvi sláviť 29. mája, v deň jeho kňazskej vysviacky, ako ľubovoľná liturgická spomienka.

Deň úmrtia sv. Pavla, 6. august, je totiž sviatok Premenenia Pána.
Dekrét Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí nesie dátum 25. januára 2019.

Spolu s dekrétom boli dnes zverejnené aj súvisace texty, ktoré majú byť doplnené do liturgických kníh.

-zk-
Rapture
Caesar
Peter(skala)

a kde to hovorila?
Panna Mária nám zjavila, že pápež Pavol VI. je už v Nebi


"Často sa modlievajte "vyznanie viery", ktorého autorom je prvý z mojich milovaných synov, Pavol VI., ktorý je už tu hore a svoje vyznanie zostavil pre tieto ťažké časy."