Clicks48
vi.news

Liệu pháp nghề nghiệp: Vatican thực hiện các cuộc công kích chống lại Thượng hội đồng Đức

Một Thượng hội đồng tiềm năng được tổ chức bởi các giám mục Đức và được coi là "ràng buộc" không có giá trị giáo hội, Hồng y Marc Ouellet, giáo trưởng của Cộng đoàn Giám mục, đã viết trong một lá thư ngày 4 tháng 9 gửi Hồng Y Reinhard Marx.

Ouellet nhấn mạnh rằng một hội nghị như vậy không thể thay đổi việc giảng dạy và kỷ luật của Giáo hội toàn cầu, theo CathNewsAgency.com đưa tin (ngày 12 tháng 9).

Vatican đã bổ sung một đánh giá chính quy, được ký bởi Tổng Giám mục Filippo Iannone, người đứng đầu Hội đồng Giáo hoàng Vatican về các Văn bản Lập pháp.

Iannone giải thích rằng Thượng hội đồng vi phạm các quy tắc kinh điển bởi vì các chủ đề được đề ra - "Đạo đức tình dục", "hình thức của đời sống linh mục", "Phụ nữ với Thánh chức" - làm ảnh hưởng đến Giáo hội toàn cầu.

Theo ông, đây không phải - như tuyên bố của người Đức - một thượng hội đồng về các chủ đề mục vụ khu vực, mà là một loại hội đồng đặc biệt bất hợp pháp mà không có sự chấp thuận của Vatican.

Tuy nhiên, kinh nghiệm cho thấy các giám mục giàu có của Đức không có lý do gì để coi trọng những tuyên bố này, bởi vì các quan chức Vatican được biết đến vì đã thay đổi ý kiến của mình giống như những người khác thay đồ lót của họ.

Hình ảnh: Marc Ouellet, #newsAsccqmtouj