Język
533

Modlitewne błaganie o pozyskanie zbawienia dla wszystkich dusz podczas Ostrzeżenia

Modlitewne błaganie od Boga Ojca Modlitwa otrzymana w Orędziu z 15.11.2011, 11:00 _____________________________________________________________ Boże Najwyższy, w Imię Twojego Syna umiłowanego, …