언어
클릭 수
3.6천
johnfrax

Falošné posolstvá Stránka: "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" - Je hodnoverná? (1)

Stránka: "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" - Je hodnoverná? (1)

Dostal som emailom túto web stránku:
jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-325

Tu je moja reakcia na uvednú web stránku

Len zopárkrát som narazil na túto stránku a čosi sa mi tam nepozdávalo. Teraz mi istá osoba znovu poslala túto linku a tak som celé posolstvo (325) začal pozorne čítať (beztoho, aby som to mal predtým čo len trochu súvislejšie prečítané) a HNEĎ som písal, čo ma napadlo prvé pri jednotlivých vetách.

A tak tu je celý postup mojich myšlienok (moja odpoveď tej osobe).
Nech si každý sám zváži, či som rozmýšľal dobre alebo nie.

S požehnaním všetkým, čo to budú čítať.

o. Eirene

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Čítam to:

Štýl reči mi neide "pod kožu".
"Moja drahá milovaná" - trochu mi je to čudné.
"svetu odhalená celá pravda o tajomstvách z Božej sféry" - Neviem, ale Ježiš povedal apoštolom "vám je dané poznať tajomstvá Božieho kráľovstva", nie každému. "z Božej sféry" - nejako mi to "páchne" za človečinou. Proste Ti len hovorím svoje reakcie, ktoré mi prebiehajú v hlave. Reagujem prv, než by som prečítal ostatok.

"Prečo moja cirkev pociťovala potrebu potláčať pravdu… to vie len ona sama" - páchne mi to človečinou. Mimochodom "cirkev" má byť veľké "C". Už druhýkrát malé "c". Cirkev je svätá (mimochodom vo "Verím v Boha"), Cirkev NEMÔŽE CÍTIŤ POTREBU POTLÁČAŤ PRAVDU!!! - A prečo ona "pociťovala potrebu" potláčať, to ani Boh nevie (???), "len ona sama".
Toto mi neide pod kožu. Ježiš, Otec, Duch Svätý… ak niečo niekomu vytýkajú, tak sú to ľudia, ktorí riadia Cirkev (tiež nie všetci samozrejme), ktorí sú v Cirkvi, ale ešte som nepočul, aby Boh kritizoval Cirkev ako takú. Kritizuje často jej služobníkov, ale nikdy nie Cirkev ako takú, lebo by potom sme sa nemohli modliť "v jednu, svätú".

A tu znova "zo strany Mojej cirkvi".

"zlovestnej satanskej sekte" - Prečo to dupľovanie prídavných mien? Nevonia mi to.

"infiltrovaná do Vatikánu" - Boh mieri vždy na dušu človeka a nerobí zbytočné senzácie. Táto veta, toto vyjadrenie mi páchne za senzáciou.

"Posledná (tretia) časť tajomstva" - Nič nového. Obyčajná kopirácia, tak sa mi to javí. "Aby bola chránená zlovestná sekta" - Zase opakované to isté slovné spojenie. Aj to opakovanie sa mi zapácha ľudskosťou, ľudským zdrojom.

"Moji úbohí milovaní pápeži majú len malú kontrolu" - ľudské, ľudské! Ešte som len na začiatku a koľko opakovaní a koľko zdojených prídavných mien. Mimochodom, je pápež naozaj taký úbohý a bezmocný?!

"prekrútili nielen samotnú pravdu Môjho učenia, ale zaviedli aj nové metódy katolíckej liturgie" - No ak nová metóda katolíckej liturgie neprekrúca pravdu, tak prečo sa tu hovorí "ale aj"?! Tie slová mi pripadajú príliš ľudské, vzhľadom na jasné chyby logiky (zdravého rozumu). No tak to vidím.

"Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou" - Cirkev "odsúvala stranou", potláčala pravdu potrebnú na posilnenie Božich detí, ignorovala a ponižujúco zaobchádzala s pravými vizionármi, pápež Cirkvi je úbohý a bezmocný a je slabší ako tá časť pravoverného Vatikánu, ktorú zlá a zlovestná sekta neovláda, no veď lebo ak tá sekta ovláda časť Vatikánu, tak iná časť je bez ich ovládania, čiže je sektou neovládaná, a má teda väčšiu moc ako úbohí bezmocní pápeži (aha, ktorí akúsi "malú" kontrolu majú). Ako sa to dá ujednotiť, že katolícka Cirkev je pravou cirkvou a na druhej strane CIRKEV robí to všetko zlo spomínané v tomto posolstve.

"Pravda… môže byť spojená s osobnou obeťou" - Pán Ježiš hovorí "Mňa prenasledovali, aj vás budú". Pravda je sto percentne spojená s obeťou, to nie len "môže byť spojená". - To je totálne od veci. "Tento je ustanovený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli" - a tak je to s každým, kto sa k tejto Pravde, k Ježišovi pridá!!! A preto aké "možno"?!

Zatiaľ mi to tak pripadá, že ani Cirkev, ani pápeži nehlásajú pravdu (vlastne ako bolo povedané, sú proti pravde, alebo sú neschopní ju obrániť), tak potom ľudstvo musí hľadať pravdu u vizionárov. Vizionári potom majú väčšiu charizmu Ducha Svätého ako Cirkev s pápežmi a biskupmi.

Ďalšie odstavce na danej stránke mi pripadajú také ťaľafatky o ničom, ktoré môže hocikto napísať.

Ďalej, to o tom Desatore, ani molekulu vône tu necítim, že je to zákon "prirodzený", skôr sa to tu tak zdôrazňuje akoby išlo o pozitívny zákon. Proste znovu mi to vonia človečinou.

"Nikto nemôže ospravedlniť vraždu, ktorou je potrat, poprava alebo eutanázia. Nikto." - No a toto tu je jasný blud, ktorý potvrdzuje všetko to, čo mi zatiaľ "nevoňalo" vyššie. Poprava a napríklad potrat sú totálne dve rôzne roviny. Cirkev katolícka vždy jasne učila a učí, že trest smrti (poprava) je prípustný. Pápež Ján Pavol II. Veľký o tom jasne hovorí vo svojich oficilánych dokumentoch.

"No napriek tomu Moja cirkev nikdy nekáže o závažnosti hriechu." - A toto je LOŽ. Ja som kňazom katolíckej Cirkvi (vyprosujem si malé "c" - to nevidím ako náhodu alebo nevedomosť - v celom tom článku, lebo za posolstvo to nepokladám), a ja kážem o závažnosti hriechu. Iní kňazi o tom kážu!!! Čo to za drzosť tvrdiť "NIKDY NEKÁŽE"!!! - Koľko tých dôkazov treba, aby sme pochopili, že toto sú falošné posolstvá?! - A znovu sa tu hovorí o "cirkvi" (malé "c"!!!) a nie o určitom počte jej služobníkov kňazov, ktorí nekážu o hriechu!! Nerozlišovanie medzi Cirkvou a jej členmi je ďalší veľký dôkaz, že tieto posolstvá nie sú od Boha.

No prosim: "Ona nikdy nepovie ľuďom, že pôjdu do pekla…" - Nehovorím od začiatku, že je to čisto ľudská motanina?!

"Moje cirkvi na celom svete nekážu (plnú) pravdu." - Myslím, že ten, kto tie posolstvá prekladal do slovenčiny, asi to tiež nemohol stráviť, keď dal do zátvorky slovo "plnú". Je toto slovo v originálnom posolstve, alebo je tam napísané "Moje cirkvi … nekážu pravdu"?

No tak vyššie hovoril, že "moja CIRKEV", ako jedna, a tu na základe akej logiky, alebo akého zdravého rozumu, alebo akej katolíckej viery, alebo akého cirkevného učenia, alebo akého miesta zo Svätého písma sa zrazu preskočilo na "moje CIRKVI"??!!

Vyššie "Ježiš" tvrdí, že "Katolícka cirkev je tou pravou cirkvou" a hovorí "Moja cirkev" a tu zrazu hovorí, že aj ostatné "cirkvi", TEDA NEPRAVÉ, sú Jeho cirkvami. Tak toto je dobrá hlúposť (ak nechcem povedať diabolčina)

Nuž ak "Existuje len jedna pravda" ako "ktosi" v tomto posolstve hovorí, tak potom ako to, že v tomto posolstve je viacero "právd"?! A nielen "JEDNA".

No a keď už toľko komentujem, tak skomentujem aj poslednú vetu:
"Čokoľvek iné, než pravda, je lož a nepochádza od Môjho Nebeského Otca, Boha Stvoriteľa všetkých vecí." - Dosť mi v tej vete chýba skutočnosť, že Ježiš je PRAVDA. Veď to On sám povedal: "Ja som Cesta, Pravda a Život", On je živý Boh, spolu s Otcom i Duchom Svätým. Že všetko iné, než pravda, je lož, myslím, že na vytvorenie takej vety netreba ani vysokú školu.
A že to "nepochádza" od Nebeského Otca? Napadá ma, že Duch Svätý pochádza od Otca i Syna. Ak tu hovorí, že lož nepochádza od Otca, tým vlastne tvrdí, že PRAVDA pochádza od Otca. Možno to nebude silný argument pre mnohých, čo tu teraz poviem, ale poviem to: Ježiš "nepochádza" od Otca, On je zrodený Otcom. Ježiš je Pravda. Teraz si uvedomujem, že v celom tomto posolstve Ježiš vystupuje len ako nieBoh (nikde nevidím zdôraznenie, že je Bohom). Aj v tejto poslednej vete mi to udiera do očí: Keď už aj nie je vyslovene povedané (veď prečo by to muselo byť všade hovorené – niekto povie), že Ježiš je tou Pravdou, ale sa myslí, že Ježiš je tou Pravdou, prečo sa tu hovorí "nepochádza do Môjho Nebeského Otca, Boha Stvoriteľa všetkých vecí"? Veď Ježiš ako večná Pravda predsa NIE JE STVORENÝ!!! Ako PRAVDA nie je vecou, ale Bohom!!!

A na záver je napísané: "Váš milovaný Spasiteľ" - (Čítam znovu celé posolstvo a akosi nenachádzam výzvy k pokániu – ale jedna predsa je): "Zobuďte sa pre pravdu". Ako môže neomylný Ježiš povedať, že je MILOVANÝ tými, ktorým adresuje toto posolstvo, keď im hovorí: "Zobuďte sa pre pravdu!"?! Teda hovorí, že Jeho-Pravdu nemilujú. Ak Ho milujú, prečo by sa mali zobudiť pre Pravdu???

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Keď som to takto pozorne všetko prečítal, teraz sa aj mne už urobilo celkom jasno. Hoci od počiatku sa mi to silno nepozdávalo.

Teda tak to vidím:

V plnom pokoji srdca to vidím ako totálny blud. Dôkazy som už vyššie uviedol

Ale zopár pohľadov na celok:
Súkromné zjavenia podliehajú skúmaniu a rozhodnutiu Cirkvi (áno, tej pravej – katolíckej Cirkvi). Podriaďuje sa osoba, skrze ktorú akože tieto posolstvá sú, podriaďuje sa v týchto veciach Cirkvi? Má duchovného vodcu, kňaza? - Na nemalé prekvapenie (chcel som zistiť, kto je tou osobou a tak som šiel na úvodnú stránku) ani známka po tom, kto to je!!! PRVÁ STRÁNKA A ŽIADNE ZÁKLADNÉ ÚDAJE, len ďalšie "posolstvá", aby sa šikovne zakryla NAHOTA úvodnej stránky!!! - Ešte vždy vari niekto potrebuje komentár?! - A čo ten kopirajt (Všetky práva vyhradené)? Ja si myslím, že tá "zlovestná satanská sekta"… (domyslite si to)
"Napíšte nám" - je samozrejme bez imejlu, ale hneď vedľa je kontakt s imejlom a dokonca adresa (aby to vyzeralo dôveryhodne?), ale ulica a číslo domu (to hlavné) tam nie je. - Aspoň mi to vyvolalo úsmev na tvári.
Stránka "Aktuálne oznamy" by sa predsa mala nazývať "Najnovšie posolstvá" keď už. Aj jej "nahota" sa zakrýva nachrlením posolstiev. A "Aktuálne oznamy" a hneď podtým"Základné informácie" mi tiež robí dobrú náladu. Tak tá stránka je buď to alebo to! Ale vlastne vieme o čo ide.
Poviem to tak: Celé usporiadanie tejto web stránky hovorí tiež jasne o tom, kto je za tými "posolstvami".
Ježišovo božstvo je "na boku" v tomto posolstve (hovorím hlavne o tom z 26. 1. 12 21:40h). "Pravda pochádza odo Mňa." - Predsa Ježiš JE PRAVDA!
Vidím tu útok na Cirkev (samozrejme katolícku), motaním vyhlásení o "cirkvi" "cirkvách".
Žiadna výzva na zmenu života (okrem tej jednej nič nehovoriacej).
Celé posolstvo len podporuje pýchu apelovaním na náš intelekt, na náš rozum (poukazovaní na rôzne veci "v" Cirkvi). "Poznanie nafukuje" - hovorí Písmo.

o. Eirene

sites.google.com/…/irska-vizionarka
Kto chce (prípadne nechce) dostávaťemailom aktuality z tejto stránky, nech mi to napíše (email je v logu hore)

댓글 쓰기…
ivik310 이(가) 이 게시물을 Dôkazy a fakty o nepravosti posolstiev írkej vizionárky MBM 에 언급했습니다.
johnfrax
Stránka JKVĽ má z jednej strany záujem zisťovať informácie, ale sama sa tají (nejde na svetlo - Jn 3:20). Zdôvodňuje to tým, že tá údajná "írska vizionárka" má akési dôvody, aby sa chránila a bola utajená. Nuž aj Ježiš mal dôvody sa utajiť, veď mu ohrozovali život!

No ale budiž!

Ale aký dôvod majú napríklad "slovenskí šíritelia posolstiev" sa skrývať. Veď oni nie sú "írski vizionári". Aj slov…
더보기
Virtue-digger
Lelo, šak veď aj toť je o tom trochu:
gloria.tv
lelo
No chcelo by to viac komentárov k tejto stránke ako len od redemptistu pana Farára o.Eirene. škoda
Virtue-digger
Astenik,
nepochopil som čo si tu vlastne chcel povedať, no dúfam že aspoň ty si pochopil ako sa k danej problematike stavia RKC.
Mal som dojem že si nahnevaný mladý muž, ktorý si tu len prišiel vyliať trpkosť srdca a nič neočakáva. Ak sa mýlim, môžeme pokračovať rozoberaním ďalších zaujímavých tém.
archetyp
Asteniku, tvoje námitky rozdělím do dvou témat, abychom se v konverzaci sami neztratili.

Znalost jazyka a umění číst není rozhodně zárukou k pochopení textu. Ani v případě zcela profáním.

Schvalování trestu smrti pro hříšníka není celá křesťanova cesta. Tou je podvolení se Boží vůli. A protože je Boží vůle ve věci trestu smrti projevena, mělo by být křesťanům v této věci jasno. Jak ale vidíš … 더보기
astenik
mily archetype, kamos ak sa neurazis, ako mam oznacit vyklad, ktory vytrhava vety z kontextu ak nie Fundamentalismom? Podle Dei Verbum je cely NZ ukryty ve SZ a SZ naplnen v NZ, tvoje odkazy na jednotliva tema jsou vytrzena ze sirsich souvislosti. Kazdy kto nevyklada Bibli v ramci sisrsich suvislosti Biblie je fundamentalista. Na tvoje zdanlivo tazke otazky existuju velmi … 더보기
archetyp
Asteniku, ve svém rozhořčení nadužíváš termín fundamentalismus. Až jsem se bál, že za fundamentalistu označíš našeho milého Pána Boha, který ve své všemohoucnosti a vševědoucnosti předzvěděl, že větší množina Jeho stvoření bude odsouzena k věčné smrti.

Nabízeného znalce nepotřebuji, u mého počítače jeden sedí.
Virtue-digger
A čo je pokora?
A čo je pravda?
A čo je láska?
johnfrax
Na toto vyjadrenie som sa odvolával,viac tu
www.tkkbs.sk/view.php
--------
Postoj Katolíckej cirkvi
ohľadom trestu smrti na základe učenia Katechizmu Katolíckej cirkvi a encykliky Jána Pavla II. Evanjelium života /Evangelium vitae 1995/.

Tak v Cirkvi, ako aj v civilnej spoločnosti sa stále všeobecnejšie hlása požiadavka trest smrti čo najviac obmedziť, alebo ho úplne zrušiť. Trest, uložený zo … 더보기
astenik
Nezakazuje sa pouzitie trestu smrti ani spravodlivej vojny...to by bolo postavene na hlavu...ved hitler a ini experti by nas pri fundamentalistickom vyklade pisma sv. odpratali zo sveta bez zasahu sily a agresie...o tom nebola bohuzial ale tema. Ide o to ako sa chceme chytat inych za slova...presadit pravdu a mozno urobime opak...niekto sa chyti slova POPRAVA a jeje hned je veselo... 더보기
archetyp
Také apoštol Pavel píše o trestu smrti.

Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Rim 13, 3 - 4
archetyp
Hospodin dal svému lidu vedle desatera podrobný seznam přestoupení, za které má být hříšník potrestán smrtí.
Virtue-digger
KKC
dkc.kbs.sk
5. prikázanie: 2258 - 2330
Virtue-digger
Faktom je, že Cirkev schvaľuje nielen osobnú sebaobranu, ale aj sebaobranu spoločnosti, čiže obrannú vojnu alebo popravy nebezpečných zločincov.
Iná vec je obava o spásu duše zabitého, ak sa dovtedy nestihol obrátiť a kajať.
archetyp
Johnfrax - Popravy nik neschvaľuje...

Johnfrax, mluv sám za sebe.
Já popravy schvaluji a není na tim nic špatného.

Tak, jako se dnes přestoupení Adama a Evy nazývá šťastnou vinou, neboť nám tato vina přinesla Spasitele, podobně i Jeho (rozuměj Ježíšova) poprava přinesla mnohým spásu.

Prosím tedy nepřehlížet souvislosti.
johnfrax
Popravy nik neschvaľuje,prečítaj si katechizmus.A zákony netvorí Cirkev,aj to si treba uvedomiť a aj to,že sa neraz jedná o beštiálnych vrahov,zločincov.

No nie to je podstata tohto príspevku,tu sa jedná o vami šírené posolstvá a predpovede týkajúce sa pápeža,ste ,povedal by som až priveľmi kritický voči kňazom a pokladáte sa za služobníkov nejakej vizionárky,o ktorej nik nič nevie.
Je anonymná… 더보기
astenik
Niektorí to celkom nepochopili, aj keď sa tvária že poznajú dokonale náuku RKC, to totiž nikto na zemi nepozná dokonale :-) učíme sa s pokorou v srdci :-) Boh je neustále činný a všetci ľudia bez ohľadu na to ako veľmi sú v porovnaní s nami "zlí" sú V Božích očiach rovnako milované deti, pýtam sa, ktorý otec by chcel smrť svojho milovaného syna? Jeho Milovaný, ktorý Je zomrel na kríži aby sme mi … 더보기
archetyp
Tady dělá Johnfrax i Virtue přesně to, co u mne kritizují.
Myslíte, že ne?
Virtue-digger
Re: astenik — 9.3.2012 23:38:45:
pravdepodobne nepatríš do RKC, ani nepoznáš jej učenie. Sebaobrana nevinného je samozrejme dovolená, pri nej striktne neplatí príkaz "Nezabiješ!".
(pozri KKC, 5. prikázanie)
johnfrax
Trest smrti nie je ten najhorší trest.To dokazuje osud dvoch lotrov na Golgote ktorí bolo ukrižovaní spolu s Ježišom.
Tam sa Ježiš nestaval proti svetským zákonom,o ktorých vedel že sú potrebné pre život tu na zemi.Cisárovi čo je cisárovo,ale Bohu,čo je Božie.
--------------------
Postoj Katolíckej cirkvi ohľadom trestu smrti na základe učenia Katechizmu Katolíckej cirkvi a encykliky Jána Pavla … 더보기
evelina
dodatok:
poprava = trest smrti, ale len vo výnimočných prípadoch.
evelina
Ale veď to je fakt, že dvetisíc rokov cirkev schvalovala popravy a to za tým účelom, aby chránila spoločnosť. na tom ty nič nezmeníš, Josh. Hladaj iné bludy, toto blud nie je, je to fakt. S úctou evelina
astenik
o. Eirene neber to v zlom, kazdy ma pravo vyjadrit svoj nazor, ale aj tvoje vyjadrenia pachnu clovecinou...dokonca som nasiel aj jeden blud, ktory ta usvedcuje ze si falosny prorok :-)...a to ze cirkev schvaluje popravy...a co prikazanie nezabijes...to ta na nabozenstve neucili??? Urcite v tom posolstve neslo o nejake teologicko - filozoficke vynimky z rytmickeho zakona :-)...jednoducho, mnohi … 더보기
johnfrax
sites.google.com/…/news---noviny

STRÁNKA "JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO" - Pravá? (2)
----------------------------------

STRÁNKA "JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO" - Pravá? (3)
---------------------------------
STRÁNKA "JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO" - Pravá? (4)
Nakoniec ešte dve "čerešničky" na tortu?
--------------------------------

STRÁNKA "JEŽIŠ KRISTUS VARUJE ĽUDSTVO" -
Vážia argumenty…
더보기
johnfrax
Stránka: "Ježiš Kristus varuje ľudstvo" - Je hodnoverná? (1)

Dostal som emailom túto web stránku:
jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/news/posolstvo-325

Tu je moja reakcia na uvednú web stránku

V plnom pokoji srdca to vidím ako totálny blud. Dôkazy som už vyššie uviedol

o. Eirene 더보기