Clicks537
hr.news
2

Dva kardinala i tri biskupa ispravila Franju, odgovorili na Dubiju

Kardinali Raymond Burke (70) i Janis Pujats (88) te tri kazahstanska biskupa, pomoćni biskup Schneider (58), nadbiskup Peta (67) i nadbiskup Lenga (69) izdali su 31. svibnja "Deklaraciju istina" na osam stranica.

Objavljena je na NCRegister.com (10. lipnja). Ovo je još jedan dokument nakon niza dokumenata upućenih papi Franji.

Tekst sadrži katoličko učenje o euharistiji, braku, homoseksualnosti, smrtnoj kazni i svećeničkom celibatu.

To implicitno dovodi u pitanje Franjine heretičke izjave, dok je dokument nazvao "bratskom i sinovskom pomoći" za Franju.

Dokument pobija Franjinu izjavu Abu Dhabija. U njemu se navodi da "muslimani i drugi koji nemaju vjere u Isusa Krista" ne mogu pružiti Bogu isto klanjanje kao i kršćani, dodavši da su religije koje promiču idolopoklonstvo ili panteizam "obmane" i "isključuju vječno spasenje".

Suprotstavljajući se Franjinom intervjuu sa Scalfarijem, dokument pojašnjava da duše osuđene na pakao "neće biti uništene".

Davanje implicitnog odgovora na Dubiju, naglašava da "nijedna okolnost", "nijedna svrha", "nikakav zakon" ne može učiniti dozvoljenim suštinski nedopušten čin.

Slika: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsRhqmdgleal

3
4
1
2