Wika
Mga Click
21
fil.news

Ang Humanae Vitae ay "Hindi Maaaring Mabuwag at Mabago" - Kardinal Müller

Ang Humanae Vitae na nagbabawal ng artipisyal na kontrasepsyon ay "lubhang hindi nagkakamali" ayon kay Kardinal Gerhard Müller dahil ito ay nabibilang sa naibunyag at natural na antropolohiya.

Sa kanyang pagsasalita ng presentasyon ng libro sa Roma (Marso 7), sinabi ni Müller na hindi kailangang gumawa ng papa ng dating katedral na deklarasyon tungkol dito at ang papa ay walang kapangyarihang baguhin o palambutin ang pagbabawal.

Idinagdag ni Müller na totoo din ito sa pagiging imposible ng pagpapari ng babae.

picture: Gerhard Ludwig Müller, © Jolanta Dyr, CC BY-SA, #newsAxbhoooomm