Clicks25
vi.news

Các chi tiết dơ bẩn về việc Vatican Vatican thông đồng với kẻ tuyên truyền đồng tính

Tên đồng tính Frédéric Martel, một nhà xã hội chủ nghĩa và bất khả tri, đã trải qua nhiều đêm trong khách sạn Santa Marta nơi Đức Giáo hoàng Francis cư ngụ, chính Martel viết trong cuốn sách của mình.

Theo Marco Tosatti, Martel được mời bởi Đức ông đồng tính Battista Ricca, người được Francis bổ nhiệm làm giám đốc của Santa Marta. Người Công giáo bình thường sẽ không bao giờ được phép ở lại qua đêm trong khách sạn.

Trong cuốn sách tuyên truyền đồng tính của mình, Martel thúc đẩy bình thường hóa tội gian dâm đồng tính trong Giáo hội. Ông không thể viết cuốn sách mà không có sự hỗ trợ của Giáo hoàng Francis.

Hình ảnh: Domus Sanctae Marthae © Johannes Müller, CC BY-SA, #newsKuairwaiff