Clicks31
vi.news

Francis ám chỉ rằng Viganò “được trả tiền”

Giáo Hoàng Francis đã lan truyền tin đồn rằng Tổng Giám mục Carlo Viganò công khai tuyên bố tháng 8 năm 2018 vì ông "được trả tiền".

Nói chuyện với Televista (ngày 28 tháng 5), một lần nữa anh ta lại cố gắng tạo ra sự nhầm lẫn.

Nhắc đến các nhà báo, đầu tiên ông lan truyền tin đồn, "Vài người các bạn viết điều này vì được trả tiền". Nhưng sau đó ông lại rẽ sang hướng khác, "Tôi không biết."

Đầu tiên, Viganò đã không công bố tuyên bố của mình thông qua các phương tiện truyền thông đầu sỏ giàu có. Hơn nữa ông lại xuất thân từ một gia đình giàu có và không cần tiền.

#newsAhgpmeiqjw