Taal
Kliks
109
nl.news

Ja en nee: Vaticaan erkent SSPX niet maar stelt wel SSPX rechters aan

Het Vaticaan benoemde bisschop Bernard Fellay in verschillende gevallen tot rechter en in één geval zelfs tot rechter in tweede aanleg toen hij de algemene overste was van de Priesterbroederschap van Sint Pius X (SSPX).

Fellay onthulde dit tijdens een conferentie in de Filippijnen (3 september).

Tijdens zijn ambtsperiode werkte hij samen met de Vaticaanse rechtbanken wanneer hij een priester moest straffen volgens het kerkelijk recht.

Volgens Fellay erkent de "moderne kerk" de SSPX als "katholiek" en noemt ze niet "schismatisch", maar "onregelmatig" - een verwarrende term die in het kerkelijk recht alleen wordt gebruikt om iemand te beletten permanent Heilige Ordes te ontvangen of uit te voeren.

Fellay voegde eraan toe dat het Vaticaan de SSPX geen canoniek status zal geven zolang het de Novus Ordo en het Tweede Vaticaans Concilie niet aanvaardt. De SSPX is niet van plan dit te doen.

#newsCcntkbhjuj

Schrijf hier je reactie