Wika
Mga Click
58
fil.news

Mahiwagang Orotidad: Francis at United Nation Pareho ng Sinasabi

Naniniwala ang ipinangak sa Argentina na si Arsobispo Marcelo Sánchez Sorondo, chancellor ng Pontifical Academy of Sciences, na kasalukuyan nating nasasaksihan ang "mahiwagang sandali" sapagkat "sa unang pagkakataon ang otoridad ng Papa na tumutugon sa Ebanghelyo, ay pareho sa itinuturo ng United Nation". Ito ay sinabi ni Sánchez sa isang pahayag sa Universidad Católica ng Valencia, Spain.

Ayon sa kanya "ang dedikasyon ng Papa, ay upang masugpo ang paghihirap at kagutuman sa mundo", na siya mismong una sa Sustainable Development Goals ng United Nation.

Gayunman, hinahangad ng United Nation na makamit ang kanilang layunin sa pamamagitan ng aborsyon at contraception.

picture: Marcelo Sánchez Sorondo, © Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, CC BY-SA, #newsDmkgwxefql