Kliks88
nl.news

Augustinus generaal, "De schade die door Luther is gedaan was enorm"

Martin Luther bracht de ruptuur van het Westerse Christendom op en legde de grondslag voor secularisme en secularisatie, schrijft de Augustijner Voormalige Generaal Vader Alejandro Moral Antón (28 september). Luther was zelf een Augustijner.

Vader Moraal voegt eraan toe dat "Luther niet alleen de Orde verliet, maar verafschuwde ook het religieuze leven met al zijn macht, afgewezen ascetische praktijken en vroomheid, weigerde bidden voor de briefiary en andere verplichtingen, veranderde radicaal de de sacramentele theologie, veroordeelde de geloften en de verlatenheid en de mis uittocht van gelovige religieuzen. '

En, "De schade aan de Orde en het religieuze leven in Duitsland was enorm."

Afbeelding: Luther in Hell, by Egbert II van Heemskerck, #newsUkfldsdjvh