Ngôn ngữ
185

"Hồng y Coccopalmerio Mâu thuẫn với Giáo lý thư"

Đức Hồng y Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn bản Lập pháp, nói vào đầu tháng Giêng rằng, sẽ có thể có những tình huống khi những kẻ ngoại tình có thể nhận được Thánh Lễ …
Viết một bình luận