Jazyk
Zobrazení
806
Victory 5

Františkův program církve New Age

František o Vánocích de facto vyhlásil novou církev New Age.
Citace: Bratrství mezi lidmi různých náboženství (…) Naše rozdílnost nám tedy neškodí, nepředstavuje žádné nebezpečí, je to spíše bohatství. Je to jako u umělce, který chce vytvořit mozaiku. Je lepší mít k dispozici kamínky různých barev, než jen několika.“
Odpověď: František tvrdí: „Bratrství mezi lidmi různých náboženství...“. Toto je nemožné! Bratrství znamená mít společného otce. V bratrství snad mohou být různé pohanské kulty, protože mají společného otce, ďábla (srov. 1Kor 10,20). Není však možné aby ti, kdo přijali Krista a stali se dětmi nebeského Otce, tvořili bratrství s těmi, kteří uctívají démony. „Není žádné společenství (bratrství) mezi Kristem a Beliálem“ (2Kor 6,15). Bůh všechny stvořil, ale pohané Ho neuctívají. Bůh chce všechny spasit, ale kdo nepřijme Spasitele Ježíše Krista, „nemá ani Otce“ (srov. 1J 2,23).
Františkova tvrzení jsou nepravdivá a heretická:
Citace: „Naše rozdílnost (křesťanů a pohanů) nám tedy neškodí.“
Odpověď: Spojovat rozdílnost, a dokonce diametrální, mezi křesťanstvím a pohanstvím nejen škodí, ale vede k sebezničení křesťanství.
Citace: „... nepředstavuje žádné nebezpečí.“
Odpověď: Představuje mnohá nebezpečí i to největší: apostazi od Krista a ztrátu věčného života!
Citace: „... je to spíše bohatství.“
Odpověď: Takové bohatství je falešné a otrávené. Pokud se však pohané obrátí, když jim bude zvěstováno evangelium, a ne Františkovy hereze, a přijmou Ježíše Krista, přijímají tím to největší bohatství – věčnou spásu!
Františkovo učení a antimisie jsou proti Písmu i Tradici a jsou heretické!
František používá přirovnání o umělci, který tvoří mozaiku z různých barevných kamínků. Tím dává na stejnou rovinu křesťanství s pohanstvím. Dává na stejnou rovinu výkupnou Kristovu smrt na kříži s pohanskými oběťmi dětí Molochovi a démonům. To je neslučitelné a heretické!
Je jasné, že František je apostata a heretik, a proto i neplatný papež!

+ Eliáš
Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr
Biskupové sekretáři
12. 1. 2019