Język

Często spał w kościele, by Chrystus w tabernakulum nie był sam. Święty Bernard z Corleone

Fot. via Wikipedia, CC 0 Filip Latino urodził się 6 lutego 1605 r. w Corleone na Sycylii. Pochodził z rodziny rzemieślniczej. Jego ojciec, Leonardo, który zajmował się szewstwem i kaletnictwem, …
Napisz komentarz …
yaphet
Ja wiem......Człowiek przyśnie to chrapanie,... puści bąka. Czuwanie owszem ale od spania są sypialnie.
predex
Teraz do kościoła w noicy nie wejdziesz, zamkniete, ktadną, jest postęp, jest.
Borkowska96 lubi to. 
mk2017
Otaczał wielką czcią Najświętszy Sakrament i często spędzał noce w kościele, aby - jak powtarzał - nie pozostawiać Pana Jezusa w tabernakulum samego. Bracia zapamiętali też jego umiłowanie Chrystusa Ukrzyżowanego. Przed krucyfiksem widziano go nieraz w ekstazie. Brat Bernard nigdy nie nauczył się czytać, bo uważał, że nie jest mu to potrzebne do chwalenia Pana Boga. Wielką czcią otaczał kapłanów,… Więcej