Clicks2.6K

Orędzie Niepokalanej Dziewicy Maryi przekazane przez Adama Człowieka 30 maja 2013 (Boże Ciało)

Objawienia przekazane przez Adama-Człowieka otrzymały oficjalne "Nihil obstat" ks. abpa Andrzeja Dzięgi: NR 01d-1/2013 (adam-czlowiek.blogspot.com/2013/06/anio-stroz-polski.html).

Teksty objawień przekazanych przez tego wizjonera otrzymały także pozytywną opinię wielu kapłanów, m.in. ks. prałata dr Romana Kneblewskiego i ks. Stanisława Małkowskiego (
adam-czlowiek.blogspot.com/…/matka-boza-oraz…).

Objawienia przekazane przez Adama Człowieka są nie tylko aprobowane, lecz także publicznie propagowane przez o. Tadeusza Rydzyka na antenie toruńskiej rozgłośni.

Wydawnictwa związane z Radiem Maryja również oficjalnie propagują te orędzia (
www.radiomaryja.pl/…/aniol-stroz-pol…).

Obecnie ukazał się także nowy tom objawień Matki Bożej z "Nihil obstat" abp Andrzeja Dzięgi (
splendor24.pl/…/14215).

______________________

30 maja 2013 (Boże Ciało)

Matka Boża: Pisz, Człowiecze. Nie pokładaj nadziei w tym co ludzkie, lecz przede wszystkim w Bogu. Jego miłość umacnia, oczyszcza i uświęca.

Moje kochane dzieci, przychodzę dzisiaj do was jako Matka Eucharystii, Matka Chleba, który zstąpił z nieba, aby umocnić w was wiarę w żywą i realną obecność mojego Boskiego Syna pośród was. On jest prawdziwym, żywym Chlebem, który daje życie wieczne.

O, jakże wiele zniewag doznaje mój Boski Syn w Najświętszym Sakramencie! Ludzkość w swojej pysze nie chce ugiąć kolan przed Jego Majestatem. Wy, którzy rozumiecie moje słowa i moje matczyne zatroskanie, spójrzcie i rozważcie, jak wielkich łask doznajecie z Jego miłosiernego, eucharystycznego Serca.

Dzisiaj w sposób szczególny przypominam wam, moje kochane dzieci, i zapraszam ponownie, abyście się stali duszami adorującymi – każdy na miarę swojego powołania! Łączcie się w adoracji, aby pocieszać, wynagradzać i dziękować Sercu mojego Syna. Idźcie do Źródła miłości i świętości. Adorujcie Ciało mojego Boskiego Syna z największą czcią. Całe Niebo, święci i aniołowie, oddają nieustannie chwałę, uwielbienie, cześć i dziękczynienie, wychwalając Boga w Trójcy Jedynego.

Jeśli całe Niebo poruszone jest czcią i uwielbieniem Boga, to jak powinno zachować się stworzenie ma ziemi! Na początku, w swojej niewinności, całe stworzenie oddawało cześć Bogu, dziś jednak, z powodu ciężaru grzechu, pozostaje wam tęsknić za objawieniem Chwały Bożego Syna i przywróceniem porządku.

Ten dzień nadchodzi, moje kochane dzieci, gdy porządek zostanie przywrócony, a stworzenie oczyszczone poprzez ogień miłości, który rozpali ludzkie serca. Ta przemiana, moje dzieci, dokonuje się już teraz – w sercach tych, którzy przyjmują Pokarm niebieski, którzy tęsknią za Nim i adorują Go całym swoim życiem.

Nadchodzi czas – już jest – kiedy wielu pragnie tego Pokarmu, a nie otrzymuje Go. Są też tacy, którzy mając Go pod dostatkiem, nie chcą Go i lekceważą. Dlatego największym głodem, jakiego doświadcza ludzkość, nie jest głód chleba, a głód Słowa Bożego i Eucharystii.

Spójrz, moje dziecko i moje dzieci, na tę monstrancję wypełnioną światłem Słońca, które nigdy nie przemija – całym Bóstwem i Majestatem mojego Boskiego Syna! To ten sam Zbawiciel, który pocieszał, uzdrawiał, upominał, aż wreszcie poniósł śmierć na krzyżu i zmartwychwstał, aby odkupić ludzkość. Tabernakulum stało się teraz Jego miejscem przebywania pośród was. Jest obecny i gotów, by w każdej chwili was pocieszyć i umocnić, ale pragnie, abyście również wy przyszli do Niego i spędzili z Nim czas na rozmowie z serca do Serca!

Ponieważ jest cały prawdziwie obecny, dlatego odnowienie jakie przygotował, a także objawienie Jego Chwały i pełni Majestatu, dokona się właśnie w Eucharystii. Mój Syn sprawi, że opadnie zasłona z waszych oczu i ujrzycie Jego potęgę, moc i panowanie. Objawienie Jego Majestatu będzie objawieniem się Eucharystycznego Królestwa, a stworzenie zostanie oczyszczone mocą Ducha Świętego. Podobnie jak promienie słoneczne i woda dają i podtrzymują życie na ziemi, tak Boskie promienie eucharystycznego Serca dają życie wieczne, a Duch Święty przemienia i uświęca całe stworzenie.

Moje kochane dzieci, mój Boski Syn ożywia, karmi, umacnia i uświęca Kościół. Moim zadaniem jest przygotować was, moje kochane dzieci, na nadejście tego czasu pokoju i zjednoczenia z moim Boskim Synem. W moim Niepokalanym Sercu pragnę was wprowadzić w ten czas widzialnego Tryumfu mojego matczynego Serca! Pragnę zgromadzić wybraną przez Boga trzódkę – wszystkie Jego dzieci, które On wybrał i powołał, aby byli jedno z eucharystycznym Sercem Mojego Boskiego Syna – podobnie, jak apostołowie byli zjednoczeni jednomyślnie w Wieczerniku i trwali na modlitwie.

Bądźcie duszami adorującymi i uwielbiajcie Boga we wszystkich waszych dobrych uczynkach. Błogosławię wam z Mojego Niepokalanego Serca, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
.

______________________

Źródło: adam-czlowiek.blogspot.com/2013/06/247-30-maja-2013_6.html
Tymoteusz and 3 more users like this.
Tymoteusz likes this.
Anieobecny likes this.
mk2017 likes this.
Radek33 likes this.