Clicks51
lt.news

Altorių padėklai: Naujoji mada „restorano“ apeigoms

Naujųjų apeigų Bažnyčioje išpopuliarėjo tendencija naudotis padėklais altoriuje, rašo portalas PrayTellBlog.com.

Liepos 17-ąją tokie padėklai buvo naudojami Kristaus katedroje Orange mieste, Kalifornijoje.

Vestminsterio (Londonas) kardinolas Vincentas Nicholsas turėjo padėklą prie altoriaus piligriminės kelionės metu į Lurdą, Prancūziją.

Padėklai įprastai naudojami pernešti taures, kai mišias laiko daugybė kunigų arba teikti komuniją.

Jie taip pat atlieka liturgijos banalizavimo ar išjuokimo skatinimo funkciją.

#newsDziuivobfi