Język
Wyświetlenia
632
ŚW.FILOMENA 1

Ostrzeżenie dla duchowieństwa

Warning to Clergy

wtorek, 16 listopada 2010 roku, godz. 9.55

Moja córko, wczoraj cię odrzucono, gdy ludzie próbowali zasiać wątpliwości w twoim umyśle. Cierpiałaś z tego powodu. Nie rozpaczaj. Moje Słowo zostanie usłyszane. Będziesz napotykała przeszkody, które sprawią, że poczujesz się rozczarowana z powodu tego Dzieła. Moja córko, prowadzę cię. Musisz o tym pamiętać i nigdy nie zapominać o Mojej obietnicy. Uczyniłem, o co prosiłaś, i pozwoliłem ci minionej nocy spać spokojnie. Jesteś teraz silniejsza. Nie czujesz tego?

Uważaj, z kim się kontaktujesz. Moi wyznawcy lub ci, których uważasz za Moich wyznawców, nie zawsze są tacy, jakimi się wydają. Musisz czynić to, co mówi ci serce. Świat może wydawać się taki, jak był zawsze, ale następuje zmiana i to się teraz dzieje. Ta zmiana prowadzi ludzkość do ciemności, które ją okryją i które przysłaniają jej miłość do Mnie.

Dlaczego Moje dzieci muszą wciąż kwestionować Prawdę? Nie przestrzegają Mojego Nauczania, choć otrzymali ten Dar od Moich apostołów, którzy poprzez miłość do Mnie i w Mocy Ducha Świętego dali światu bardzo szczególny Dar. Daru Prawdy uczono i rozpowszechniano go wśród wszystkich Moich dzieci na całym świecie. Wiele dzieci szło za tym prowadzeniem przez wieki.

Inni, choć znali Prawdę, postanowili ją przeinaczyć, dostosowując ją do swoich własnych celów, pragnień, żądz i pogoni za władzą. Moi wyznawcy nie mogli wtedy odróżnić Prawdy Słowa Bożego od fałszów rozpowszechnianych przez tych, którzy byli w błędzie. To w ten sposób działa zwodziciel. Powoduje zamieszanie, rozpacz i poczucie beznadziei, a czyni to od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. Ale posłuchaj Mnie teraz. On nie zwycięży, Moja córko. Siły niebiańskiego prowadzenia raz jeszcze zaszczepią w dzieciach ich wiarę poprzez nauczanie Moich proroków.

Poproś Moje dzieci, aby były czujne na zmiany, jakie dostrzegają na świecie. Poproś je, by otworzyły swoje serca, oczy i umysły, by stały się świadkami kłamstw rozpowszechnianych przez szatana. Od niego wypływa sieć obietnic zaplanowanych, aby sprawić, by Moje dzieci odczuwały przywiązanie do zewnętrznych cudów. Te cuda i fałszywa chwała są puste. One nie odzwierciedlają miłości ani nie dają żadnej prawdziwej pociechy, kiedy już ujawni się ich pustka.

Siły zła stają się teraz mocniejsze, Moje dziecko – są planowane przez szatana poprzez jego armię nikczemnych zwolenników. Ci zwolennicy przez chciwość i miłość własną podążają w uległym uwielbieniu i będą prowadzeni do jego cielesnego raju. Jego obiecany raj to nic innego jak czarna ciemność i zanim Moje dzieci to sobie uświadomią, przeminie czas na odkupienie.

Modlitwa o zbawienie
Wszystkie Moje dzieci, jeśli chcą się wzajemnie ratować, muszą obudzić się wobec tego zła, nawet jeśli nastąpiłoby to z miłości do ich własnych rodzin. Będzie ich prowadziła Moja Miłość, jeśli zwrócą się teraz do Mnie. Nigdy nie mogą się obawiać zwrócić do Mnie i powiedzieć:

O Panie mój, prowadź mnie do Twojego Królestwa i chroń mnie przed ciemnością, która ogarnęła moją duszę.

Usłysz mnie teraz, o Najświętsze Serce, i niech przez Twoją Dobroć zajaśnieje Twoje Światło Miłości i ochrony.


Te z Moich dzieci, które odmawiają tę modlitwę, zostaną wysłuchane. Otrzymają odpowiedź na swoje błagania o zbawienie siebie i tych, których kochają. Próbowałem, przez Moich wizjonerów, prowadzonych przez Moją Matkę Najświętszą, starannie wysyłać światu ostrzeżenia. Wiele, wiele razy Moi wizjonerzy, choć z początku odrzucani, w końcu byli przyjmowani. Tym razem nie otrzymają odpowiedniego czasu, aby ich orędzia zostały wysłuchane przez wystarczającą część Mojego ludu.

Strzeżcie się fałszywych proroków
Muszę jednak ostrzec Moje dzieci, aby uważały na fałszywych proroków. Wielu prawdziwych wizjonerów zostało zmylonych. Wizjonerom, którzy są wierni, zostaną udzielone Łaski, z których będzie promieniować Moja Prawda, w taki sposób, że będą im towarzyszyły nadprzyrodzone zjawiska i cuda, którym nie da się zaprzeczyć i się nie zaprzeczy.

Rozdziera Mi to Serce, gdy widzę, w jaki sposób wielu z nich zostało odrzuconych przez większość Moich wyświęconych uczniów. Ci sami uczniowie, których posłałem, żeby uczyli Moje dzieci, nie wywiązują się ze swojego zadania. Muszą teraz zwrócić się do Mnie o prowadzenie i modlić się o Łaski potrzebne do przewodzenia Mojemu ludowi.

Moi wyświęceni słudzy są bardzo szczególni, a ci, którzy otrzymali sakramenty, muszą wysłuchać Mojej prośby. Macie powinność wobec Mnie. Odnówcie teraz swoje przyrzeczenia. Uwierzcie i podążajcie za Moimi świętymi Orędziami. Bądźcie silni, bo teraz wszyscy jesteście wezwani, by dać świadectwo prawdzie z Księgi Apokalipsy i uznać, że nadszedł czas. Przygotujcie się teraz do tego Wielkiego Wydarzenia. Nie odrzucajcie Mnie ani się nie odwracajcie. Głoście kazania z siłą i przekonaniem. Nie rozwadniajcie Mojego Nauczania i nie mówcie Moim wyznawcom, że wszystko będzie dobrze. To nie jest orędzie, dla którego zostaliście powołani. Waszym obowiązkiem względem Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, jest informowanie waszej owczarni o Prawdzie.

Nie wolno mówić Moim dzieciom, że wszystkie z nich zostaną zbawione. Jest to nieprawda. Bo tylko ci, którzy odnajdą Moje przebaczenie i poddadzą się Mnie i Mojemu Nauczaniu, będą zbawieni.

Dlaczego nie postępujecie zgodnie z Nauczaniem Pisma? Dlaczego wymyślacie wymówki? Dlaczego wprowadzacie w błąd Moje dzieci i przekonujecie je, że Bóg przebaczy wszystkim? Mój Ojciec Przedwieczny przebaczy tylko tym, którzy wierzą we Mnie i którzy żałują.

Czy Moja Śmierć na Krzyżu nic wam nie powiedziała? Umarłem, aby ocalić ludzkość od wariactwa szatana. A jednak wy, przez błędnie pojętą tolerancję, nauczacie Moje dzieci kłamstwa. Padliście ofiarą presji ludzkości, by ukrywać Świętą Doktrynę, do której głoszenia zostaliście powołani.

Czy nie macie wstydu? Tak jesteście pochłonięci światowymi atrakcjami, które ziemia ma do zaoferowania, że postępujecie według fałszywego dogmatu, podyktowanego wam przez powszechną tolerancję, którą szatan rozpowszechnił wśród Moich dzieci. Te biedne zwiedzione dzieci potrzebują kierownictwa. Oni także muszą zrozumieć różnicę między ludzką interpretacją a Boską obietnicą, daną przeze Mnie.

Dlaczego Moje dzieci miałyby nie uwierzyć w Boską Interwencję? Dlaczego pomniejszacie znaczenie tego, gdy jest to wam przedstawiane? Moi kapłani, usłyszcie Moje błaganie. Módlcie się, aby Moje Orędzie Prawdy zostało usłyszane.

Orędzie do biskupów
Moim biskupom to mówię. Odłóżcie swoje szaty, odwróćcie się od bogactw, w których pokładacie taką ufność. Odnajdźcie pokorę, której się od was wymaga. Przestrzegajcie teraz Mojego Słowa albo zmierzcie się z konsekwencjami. Macie powinność wobec Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Jakże staliście się ślepi. Obecnie poprzez wizjonerów dawane są znaki na niebie, a wam nie udało się ich spostrzec. Zamiast tego siedzicie w swoich pałacach i szydzicie. Dlatego wasze grzechy nie zostaną odpuszczone.

Grzechy Moich wyświęconych uczniów, tych, którzy wybrali Moją drogę, ogromnie Mnie obrażają. Otwórzcie oczy, serca i powróćcie do Nauczania z Mojej świętej Księgi.

Orędzie do kardynałów
Moim kardynałom to mówię. Na jak wyniosłe szczyty się wznieśliście, że zapomnieliście o sakramentach albo Prawdzie Mojego Nauczania, aby prowadzić Moje owce? Zejdźcie teraz na dół i podążajcie za Moim prowadzeniem. Nie rozpraszajcie się fałszami, które pochwyciły ludzkość. Wy również nie wyrzekajcie się Mnie.

Proszę was wszystkich o modlitwę za Mojego umiłowanego odważnego papieża, ostatniego prawdziwego papieża. Wy, Moi uczniowie, jesteście odciągani na bok przez zwodziciela. Dał się on poznać w korytarzach Mojego Kościoła, a teraz uwidaczniają się jego nikczemne metody. Wy, którzy macie oczy, patrzcie wciąż przed siebie i za siebie. On pochwyci wasze dusze, jeśli ulegniecie jego oszustwu.

Proszę, módlcie się teraz za was wszystkich. Błagajcie o Moje prowadzenie. Błagajcie o przebaczenie i pozwólcie Mi ponownie was prowadzić.

Wy, którzy będziecie kwestionowali te zalecenia, posłuchajcie teraz. Dlaczego nie miałbym nawiązywać z wami kontaktu w ten sposób? Nauczałem was wszystkich poprzez apostołów, którzy prowadzeni przez Ducha Świętego przekazali światu Moje Orędzia, które od tamtego czasu nadal są żywe. Teraz czas jest bliski. Całe swoje życie modliliście się o prowadzenie. W tym czasie teraz wzywam was, byście usłyszeli Moją prośbę.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/2010/11/16/warning-to-clergy/
za: jezusdoludzkosci.pl/2010-11-16-09-5…

______________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Bóg Ojciec: Traktujcie te Orędzia jako święte. One są i zawsze będą zgodne z Moim Słowem

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu ...

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić

Matka Zbawienia: Może być tylko jedna głowa Kościoła na ziemi upoważniona przez Mojego Syna i on musi pozostać papieżem aż do śmierci

JEZUS: Przygotujcie się teraz, aby uniknąć przyjęcia znamienia bestii ... Proszę, nie lekceważcie Moich błagań

Mafia Św. Gallena: Franciszek dostał 5 lat na przeróbkę Kościoła

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI