Jazyk
Zobrazení
656
menhir 127 1

Co je bílé, je stále bílé. Co je černé, je stále černé. Bohu díky, že se vše smí nazývat pravými jmény.

Dnes se v komentářích objevil takovýto názor.
"Problém je ten, když někdo považuje popravu masového, bestiálního vraha za zlo. Myslím, že takový člověk není lidsky v pořádku. Je to vrchol dobra."
Za vrchol dobra považuje autor tučně zvýrazněného výroku zabití člověka.
Co si myslíte vy? Může být černé bílým a bílé černým? Může být zlo vrcholem dobra?
Napsat komentář
menhir
Je to Mojžíš a Eliáš.
henta se to líbí. 
henta
Děkuji ,Menhire. Je o čem přemítat.
Zahadou zůstavají ty dvě postavy se
svatozáří. Není to snad David s Mojžíšem?

Boží slovo na den 8.10. A.D. 2018
menhir
Je to příběh Adama a Krista na základě podobenství "O milosrdném Samaritánovi". Rozjímej jednotlivé obrázky zleva doprava. Ještě napovím, že my všichni jsme Adam.
Možná bude chtít někdo něco doplnit?
henta se to líbí. 
henta
menhir před 10 hodinami
Jistě! Bude to přínos nejen pro mě.
Děkuji.
menhir
henta před 9 hodinami
Boží slovo na den 8.10. A.D. 2018
Prosím Stylito,máš nějaký popis toho
obrázku?

Stylita před 8 hodinami
Boží slovo na den 8.10. A.D. 2018
Nemám . Snad jen malý postřeh. Ikona je okno do věčnosti, proto je možné, aby zobrazovala celý příběh najednou.
Ikona Dobrý Samaritán.


To je smutné, když lidé vědí, co je okno do věčnosti a neumí tím oknem nahlédnout. Ale asi bych … Více
henta
Váhala jsem, skutečně váhala, jeli Bergoglio
špička ledovce špíny a pokrytectví mezi
ostátními neméně odpadlými papeži. Dnes
už to vím. Jak velice Pánu Ježíši na mé
duši záleží, že mi ukazoval cestu pryč z
nevestky babylonské.
Velmi je mi líto všech, kteřé jsou s ním
spojeni v jednotě víry při každém zbožném
divadle. s placebem / i v latině /
Má František duch… Více
menhir
Další popleta. Na rozdíl od palestince, který trpí úzkostnou představou, že jsem druhořadý žid, tento snakee si zase vzal do hlavy, že jsem Jindřich Holeček. No, nemyslím si, že by pan Holeček byl žid. Vím však naprosto jistě, že nepíše na Glorii pod nickem menhir. To jsem si obsadil já osobně.
Necháme tedy poplety, aby si fantazírovali do foroty, je to vlastně jedno, když nemají Syna. Více
henta se to líbí. 
snakee
Jindro, sáhni si do svědomí, jestli nějaké máš
menhir
Kristovu církev brány pekel nepřemohou. To souhlasí. Ale prasečí chlívek přemohou, Snakee.
henta se to líbí. 
menhir
snakee před 1 minutou
Tradičné sväté omše ožívajú: V Košiciach budú sláviť starobylú pontifikálnu liturgiu na počesť
šak Dohnal a jeho boys, sů vyobcovaní a pořád im neco vysvětlovat nemá smysl, ten démon který ovládá Dohnala je modernismus a charismatismus

Modernismus a charismatismus? Snakee, je to ten samý démon, který ovládá celou ŘKC?
snakee
ty sám si perla, ale synteticky vyrobená
menhir
Snakee, slova Písma svatého, to jsou ty perly, které se nemají házet před svině. Prasátka raději pomyje z fantazií všelijakých dobrodruhů. Nedokáží docenit nedozírnou cenu perel a bez výčitek svědomí je pošlapou.
Moudrost z Písma svatého: "Nedávejte věci svaté psům, aniž házejte perel svých před prasata, aby snad nepošlapala jich svými nohami a obrátíce se neroztrhala vás. "
Kolik nenávisti tu … Více
henta se to líbí. 
menhir
mike084 před 3 hodinami
Bohorodička
V Efezu r. 431 bylo rozbouřeným myslím prohlášeno osvobozující slovo:
„Kdo nevyznává, že Emanuel je Bůh a proto že Svatá Panna je skutečně Bohorodičkou - vždyť podle těla zrodila vtělené Slovo Boží - přestává být členem církve.


Co na to Pán Ježíš?
31I přišli matka jeho a bratří jeho, a stojíce venku dali ho zavolat;32neboť zástup seděl kolem něho. I … Více
henta se to líbí. 
henta
Menhire- 1 Tim 1,8-11
také pěkně popsané!
menhir se to líbí. 
menhir
Pravda Písma svatého se obhájila, Samsone. Stačí, když nahlédneš do mých komentářů níže. Zákon stále platí, přestože ti někdo nalhal, že ne. Ježíš je Pravda. Nevzdoruj Božímu Slovu.
henta se to líbí. 
Samson1
hento proč bych já něco obhajoval, když se pravda obhájí sama jak je psáno v Písmě. Svazováním a rozvazováním se toho může moc a když ty popřeš nos mezi očima, proč bych ti měl dokazovat, že ho tam máš. I panu císaři máš dávat to, co mu patří. hmmm
henta
Je to velmi náročné srovnat si myšlení po
Božím Slovu a přijmout! Nedivím se,že
ani 084,ani Peter/Maria,ani Stylita, ani
Samson,nejsou schopni obhájit "stolec Petův".
Peter Maria
mike084 ect!
STÁLE VŠAK PLATÍ: "LÉPE JE POSLOUCHAT BOHA...."
menhir se to líbí. 
menhir
Uši máte, ale Ježíše neslyšíte. Zítra znovu budete tvrdit, že je Zákon zrušený.
17„Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. 18Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. 19Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak … Více
henta se to líbí. 
menhir
Ježíš říká:
Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky
Když Ježíš říká, že nepřišel zrušit Zákon, tak Zákon zrušený není. Stále platí. Proto také Ježíš učí zástup i učedníky, aby dělali a zachovávali všechno. co z mojžíšova stolce uslyší.
1Tehdy Ježíš promluvil k zástupům a ke svým učedníkům: 2„Na stolci Mojžíšově usedli učitelé Zákona a farizeové. 3Proto udělejte a zachovávejte … Více
henta se to líbí. 
henta
Samsone,čti:
menhir 19. zář

1Máme však my silní snášeti slabosti nesilných a nikoli sami sobě se zalibovati. 2Každý z vás zalibuj se bližnímu k dobrému, ku vzdělání. 3Vždyť i Kristus zaliboval se ne sám sobě, nýbrž jak jest psáno: Potupy tupitelů tvých připadly na mne.“4Neboť cokoli bylo napsáno, k našemu poučení bylo napsáno, abychom trpělivostí a útěchou Písma měli naději. 5Bůh pak, dárce … Více
menhir se to líbí. 
menhir
Samsone, uvědomuješ si, že nevěříš Pánu Ježíši?
Samson1
menhir já jsem v pokoji a vím, co píši. Kristus určitě zná moje srdce a co píši není zlé, je to pravdivé. Židovský humor je známý a myslím si, že se Kristus spíš zasmál, než se pohoršil.
menhir
mike084 pred 23 minútami
Suspendovaný kňaz Milan Lajcha: Pôjde na úrad práce a chce sa aj oženiť

Co na to Boží Slovo?
1Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů, 2těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. 3Zabraňují lidem ženit se a nařizují jim zdržovat se pokrmů, které Bůh stvořil,… Více
Segal se to líbí. 
menhir
Když si představím, že jsi chtěl být knězem...
Pouze Ježíš Kristus naplnil Zákon.
Ty rozhodně ne, Samsone. Ty Zákon porušuješ. Naštěstí nevíš, co činíš. Budu se dále za tebe modlit, aby ti Bůh odpustil.
Samson1
menhir. Ježíš se narodil kdy platil zákon Starý, takže zachovat Mojžíšův zákon bylo nutností. Od veřejného působení Krista se začíná nové, dovršené obětí na kříži a letnicemi. Mojžíšův zákon byl naplněn. Nová obřízka se jedná o srdce člověka. jedná se o odložení celé lidské porušené přirozenosti, ne tedy jen kousek kůžičky. S Kristem jsme ve spojení ve smrti i ve vzmrtvýchvstání. Pavel psal, že … Více
menhir
Samsone, nejen ty nechápeš, v čem ses rouhal. Takže po lopatě:

Samson1 před 44 minutami
menhire. Jak správně miňokraft píše už není Žid a ani Řek, ale nové stvoření. Abráhamovo potomstvo je to, co Přijalo Krista a s obřezaným lulinkem se může akorát nechat vyfotit.

Rouhal ses Abrahamovu potomstvu, které přijalo Krista, že se může nechat vyfotit. Kdo se rouhá Kristovu tělu, rouhá se Bohu. … Více
henta se to líbí. 
menhir
Samsone, nejsi tak úplně náhodou úchyl přes lulínky? Zdá se, že ano, protože by ses tak hloupě nerouhal.
Každý skutečný křesťan je údem Ježíše Krista a ten, jak je psáno v Písmu svatém, byl osmého dne obřezán. Náš pravý Bůh z pravého Boha je obřezaným Bohem, Samsone. A všichni, kdo jsou v Kristu, jsou obřezáni s ním. Žid nebo Řek, muž nebo žena. Všichni jsou v Kristu nové, … Více
henta se to líbí. 
Samson1
menhire. Jak správně miňokraft píše už není Žid a ani Řek, ale nové stvoření. Abráhamovo potomstvo je to, co Přijalo Krista a s obřezaným lulinkem se může akorát nechat vyfotit.
menhir
miňocraft před 1 hodinou
V Kristovi už niet ani žida ani gréka,ako písal sv.apoštol Pavol.
Ano, tak to je. V Kristu už není nikdo starým člověkem, Židem nebo Řekem v tělesném slova smyslu. V Kristu jsme všichni pravým a vyvoleným Židem. Jednorozeným Synem Božím.
To se ovšem netýká těch, co si na křesťany pouze hrají.
janevanj, to je pro mne novinka. Nevím, co bych k tomu měl … Více
henta se to líbí. 
janevanj
@menhir , čo vravíš na časté rozvody v komunite Židov ak manželka zistí že jej muž sa dal pokrstiť a schováva doma Kríž ?
menhir
Něco pro ty, kterým to myslí:
1Máme však my silní snášeti slabosti nesilných a nikoli sami sobě se zalibovati. 2Každý z vás zalibuj se bližnímu k dobrému, ku vzdělání. 3Vždyť i Kristus zaliboval se ne sám sobě, nýbrž jak jest psáno: Potupy tupitelů tvých připadly na mne.“4Neboť cokoli bylo napsáno, k našemu poučení bylo napsáno, abychom trpělivostí a útěchou Písma měli naději. 5Bůh pak, dárce … Více
miňocraft
Áno Sard,Boh je verný vo svojich prisľúbeniach a nedovolí aby sa evangelión - dobrá správa o záchrane človeka Ježišom - Božím Synom,ktorá je zadarmo a získava sa vierou,zatemnila.
“Lebo Boh tak miloval svet,že dal svojho jednorodeného Syna aby nezahynul nik,kto v Neho verí”
Sard
Díky Bohu za to, že se pravé Evangelium mezi lidmi rozmáhá.
miňocraft se to líbí. 
menhir
1To jsem vám pověděl, abyste se nedali svést.
2Budou vás vylučovat ze synagóg; ano, přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha.
3To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.
4Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina.


Vylučovat ze synagog = exkomunikovat.
henta se to líbí. 
miňocraft se to líbí. 
miňocraft
menhir,mentalita ľudí,ktorí prenasledovali Krista a vydali ho Rimanom aby ho zabili je rovnaká ako mentalita všetkých tých,čo mučili,upaľovali a ešte si to aj “teologicky” zdôvodnili.A detto ich učeníkov,ktorí sa aktívne prezentujú ako zástancovia “tradície”.Je to však démonská tradicia.
henta se to líbí. 
menhir se to líbí. 
menhir
miňocraft pred 27 minútami
Boží slovo na den 16.9. A.D. 2018
Dobre je čítať aj ďalej,keď Peter chcel brániť Spasiteľovi kráčať cestou kríža,aké slovo si vypočul: “choď mi z cesty,satan!”
Cesta kríža nie je svetská moc,vedenie náboženských vojen,mučenie a upaľovanie kresťanov,ktorí chápu niektoré náuky odlišne.


Cesta kříže spočívá v tom, že na sebe vezmeme svůj kříž a kráčíme na Golgotu, abychom… Více
henta se to líbí. 
miňocraft se to líbí. 
henta
MIKE POLEPŠI SE A ZAČNI UŽ ROZJÍMAT
O POSLEDNÍM OKAMŽIKU /NAPŘÍKLAD/
Správně ti to Menhir píše.
menhir 22. srp

mike084 včera
Boží slovo na den 20.8. A.D. 2018
a zasa hmotárske a plytké myslenie Menhira nestarajte sa rovná sa nespoliehajte sa na seba ale Dôverujte Bohu on menhir je proste sveták chce si Písmo sektársky poprekrúcať a nejde mu

Můžeš se předvést, chlapečku. Počkám si na … Více
menhir
Palestinec je nemocný. To už je za hranou, preventivně popravovat, aby se zabránilo většímu zlu. Sulnadzlato to přesně vyjádřila. Úplná orwellovka.
sulnadzlato před 1 hodinou
Boží slovo na den 13.9. A.D. 2018
Nedávno jsem četla jak nějaká mladá maminka zabila své dítě. Podle Prokopa by ženské měly hned jak porodí popravit, aby nemohly své dítě zamordovat. Zvrhlá logika … Více
menhir
mike084 včera
Boží slovo na den 20.8. A.D. 2018
a zasa hmotárske a plytké myslenie Menhira nestarajte sa rovná sa nespoliehajte sa na seba ale Dôverujte Bohu on menhir je proste sveták chce si Písmo sektársky poprekrúcať a nejde mu

Můžeš se předvést, chlapečku. Počkám si na tvůj duchovní výklad. Jsem opravdu zvědavý na tvůj samovýklad o tom, jak Ježíš něco kázal a sám dělal pravý opak. Spíše … Více
henta se to líbí. 
menhir
mike084 před 22 minutami
stotník by bez majetku asi ťažko podporoval židov v zbožnosti
Správně jsi napsal, že podporoval židy. Lukáš dokonce píše, že setník židům postavil synagogu. Nebyl křesťan a proto se neřídil tím, co učil Ježíš. To je kontext, který ti unikl.
menhir
mike084 před 2 hodinami
urobili ste to doslovne henta? ono na teoretikov praktická skúška aj Apoštoli s Kristom mali pokladničku na výdaje

Tak podívej, chlapečku. To jsi kde vzal, že měl Ježíš s apoštoly pokladničku? Ježíš, který jiné učí, aby se nestarali o příští den, měl nasyslováno? Tak na to pozor. A že měl Jidáš měšec? To byla jeho soukromá iniciativa. Bral z něho Ježíš, když po něm … Více
henta
Pokud jsi také menhir-protože ten ví o co jde-
tak potom jsi na tom hůř než je zřejmé..


ROBKO55 před 20 minutami
Netrep somariny @henta Kto bude v raji a kto nie-tak to nie je tvoja starosť. Radšej sa staraj o svoju dušu...
henta
Hehe takže mezi chapadla ducha antikrista patří
i Menhir nejen Robko55. Tací se třesou před
Katechismem,ale že jdou proti Živému Bohu
a jeho Evangeliu, to jim neva. Kdo by se ve vás
vyznal. Klamete sami sebe.
/naděje na společenství s menhirem v Ráji
zcela pohasla
je jednou tak jindy onak!!!!/

henta včera
Srandy kopec, takto se sklánět před duchem antikrista.
ale stejně …
Více
menhir
Normální člověk, nezkažený antikristovskými učiteli ví, že smrtelně nemocné je třeba izolovat. Stejně tak má světský stát prostředky na to, aby izoloval vrahy. Církev v žádném případě nemůže produkovat nauky o tom, že je třeba někoho zabíjet. Takové učení je zvrhlé a antikristovské.
Křesťan se řídí tím, co přikazuje Kristus.
henta se to líbí. 
menhir
Lžeš úplně stejně podlým způsobem jako kuťa. Ten také všechno obrací. Ne nadarmo jsi jeho kamarád a fotíš se pro něho na výletech. Ty jsi ale ten, kdo vraždu považuje za vrchol dobra, ne já. Já se tě tady druhý den snažím přesvědčit o tom, že se mýlíš.
Možná ve svém nadšení zajdeš ještě dál. Jsou přeci lidé, kteří mají nakažlivé smrtelné nemoci. Budeš je také preventivně zabíjet, aby nenakazili … Více
ceskoslo
Tak zatím. Nedá se diskutovat s člověkem, který zapírá a dělá ze sebe hloupějšího, než je.
Jde ti jen o to, s někým zkřížit meče. Vidím do tebe, jak do sklenice s vodou.
Příjemné sny, podporovateli vrahů dětí.
ceskoslo
Lhaním nic nezakryješ, jsi proti Kristu.
----
Bůh je mi svědkem, že ty, hebel a Dubovská jste stáli na straně vrahů u vloženého videa. Otec Eirene byl na správné.