Clicks24
Peter(skala)

3.8. svätí na dnešný deň

Abibas, konvertita
Lýdia

1. storočie
Predpokladá sa, že Abibas bol druhorodený Gamalielov syn, ktorý konvertoval ku kresťanstvu. Gamaliel bol členom sanhedrinu, slávnym židovským učiteľom, ktorý vypočúval Ježiša a odsúdil ho k smrti. Podľa zachovaných dokumentov sa stal kresťanom a Abibas sa tradične považuje za jedného z prvých, ktorí konvertovali k cirkvi. Bližšie informácie o jeho živote nie sú známe.