Clicks11
Jan Rozek

Kolokvium Svoboda kultu a kultury již ve středu

Bližší informace ke středeční akci: 9. 5. V 17 hod. Smetanova 14, Brno.
Názvy příspěvků pozvaných odborníků nejsou přesně dané, ale každý se zaměří na problematiku v oblasti své odbornosti.
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl - konfesně-právní hledisko vztah - úprava kanonického práva a úpravy civilního práva ve věcech konfesních.
Doc. Zdeňek Koudelka - ústavní právníky - úprava ústavních práv a svobod a vzájemný vztah a kolize.
JUDr. Tomáš Tyl - prezentace a ochrana symbolů a osobností náboženského vyznání ve veřejném prostředí.
ICLic. Mgr. Jan Rozek - formy občanské a právní obrany náboženského vyznání.
P.ThDr. ICLic. Jiří Koníček - kooperace náboženských a uměleckých institucí v prezentaci osobností náboženského vyznání v dialogu a vzájemném respektu svobody vyznání a umění.
Na závěr bude panelová diskuze.
www.mska-akademie.cz/20180504-kolokv…