Clicks173
ľubica
41

Evropská unie bude z našich peněz podporovat sodomii a další úchylky

Příspěvky od Hodie 26.4.2019

Evropský parlament schválil program „Občané, rovnost, práva a hodnoty“, který předpokládá dotování nevládních organizací působících v oblasti tzv. lidských práv. Netýká se to ale všech takovýchto organizací. Rezoluce Evropského parlamentu jasně uvádí, na ochranu jakých skupin a menšin půjdou unijní peníze. Jedná se především o organizace podporující LGBTQI a feminismus nebo bojující proti tzv. diskriminaci.
V dokumentu se zmiňují skupiny a menšiny, které se údajně stávají nejčastěji obětí násilí a diskriminace. Velká pozornost je věnována „násilí z důvodu pohlaví a vůči ohroženým skupinám, jako jsou osoby LGBTQI nebo postižené osoby“. Hovoří se také o rostoucím násilí vůči ženám a jejich diskriminaci. „Je zapotřebí aktivně bojovat proti pohlavním stereotypům od nejútlejšího věku, jakož i všem projevům nenávisti a násilí v internetu. V této souvislosti má zásadní význam podpora organizací hájících práva žen a jiných subjektů působících v této oblasti. Děti, mladí lidé a jiné ohrožené skupiny, jako jsou osoby LGBTQI nebo postižené osoby, jsou rovněž vystaveny většímu nebezpečí násilí, zejména v rodinných vztazích a svazcích,“ čteme v rezoluci.
V jiném bodě jsou zmiňovány další skupiny a menšiny, které jsou údajně v Evropě diskriminovány. „Program má podporovat aktivity, jejichž cílem je zamezit veškerým formám diskriminace, rasismu, xenofobie, afrofobie, antisemitismu, nepřátelství vůči Rómům, nenávisti vůči muslimům a jiným podobám netolerance, včetně homofobie, bifobie, transfobie a jiným podobám netolerance s ohledem na pohlaví,“ stojí v unijním programu.
Autoři programu se ani jedním slovem nezmiňují o diskriminaci křesťanů.

Zdroj: ordoiuris.pl
Zedad
@Kallistratos jakoże plýtvám svým časem a sprostě píšu z jiné registrace? Nejsem v jiné registraci, ty truhlíčku.
Zedad
Platime potraty, platíme umělé oplodnění, platíme operace fluidních pohlaví.....
To by mne zajímalo co platíš skutečně Zedade. Možná jen sdílené fluidní připojení k netu? ;) Z našich peněz platíme plno věcí s kterými bychom nesouhlasili. Holt tak to je a tak to i bude. Systém. Stejně jako za Římanů vč. sčítání lidu :) Ještě že si můžeme sami rozhodnout o tom co nám zůstane....
Netrol bratříčku, ale aspoň nejsi v této registraci sprostý :)
apredsasatoci likes this.