언어
클릭 수
1.8천
Anja39

Biblia Jerozolimska

BIBLIA JEROZOLIMSKA

Napisał: o. Mateusz, w dniu: 18.08.2006., (odsłon:0)

Jak napisał Prymas Polski Kardynał Józef Glemp "Biblia Jerozolimska, tłumaczona na różne języki świata, spełnia bardzo ważna rolę w doktrynalnym przekazie słowa objawionego dzięki wprowadzeniom, komentarzom i odnosnikom zamieszczonym na marginesach, umożliwiającym pogłebienie znajomości czytanych tekstów oraz nawiązanie do bogactwa całego przekazu Pisma świętego."

Biblia Jerozolimska to wydanie Pisma Świętego w języku francuskim, dzieło zespołu czołowych egzegetów katolickich Francji, kierowanego przez dominikańską szkołę biblijną z Jerozolimy (École Biblique et Archeologique Française de Jérusalem). Inicjatywę i realizację pierwszego wydania, które ukazało się w fascykułach w latach 1948-54 należy przypisać Th.G. Chifflot OP. Wielkie uznanie zyskały zwłaszcza przypisy odwołujące się do hipotezy dokumentów Pięcioksięgu i metody historyczno - krytycznej. W roku 1973 ukazało się nowe wydanie gruntownie przejrzane i rozszerzone, szczególnie o rewizję i uzupełnienie przypisów. Najliczniejsze są wydania BJ w wielu językach z roku 1981. Prace nad BJ trwają ciągle. W roku 2001 ukazało się nowe wydanie BJ, uwzględniające znaczące zmiany, zwłaszcza w podejściu do Biblii hebrajskiej. Obecnie trwają prace nad projektem BJ, które przekracza ramy poprzednich wydań, między innymi poprzez szerokie uwzględnienie wczesnej egzegezy żydowskiej oraz patrystycznej.

Wartość i znaczenie Biblii Jerozolimskiej, a także jej niewątpliwy, międzynarodowy sukces stanowią przypisy, które łączą specjalistyczny aparat naukowy z przystępnością objaśnień dla szerokiego kręgu czytelników. Charakterystyczna zwięzłość przypisów pozwoliła zachować jednotomowy format wydania Biblii, co ma ogromne znaczenie praktyczne. Niezwykle pomocne w studium Biblii okazują się także marginalia, jak też wprowadzenia, tablice poglądowe, mapy, czy indeks najważniejszych nazw i pojęć biblijnych.

Wydawnictwo Pallottinum

댓글 쓰기…
ard
Czasami warto jeden i ten sam wers Pisma Św. odczytać w przekładzie innych wydań. W tym celu, można skorzystać z poniższego internetowego narzędzia:

biblia.apologetyka.com/search
katolikos
Biblia Jerozolimska jest najlepszą Biblią polską
obszerne komentarze
Przypisy, komentarze oraz wstępy do poszczególnych ksiąg zawarte w Biblii Jerozolimskiej uznane są za wzorcowe dla katolickiej egzegezy. Te właśnie komentarze tłumaczone są na wiele języków, m.in. włoski, hiszpański czy angielski. Również podział narodowych przekładów: śródtytuły, kolejność ksiąg – dostosowuje się do tych z … 더보기
ard
W formie ksiażkowej używam Biblię Tysiąclecia, Wydanie trzecie. Otrzymałem ją 26 lat temu w prezencie od Biskupa Seniora - dr Pawła Sochę.

Natomiast przez internet często korzystam z "jerozolimki".

jerozolimska.pl
tahamata
Nic nie przebije Biblii x. Jakuba Wujka SI. Od 400 lat czytają ją kolejne pokolenia Polaków, jest nieskażona modernizmem i napisana piękną polszczyzną. Polecam.