Clicks50
lt.news

Griežtas modernistas Pranciškus visur įžvelgia „nelankstumą“

„Aš nebijau schizmų. Aš meldžiuosi, kad jos netaptų realybė“, - rugsėjo 10-osios spaudos konferencijoje skrydžio metu iš Madagaskaro į Romą teigė Popiežius Pranciškus.

Romos vyskupas buvo paklaustas, ar jis bijo galimų schizmų JAV, kur jis yra nuolat kritikuojamas, tačiau Pranciškus atsakė, jog kritika kyla ne tik iš Amerikos, bet ir iš „visur“ kitur.

Tuomet popas pateikė savo kritiką teigdamas, jog Bažnyčioje jau buvo „daugybė schizmų“ ir visuomet egzistavo „schizmatinė galimybė“, kuri toli gražu „nėra krikščioniška“. Popiežius pripažino, jog „ideologijos braunasi į doktriną“ ir tuomet „atsiranda galimybė išsivystyti schizmai“. Ideologijų užkratas atrodo yra išties rimta problema net ir paties Pranciškaus magisteriumui.

Dėl Popiežiui pateiktos kritikos Pranciškus pateikė savo išvada: „Sakyti, kas jums nepatinka, parašyti straipsnį ir prašyti atsakymo, tai yra „lojalu“ (žodis, kilęs iš prancūzų „loi“, kuris reiškia „teisė“). Vietoje to, kai kritika yra išreiškiama „be dialogo“, be noro atsakymui, tai reiškia „nemylėti Bažnyčios“. Iki šiol Pranciškus atsisakė dialogo su Dubijos kardinolais.

Išreikštas noras „pakeisti popą“, pasak Pranciškaus, prilygsta „schizmai“. Tai stebėtina, jog Pranciškus argumentuoja tik socialiniu lygmeniu, nenurodydamas tiesos.

Pranciškus gynė save teigdamas, jog jis kalba (tik) apie socialines problemas lygiai kaip ir Jonas Paulius II-asis. Vis dėlto: „Kai kurie sako, kad šis popas yra per daug komunistinis“.

Tuomet Popiežius pompastiškai kalbėjo apie „sausą moralę“, kuri tariamai yra primetama katalikams (kieno?). Pranciškus teigė, jog tai priveda prie „nelankstumo“ ir sielojosi, kad „šiandien Bažnyčioje mes turime daugybę nelanksčių ir tvirtų mokyklų“ (tai negali būti tiesa, nes Pranciškaus Bažnyčia yra kupina moralės skandalų).

Tačiau Pranciškui atsižvelgti į moralumą rimtai reiškia „pusiau schizmatišką“ ir net „liūdną pabaigą“. Taigi, Pranciškus tęsė savo pykčio išraišką prieš tuos, kurie yra „nelankstūs“: „Kai už viso šito įžvelgiate krikščionis, vyskupus ir kunigus (kurie yra tvirti ir nelankstūs), tuomet iškyla problemos. Čia nėra jokio Evangelijos šventumo“. Pranciškus ir pats yra puikiai žinomas bei populiarus „nelankstus bei tvirtas“ modernistas.

#newsTgqntxmaex