Język

Nie lękajmy się cierpienia ...

Istnieje wielka potrzeba głoszenia Dzieł Bożych. Bóg i dzisiaj zwraca się do tych, którzy choć mali są, jednak sercami otwartymi wszystko przyjmą. Ostrzega ich przed czasem posuchy, czasem nędzy, …
ŚW.FILOMENA wspomniała ten post w Wizja piekła św. Faustyny.