Clicks36
vi.news

Các Giám mục tuyên bố rằng Vatican ủng hộ Ngài trong Thánh lễ Tridentine

Cuộc thử thách của các tín hữu ở Cremona, Ý, bắt đầu vào tháng 3 năm 2009, khi hơn một trăm người trong số họ đã cầu xin một Cổ Thánh lễ nhưng giám mục lâm thời là Dante Lafranconi, 79 tuổi, đã từ chối họ.

Năm tháng trôi qua, Ủy ban Ecèreia Dei đã tham gia, và linh mục sẵn sàng để đọc Thánh lễ đã qua đời.

Cuối cùng, bốn mươi người Công giáo đã tự làm mọi việc và bắt đầu một Thánh lễ cũ hàng tháng trong một nhà nguyện riêng tư. Giám mục mới, ông Antonio Napolioni, 61 tuổi, đã dập tắt sau hai tháng.

Một sáng kiến mới bắt đầu vào tháng 1 năm 2017, khi các tín hữu thông báo cho Napolioni rằng họ đã tìm thấy một nhà thờ và một linh mục sẵn sàng cử hành thánh lễ. Napolioni đã từ chối yêu cầu của họ.

Vào mùa xuân năm 2018, một linh mục khác bắt đầu đọc Cổ Thánh lễ. Khoảng 60 người, hầu hết là những người trẻ tuổi, đã tham dự. Nhưng vào tháng 2 năm 2019, Napolioni đã ngăn chặn việc này, mâu thuẫn với Summorum Pontificium của Benedict XVI.

Trong một cuộc họp giáo xứ gần đây, Napolioni tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ cho phép Cổ Thánh lễ trong giáo phận của mình và quyết định của ông được Vatican ủng hộ.

Bây giờ quyết định cuối cùng là của Vatican.

#newsEsuplichld