Clicks249
Sacerdos Hyacinthus
2

Drodzy Rodzice!

Celowość i zamysł Boży.
Człowiek jest stworzony po to, aby osiągnął życie wieczne z Panem Bogiem – szczęśliwość wieczną! Taki jest zamysł Boży. Wszystko zatem to, co umieszcza się w tym fundamentalnym nurcie – ku Panu Bogu, ku szczęściu wiecznemu z Nim – jest godne realizacji.
Zaprzeczenie?
Człowiek jest kuszony przez szatana po to, aby osiągnął potępienie wieczne z nim – nieszczęśliwość wieczną! Taki jest zamysł szatana. Wszystko zatem to, co umieszcza się w tym fundamentalnym nurcie – ku szatanowi, ku nieszczęściu wiecznemu z nim – jest godne odrzucenia.
Sympatyzowanie z elementem demonicznym, choćby w atmosferze zabawowej, jest zaprzeczeniem miłości Chrystusa, poważnym sprzeniewierzeniem się wierze i wystawieniem siebie – oprócz grzechu – na ryzyko nieprzewidywalnych szkód duchowych.
Drodzy Rodzice, nie dopuśćcie do tego, aby Wasze dzieci sympatyzowały z elementem demonicznym, choćby w atmosferze zabawowej. To jest Wasza odpowiedzialność.

CAŁOŚĆ CZYTAJMY TUTAJ:
sacerdoshyacinthus.wordpress.com/2014/10/29/drodzy-rodzice/