Język

O natchnieniu do dobrego życia i budowaniu mostów.

O natchnieniu do dobrego życia i budowaniu mostów. Wewnętrzny przełom Brandstaettera Brandstaetter pisze, cytując swojego przodka: "Będziesz Biblię nieustannie czytał... Będziesz ją kochał więcej …
Napisz komentarz
mk2017
O, daj nam Panie, natchnienie do wiary,
Albowiem wiara jest trudną twórczością,
Która wymaga czujności sumienia,
Ognia, pokory i woli, bez której
Nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy
I świadomości popełnionych grzechów.