Ngôn ngữ
Lượt xem
24
vi.news

Lễ Pagan tại lễ phong linh mục

Hội nghị giám mục New Zealand được công bố trên Facebook (ngày 15 tháng Tư) một video cho thấy buổi sắc phong linh mục của Cha John Billy.

Billy là linh mục đầu tiên từ Bộ tộc Kamia, người được phong chức cho Giáo phận Kerema, Papua New Guinea.

Trên đường đi đến chức phong chức, Cha Billy được đi kèm với một nửa người trần truồng, nhảy múa.

Facebook của giám mục giải thích rằng điệu nhảy được cho là tượng trưng cho "Thiên đàng điểu".

#newsMaohbhghtu