Clicks2.2K

Pro změnu Otčenáše mnoho lidí zahyne v 3. světové válce

Jak se modlí, tak se jim stane! Do pokušení budou uvedeni v čase 3. světové války, kdy bude současně občanská válka v Itálii a mnoha zemích a kdy komunistický prapor zavlaje ve Vatikánu dle proroctví sv. Pia stigmatika nad kupolí sv. Petra. Avšak nebudou necháni nadlouho v pokušení dle „nenechaj nás v pokušení“. Zbytečně mnoho Italů a příslušníků dalších národů přijde o život (zejména Francouzů. The Guardian poznamenal, že francouzští biskupové provedli změnu už v roce 2017. Francouzština a italština jsou příbuzné románské jazyky.
Zdroj: www.idnes.cz/…/vatikan-papez-f… ) kvůli změněné modlitbě Otčenáše.
A neuveď nás v pokušení",
ale zbav nás od zlého, je nejpřímější a lingvisticky nejpřesnější překlad
z řeckého καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν (kai me eisenenkēs hemas eis peirasmon).

Kdyby se náš praotec Adam modlil k Bohu Otci: neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, tak by Bůh nedovolil satanovi zamaskovaně v podobě draka - hada přijít do Ráje, aby tam pokoušel Evu a pak pokoušel společně s ní, už oklamanou, i Adama. Adam si bláhově myslel, že Ráj ohlídá on sám, nepoprosil Boha Otce správně o pomoc.
Z lidí jen Neposkvrněné početí, tj. bez dědičného hříchu počatá Maria Panna, se od narození dokonale celým srdcem modlila k Bohu Otci: neuveď nás (mě) v pokušení, ale zbav nás (mě) od zlého. Ona jediná nevěřila v sebe, ale vždy jen v Boha. Proto ji satan nedokázal porazit nikdy.

Falešný papež František (Bergoglio z Argentiny) zeslabil modlitbu Otčenáše, vyrazil tím italským a francouzským (i dalším, kteří se po něm opičí) katolíkům z rukou duchovní meč a dal do ruky jen maličkou duchovní kudličku. Kudlička na satana však nestačí.

Za drzost vůči našemu učiteli modlitby, Pánu Ježíši Kristu, se DRAZE zaplatí!
Viz souvislost:

František schvaľuje misál obsahujúci závažné chyby

Pápež František povolil vydanie nového „prekladu“ talianskeho (italského) misálu, Perugijský kardinál Gualtiero Bassetti informoval valné zhromaždenie talianskych biskupov dňa 20. mája 2019.

Medzi jeho hlavné falšovanie patrí fantazijný preklad Otca nášho.

Namiesto toho, aby nás „neuveď nás do pokušenia“, talianska Františkova cirkev povie „nenechaj nás v pokušení“.

Ďalšia lož sa zavádza do Glorie. „daj pokoj ľuďom dobrej vôle na zemi“ nahradený vo Františkovej cirkvi „mier na zemi ľuďom milovaných Bohom“.

Oprava slov zasvätenia („pre mnohých“), o ktoré sa Benedikt XVI. pokúšal v 2006 bola vynechaná.
Církev nemá právo měnit nic z toho, co Bůh přímo zčásti zjevil skrze starozákonní proroky, a nakonec plně zjevil skrze Pána Ježíše Krista svého jednorozeného Syna a předal apoštolům, aby to strážili jako Poklad víry (depositum fidei). Ale Vás @b8111 u sebe zablokuji, neboť se hlavně hádáte.
Roberto 55 and 3 more users like this.
Roberto 55 likes this.
PetraB likes this.
Segal likes this.
Barbarin likes this.
b8111
Segal: Léta jsi zde za primitiva a primitivem asi zůstaneš. To Ostrik, to byl jiný "kapr". I přes svoji agresivitu, to měl v hlavě srovnané. V mnoha postřezích převyšoval zdejší diskutující a byl blíže pravdě i když ji možná nedovedl žít v praktickém životě. Segale, jsi obyčejný poskok bez vlastního názoru, který parazitováním na druhých, léčí si vlastní mindráky. Nikdy nedosáhneš úrovně slušnýc…More
Segal: Léta jsi zde za primitiva a primitivem asi zůstaneš. To Ostrik, to byl jiný "kapr". I přes svoji agresivitu, to měl v hlavě srovnané. V mnoha postřezích převyšoval zdejší diskutující a byl blíže pravdě i když ji možná nedovedl žít v praktickém životě. Segale, jsi obyčejný poskok bez vlastního názoru, který parazitováním na druhých, léčí si vlastní mindráky. Nikdy nedosáhneš úrovně slušných, přemýšlejících lidí...….
b8111
Barbarin: Troll ihned bez rozmyslu skočí na příspěvek, aniž mu byla otázka určena. Začínáš mi připomínat mouchu, ta když uvidí lejno taky se neudrží...
2 more comments from b8111
b8111
Barbarin: Odpověděl jsi správně a výstižně. Přesto, já se ptám někoho jiného. Děkuji za pochopení.
Kallistratos likes this.
b8111
Libor Halik - Mám otázku: Když nemůže církev, měnit modlitbu Otče náš, může měnit např. Boží desatero přikázání a pokud ano, proč? Obojí nám dal, či řekl přímo Bůh / hora Sínaj kamenné desky, Kristus v evangeliu/. Děkuji.
Glatz
Modlitbu Otčenáš se budu i nadále modlit tak, jak mě ji naučili mí rodiče a můj katecheta P. Dlexler.
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
ekans likes this.
Libor Halik likes this.
Že by sa napľňali prororoctvá , dané ,,Írskej Prorokini ,Márie od Božieho Milosrdenstva !?…”

Poselství Ježíše ze dne 17. března 2013 v 18:50.

POSELSTVÍ PRO KNĚZE A VŠECHNY MÉ POSVĚCENÉ SLUŽEBNÍKY, KTEŘÍ ODDALI SVÉ ŽIVOTY MÉ SVATÉ SLUŽBĚ

Má vroucně milovaná dcero,
toto je poselství pro kněze a všechny posvěcené služebníky, kteří oddali své životy mé svaté službě.
Moji milovaní služeb…More
Že by sa napľňali prororoctvá , dané ,,Írskej Prorokini ,Márie od Božieho Milosrdenstva !?…”

Poselství Ježíše ze dne 17. března 2013 v 18:50.

POSELSTVÍ PRO KNĚZE A VŠECHNY MÉ POSVĚCENÉ SLUŽEBNÍKY, KTEŘÍ ODDALI SVÉ ŽIVOTY MÉ SVATÉ SLUŽBĚ

Má vroucně milovaná dcero,
toto je poselství pro kněze a všechny posvěcené služebníky, kteří oddali své životy mé svaté službě.
Moji milovaní služebníci, přeji si, abyste poslouchali zákony církve a ty, jimž musíte prokazovat poslušnost v mém svatém jménu.
Nikdy nesmíte opustit vaše povinnosti k církvi a jako vždy Mi musíte i nadále sloužit. Prosím, konejte všechny svátosti jako dřív, ale ještě s větší pílí. Starejte se jako vždy o vaše posvátné povinnosti. Vaše povinnost patří Božím dětem a musíte vést své stádo. Buďte vždy věrní mému učení.
Nebudete to vy, moji vzácní služebníci, kdo opustí mou církev na zemi. Nebude to vaším přičiněním, že zákony v mé církvi budou změněny k přijetí nových učení.
Zůstanete věrni službám mé církve a budete vykonávat své povinnosti až do strašného dne. Bude to den, kdy má svatá mše bude změněna k nepoznání. Budou to nepřátelé Boha, kteří pronikli do mé církve na zemi a oddělí vás ode Mne.
Až zavedou novou mši, pak vám nezbude žádná volba, neboť budete vědět, že už více nenabídne nejsvětější eucharistii. Tehdy vám bude Pravda konečně odhalena, ačkoliv jste si již dříve povšimli jistých znamení.
Tato znamení budou zahrnovat podivné nové způsoby úprav modliteb; Satan už nebude více odsuzován a svátosti budou pozměněny, aby zahrnovaly jiná vyznání. Stanete se neklidnými, přesto budete cítit povinnost zůstat věrni mé církvi.
Potom bude existence mé církve na zemi vaším jediným prostředkem k přežití v případě, že máte zůstat věrni mému učení. Když mé učení, mé svátosti a má mše svatá budou změněny, nesmíte se nechat oklamat. Jestli se nebudete pevně držet mých zákonů, pak Mě zradíte.
Pro ostatní křesťanské církve: Varuji vás, že toto pronikání zla se rozšíří také do vašich církví. Časem se pro vás stane těžké uctívat mé učení tak, jak bylo dáno světu. Všichni křesťané budou trpět pod režimem falešného proroka a jeho pomocníka, antikrista, jehož tvář bude brzy zářit po celém světě, jako nejvlivnějšího vůdce všech dob.

Váš Ježíš
b8111
Varovanie - Stejnou otázku jako Vám, jsem položil i Liboru Halíkovi: Když nemůže církev, měnit modlitbu Otče náš, může měnit Boží desatero přikázání a pokud ano, proč? Obojí nám dal, či řekl přímo Bůh / hora Sínaj kamenné desky, Kristus v evangeliu/. Děkuji.
Církev nemá právo měnit nic z toho, co Bůh přímo zčásti zjevil skrze starozákonní proroky, a nakonec plně zjevil skrze Pána Ježíše Krista svého jednorozeného Syna a předal apoštolům, aby to strážili jako Poklad víry (depositum fidei). Ale Vás @b8111 u sebe zablokuji, neboť se hlavně hádáte.
Segal and one more user like this.
Segal likes this.
Barbarin likes this.
Varovanie
Mat 5:19
Kto by teda zrušil jediné z týchto prikázaní, čo aj najmenšie, a tak by učil ľudí, bude v nebeskom kráľovstve najmenší. Ale kto ich zachová a tak bude aj učiť, ten bude v nebeskom kráľovstve veľký.
Tady neblaze zapůsobil duch světa v českých zemích už dříve. Původně se v českých překladech Písma uvádí "a neuvoď nás v pokušení", třebaže se znalo slovo "neuveď", ale byl zde jasně vysloven jistý rozdíl. Teprve ve 20.století přišli někteří modernističtí upravovatelé kancionálu s domněle spisovnějším slůvkem "neuveď" a zmátli spoustuz věřících.
Monika G and 3 more users like this.
Monika G likes this.
Mates5485 likes this.
pehol likes this.
apredsasatoci likes this.